ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz zgłoszeń budowy - rok 2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

W przypadku zgłoszenia budowy:
 • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
 • sieci wodociągowych,
 • sieci kanalizacyjnych,
 • sieci cieplnych,
 • sieci telekomunikacyjnych;
właściwy organ zamieszcza –  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
 1. doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
 2. wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
 3. informacje o upływie terminu do wniesienia sprzeciwu i udzieleniu milczącej zgody dla zgłoszonej inwestycji, uprawniającej do rozpoczęcia robót budowlanych.
 
 
 
Data wpływu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Rodzaj i adres zamierzenia budowlanego Informacje o sposobie załatwienia sprawy
2019.01.24 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV w miejscowości Giżycko, ul. Stefana Batorego, działka nr 91/14, obręb 0002-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.03.19
ORANGE POLSKA S.A.
Zgłoszenie  budowy sieci kanalizacji telekomunikacyjnej w miejscowości Giżycko, na działce nr: 607, 632/38, 624/22, 513/11, obręb 2-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.04.02
ORANGE POLSKA S.A.
Zgłoszenie budowy kanalizacji telekomunikacyjnej na terenie Giżycka, działka nr ewidencyjny 100/1, 156/8, obręb 0002-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.04.23 ORANGE POLSKA S.A.
Zgłoszenie budowy linii kablowej 0,4kV, złącza kablowego – zasilanie w energię eklektyczną działki 21/11 w miejscowości Doba, działka nr 27, 13/5, 13/18, 21/11, obręb 0007-Kamionki, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.04.30 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce 742/35 w miejscowości Rybical, działka nr 134, 121/66, 742/36, obręb 0011-Rybical, gmina Ryn
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.04.30 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce 311/7 w miejscowości Wyszowate, działka nr 311/13, 311/7, 311/6, , obręb 0015-Wyszowate, gmina Miłki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.05.02 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie (z projektem) budowy linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym nN w miejscowości Konopki Wielkie, działka nr ewidencyjny:181, 186/27, obręb 0007-Konopki Wielkie, gmina Miłki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.05.02 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie  budowy linii kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nN w miejscowości Sołdany, działka nr 13, 12/18, 12/1, 12/6, 12/7, obręb 0012-Sołdany, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.05.23 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn do zasilania działek 10/4, 10/10 w miejscowości Bogacko, działka nr ewidencyjny: 10/1, 44/1, 144/4, 10/31, obręb 0002-Bogacko, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.05.23 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej nn 0,4kV z przyłączami w miejscowości Gawliki Małe, działka nr ewidencyjny: 15/2, 15/10, 15/53, 15/63, obręb 0019-Wężówka, gmina Wydminy
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.05.31 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Giżycko, ul. Królowej Jadwigi, działka nr ewidencyjny: 105/2, 235, 236/2, 1309, obręb 0002-Miasto Giżycko, Gmina Miejska Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.05.31 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości Giżycko, ul. Bohaterów Westerplatte, działka nr ewidencyjny: 712/4, 713/22, 1337/1, 1337/2, 1337/4, obręb 0002-Miasto Giżycko, Gmina Miejska Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.06.05
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia PEdn63oraz przyłącza PEdn25 w Giżycku przy ul. Białostockiej, działka nr ewidencyjny: 1204, 1012, 1011/41, 1011/11, obręb 0002-Miasto Giżycko, Gmina Miejska Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.06.18
Jacek Smoczyński
Dorota Smoczyńska
Edyta Smoczyńska
Zgłoszenie  rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Jagodne Wielkie, działka nr 206, 145/7, obręb 0004-Jagodne Wielkie, gmina Miłki.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.06.27 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zgłoszenie budowy gazociągu niskiego ciśnienia PEdn250 oraz przyłącza gazu PEdn40 w miejscowości Giżycko, ul. Łąkowa, działka nr ewidencyjny: 384, 603, 604, 605, 978, obręb 0003-miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.07.01
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zgłoszenie budowy sieci gazowej z przyłączami w miejscowości Gajewo, ul. Akacjowa, działka nr ewidencyjny: 29/2, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 328, obręb 0004-Gajewo, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.07.01
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zgłoszenie  budowy sieci gazowej z przyłączami w miejscowości Giżycko, ul. Rolnicza, działka nr ewidencyjny: 169, 103, 299, 296, 186/1, obręb 0003-Giżycko-miasto, gmina miejska Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.07.03 PGE Dystrybucja S.A
Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nn do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 742/35 w miejscowości Gajewo, działka nr ewidencyjny 841/1, 718, 1031, 320, 321, 322, 324, 325, 323, 29/2, 52/13, obręb ewidencyjny 0004-Gajewo, gmina Giżycko.
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.07.23 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zgłoszenie budowy sieci gazowej z przyłączem w miejscowości Wilkasy przy ul. Modrzewiowej, działka nr 398/21, 398/18, obręb 0019-Wilkasy, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.08.22 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zgłoszenie budowy sieci gazowej z przyłączami w miejscowości Wilkasy, ul. Lipowa, działka nr ewidencyjny: 297, 251, 252/2, 249/3, obręb 0020-Wilkasy, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.09.10 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Zgłoszenie budowy gazociągu niskiego ciśnienia PEdn125 oraz przyłącza gazu PEdn40 w Rynie przy ul. Wiejskiej, działka nr ewidencyjny 171/9, 171/6, obręb ewidencyjny 0001-miasto Ryn., Gmina Ryn
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.09.12
PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Zgłoszenie  budowy linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowym nN i słupem energetycznym nN oraz rozbiórka istniejącego słupa energetycznego nN w miejscowości Kożuchy wielkie, działka nr 217, 255, 230/15, 230/16, obręb 0009-Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.09.23
Krzysztof Szypiłło
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Świdry, działka nr ewidencyjny 5/4, 4, obręb ewidencyjny 0017-Świdry, gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.10.01 Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem w miejscowości Giżycko, na działce nr 97/34, obręb ewidencyjny 0002-miasto Giżycko, Gmina Miejska Giżycko oraz w miejscowości Gajewo, działka nr ewidencyjny 0004-Gajewo, Gmina Giżycko Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.10.21 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4/0,23 kV typu YAKXS 4x120 mm2 w miejscowości Wyszowate, działka nr 276/22, 276/23, 277/4, 277/10, obręb ewidencyjny 0015 – Wyszowate, gmina Miłki
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.10.29 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Zgłoszenie budowy linii kablowej nn 0,4kV  2 x YAKXS 4x120 mm2 dł. trasy 613 m, złącze kablowo – pomiarowe ZK-3a+2TL szt. 16, wymiana transformatora do zasilenia budynków mieszkalnych w miejscowości Wrony, działka nr ewidencyjny 8/97, 8/119, obręb geodezyjny 0022-Wrony, gmina Giżycko
Upłynął termin do wniesienia sprzeciwu, udzielono milczącej zgody.
2019.10.30 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Zgłoszenie budowy sieci nn do zasilania przyczepy kempingowej na działce nr 118/17, na działkach o nr ewidencyjnych 121, 122, 116/12, obręb ewidencyjny 006-Jurkowo, gmina Kruklanki
 
2019.11.13 PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Zgłoszenie  budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowymi nn0,4 kV w miejscowości Pierkunowo, działka nr ewidencyjny 160/1, obręb ewidencyjny 0001-Antonowo, gmina Giżycko
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2019-01-28
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Krysiuk Data wprowadzenia do BIP 2019-01-28 11:21:33
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-01-28 11:25:56
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-11-20 14:22:22
Artykuł był wyświetlony: 1261 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu