ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nieodpłatna pomoc prawna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-02 08:23:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

SZANOWNI PAŃSTWO

Powiat Giżycki od 1 stycznia 2016 roku rozpoczął realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą nieodpłatna pomoc prawna.
 
Pomoc udzielana jest:
w Giżycku w Rynie w Wydminach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Giżycku
ul. Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki)
 
Porad udzielają: adwokaci
oraz radcowie prawni.
Urząd Miasta i Gminy
w Rynie
ul. Świerczewskiego 2
Punkt prowadzi:
Fundacja TOGATUS PRO BONO 
z siedzibą
w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1
Porad udzielają: radca prawny, mgr prawa.
Urząd Gminy
w Wydminach
ul. Plac Rynek 1/1
Punkt prowadzi:
Fundacja TOGATUS PRO BONO 
z siedzibą
w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1
Porad udzielają: radca prawny, mgr prawa.
DNI I GODZINY OTWARCIA: DNI I GODZINY OTWARCIA: DNI I GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
11:30 - 15:30
09:00 - 13:00
Wtorek
Czwartek
Piątek
09:00 - 13:00
09:00 - 13:00
09:00 - 13:00
Poniedziałek
Środa
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
 
Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy uprawnionych mieszkańców Powiatu Giżyckiego.
Uprawnieni Mieszkańcy mogą korzystać z każdego wybranego przez siebie punktu.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami zamieszczonymi w załączniku, na dole strony.
grafika - pomoc prawna podstawowe informacje
 
Kto jest osobą uprawnioną
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej (osoba uprawniona):
 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży (uzyska informacje w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności dotyczące praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).
Jaki dokument należy przedłożyć
 
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej posiada osoba uprawniona, która:
 1. przedłoży oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. przedłoży ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. przedłoży zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. przedłoży ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. przedłoży dokument stwierdzający tożsamość;
 6. złoży oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności w zakresie klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej, awarii technicznej (…);
 7. przedłoży dokument potwierdzający ciążę.
Jakie należy złożyć oświadczenie

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej (dotyczy tylko osób korzystających z pomocy społecznej).
Osoba uprawniona, wymagająca niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego składa pisemne oświadczenie, że jest ona uprawniona do jej uzyskania i z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić w/w dokumentów (pkt 1-5).
 
Jaką można uzyskać poradę

Osoba uprawniona może uzyskać następującą pomoc prawną:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Maciejczuk Data wytworzenia informacji: 2015-12-02 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gudel Data wprowadzenia do BIP 2015-12-02 08:23:45
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Maciejczuk Data udostępnienia informacji: 2015-12-02 12:00:05
Osoba, która zmieniła informację: Justyna Sakowska Data ostatniej zmiany: 2017-05-17 10:27:37
Artykuł był wyświetlony: 3525 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu