ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXIII.204.2017 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-06 09:39:39 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-06 09:39:57 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXIII.204.2017
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. ) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr XXIX.179.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r., (zm. Uchwała Nr XXX.192.2017) zmienia się w § 1 tabelę, która po zmianie otrzymuje brzmienie: 
 
 
 
L.p
 
Nazwa zadania
Plan  2017
1.
Finansowanie  wydatków  na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu   (art. 11)- stypendia z tytułu stażu oraz szkoleń, zwrot kosztów dojazdów na staże i szkolenia, badania lekarskie: staże, szkolenia, dotacje
76.000,00
2.
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych  (art.40 ) – zlecenie usługi szkoleniowej
6.000,00
3.
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a)
38.000,00
 
Razem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
120.000,00
4.
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
799.800,00
5.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
117.134,00
 
6.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
  121.315,00
7.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  niepełnosprawnych
    6.000,00
8.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnych
422.800,00
 
Razem środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej
 1.467.049,00
 
OGÓŁEM
 1.587.049,00
 
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Świdzińska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 09:39:39
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 09:39:57
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 09:39:57
Artykuł był wyświetlony: 173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu