ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXIV.218.2017 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-05 13:47:29 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-05 13:55:30 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XXXIV.218.2017
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 28 września 2017 r.
 
w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
 
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) i art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M. P. z 2017, poz. 772) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym  ustala się opłatę  w wysokości brutto:
 
 
rower lub motorower  113  zł
motocykl    223  zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t      486  zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t   606  zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t    857  zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t  1263  zł
pojazd przewożący materiały niebezpieczne   1537  zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się za każdą dobę w wysokości brutto:
 
 
rower lub motorower  20  zł
motocykl    27  zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t      40  zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t   52  zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t    75  zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t  136  zł
pojazd przewożący materiały niebezpieczne   200  zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130 a ust. 2 a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50 % opłaty określonej w § 1 ust. 1 tej uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu.
 
§ 2
Traci moc uchwała Nr XXIII.148.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z 2016 r., poz. 3903).
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Koniuszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-05 13:47:29
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-10-05 13:55:30
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-10-05 13:55:30
Artykuł był wyświetlony: 115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu