ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXV.226.2017 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2017 - 2029

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-30 14:01:01 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-30 14:05:44 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
UCHWAŁA Nr XXXV.226.2017
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 26 października 2017 r.
 
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2017 - 2029
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), w związku z art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXVI.165.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2017 - 2029 (zm. uchwała Nr XXIX.187.2017 z dnia 30 marca 2017 r., uchwała Nr XXX.193.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwała Nr XXXI.195.2017 z dnia 25 maja 2017 r., uchwała Nr XXXIII.207.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., zm. uchwała Nr XXXIV.222.2017 z dnia 28 września 2017 r.) w ten sposób, że:
  1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Giżyckiego na lata 2017 – 2033”,
  2. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
  3. wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Giżyckiego stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji. 
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XXXV.226.2017 z dnia 26 października 2017 r.
 
Zgodnie z art. art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)  Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania”.
W latach 2017-2019 Powiat planuje emisję obligacji w kwotach: 3.600.000 zł w 2017 r., 3.500.000 zł w 2018 r. i 3.400.000 zł w 2019 r.
Wykup obligacji przewidywany jest w latach 2025-2033. Dlatego też konieczne jest wydłużenie okresu prezentacji danych z roku 2029 do roku 2033.
Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną w latach emisji na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów.
 
Emisja obligacji umożliwi sfinansowanie zadań własnych Powiatu, a także w miarę bezpieczną spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.
 
W zakresie roku 2017 r. zasadniczym zmianom ulegają podstawowe planowane wielkości budżetowe: dochody urealnia się pod kątem ich wykonania lub przewidywanego wykonania, wydatki znacznie ogranicza się, zaś planowany do zaciągnięcia kredyt zastępuje się emisją obligacji.
 
W wyniku tych zmian w stosunku do stanu na 16 października 2017 r. dochody zwiększa się o 1.202.730 zł, zaś wydatki zmniejsza o 956.970 zł. Powoduje to zmniejszenie deficytu o 2.159.700 zł.    
 
Ponadto zmiany uchwały w sprawie WPF spowodowane są:
  1. przesunięciem do realizacji projektu pn. „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Giżyckim we współpracy z przedsiębiorcami”,
  2. zmianą nazwy projektu z dotychczasowego: ”Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur” na: „Zintegrowana informacja geodezyjno-kartograficzna Powiatu Giżyckiego”.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar Data wprowadzenia do BIP 2017-10-30 14:01:01
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-10-30 14:05:44
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-10-30 14:05:44
Artykuł był wyświetlony: 180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu