ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLII.262.2018 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Informacja ogłoszona dnia 2018-05-30 11:41:21 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLII.262.2018
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 29 maja 2018 r.
 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
 
   Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6 i 19, art. 12 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
  1. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych uprawnieni są operatorzy lub przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.).
  2. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych określonych w § 1 pobiera się opłaty. Stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ustala Rada Powiatu w Giżycku w odrębnej uchwale.
§ 3
Ustala się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1.
  1. Przystanki komunikacyjne mogą być wykorzystywane wyłączenie w celu obsługi podróżnych na liniach komunikacyjnych, zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy.
  2. Przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymywania się w zatoce przystankowej lub przy słupku przystankowym w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować stanowiska innym przewoźnikom oraz w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
  3. Korzystający z przystanku jest obowiązany do ścisłego przestrzegania godzin odjazdu i przyjazdu ustalonych w aktualnym rozkładzie jazdy.
  4. Zatrzymanie się pojazdów na przystankach komunikacyjnych następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów lub w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem, na czas potrzebny do pobrania należności, jednak nie dłużej niż 10 minut na przystankach komunikacyjnych nr: 04, 06, 08, 10 zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w  Giżycku i nie dłużej niż 5 minut na  pozostałych przystankach komunikacyjnych.
§ 4
Uchyla się Uchwałę nr XVI.106.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 stycznia 2016 r.  
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Giżyckiego.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-05-30
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Naszkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 11:39:31
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 11:41:21
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 11:41:21
Artykuł był wyświetlony: 175 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu