ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLII.263.2018 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018

Informacja ogłoszona dnia 2018-05-30 11:47:19 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLII.263.2018
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 29 maja 2018 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2018, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII.238.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2018 poprzez:
  1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2018 po zmianach wynosi:
  1. plan dochodów ogółem w wysokości 88.843.331 zł, w tym:
   1. dochody bieżące w wysokości 72.104.994 zł,
   2. dochody majątkowe w wysokości 16.738.337 zł;
  2. plan wydatków ogółem w wysokości 93.971.915 zł, w tym:
   1. wydatki bieżące w wysokości 74.962.669 zł,  
   2. wydatki majątkowe w wysokości 19.009.246 zł;
  3. deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.128.584 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.527.688 zł,
   2. wolne środki: 2.600.896 zł;
  4. przychody budżetu w wysokości 7.105.725 zł, w tym:
   1. sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.500.000 zł,
   2. wolne środki: 3.605.725 zł;
  5. rozchody budżetu w wysokości 1.977.141 zł z tytułu spłaty kredytów.
 3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Giżyckiemu odrębnymi ustawami na rok 2018 po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych pomiędzy Powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018 po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XLII.263.2018 z dnia 29 maja 2018 r.  
 
Dochody i wydatki:
Rozdz.60014 – dotyczy zmiany kategorii zadań z remontowych na zadania inwestycyjne i udzielanej nań pomocy finansowej:
 1. w kwocie 65.000 zł z Gminy Miłki na utwardzenie dr.pow.nr 1708N-gr.pow.-Danowo,
 2. w kwocie 100.000 zł z Gminy Ryn na wzmocnienie nawierzchni dr.pow.nr 1726N Ryn-St.Rudówka-dr.woj.nr 643.
Wydatki:
Rozdz.85202 i rozdz.85203 - dokonuje się przesunięć nadwyżek środków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego  w Domu Pomocy Społecznej na zakup energii na potrzeby tej jednostki.
 
Ponadto:
Dokonuje się zmiany nazwy zadania z dotychczasowego: „Budowa chodnika dr.pow.1714N w m. Wężówka” na: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odc. dr.pow.1714N w m. Wężówka.”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-05-30
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 11:46:19
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 11:47:19
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 11:47:19
Artykuł był wyświetlony: 181 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu