ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLV.276.2018 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-05 10:57:40 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-05 11:04:35 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLV.276.2018
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 27 września 2018 r.
  
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1266) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr XXXIX.250.2018 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. (zm.: Uchwała nr XLIII.265.2018 z 28 czerwca 2018 r.,  Uchwała nr XLIV.271.2018 z 30 sierpnia 2018 r.) zmienia się w § 1 tabelę, która po zmianie otrzymuje brzmienie: 
 
L.p.
Nazwa zadania
Plan 2018
1.
Finansowanie  wydatków  na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających  w zatrudnieniu (art. 11) - stypendia z tytułu stażu oraz szkoleń, zwrot kosztów dojazdów na staże  i szkolenia, badania lekarskie: staże, szkolenia
38.000
2.
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych  (art.40 ) – zlecenie usługi szkoleniowej
7.580
 
Razem środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
45.580
3.
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
829.800
4.
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
90.000
 
5.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
136.000
6.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  niepełnosprawnych
             5.000
7.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnych
 567.623
 
Razem środki finansowe na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej
 1.628.423
 
OGÓŁEM
 1.674.003
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Świdzińska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 10:57:40
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 11:04:35
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-05 11:04:35
Artykuł był wyświetlony: 63 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu