ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XLVI.285.2018 RADY POWIATU W GIŻYCKU z dnia 18 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-24 17:15:34 Informacja ogłoszona dnia 2018-11-08 09:37:03 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XLVI.285.2018
RADY POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2018
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2018, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII.238.2017 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2018 poprzez zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. 2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2018 po zmianach wynosi:
  1. 1) plan dochodów ogółem w wysokości 88.001.022 zł, w tym:
   1. a) dochody bieżące w wysokości 72.729.005 zł,
   2. b) dochody majątkowe w wysokości 15.272.017 zł;
  2. 2)    plan wydatków ogółem w wysokości 93.210.227 zł, w tym:
   1. a) wydatki bieżące w wysokości 76.123.380 zł,  
   2. b) wydatki majątkowe w wysokości 17.086.847 zł;
  3. 3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 5.209.205 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
   1. sprzedaż innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.527.688 zł,
   2. wolne środki: 2.681.517 zł;
  4. 4) przychody budżetu w wysokości 7.186.346 zł, w tym:
   1. a) sprzedaż papierów wartościowych (obligacji): 3.500.000 zł,
   2. b) wolne środki: 3.686.346 zł;
  5. 5) rozchody budżetu w wysokości 1.977.141 zł z tytułu spłaty kredytów.
3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. po zmianach zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2018, który po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
 
 
Objaśnienia do Uchwały Nr XLVI.285.2018 z dnia 18 października 2018 r.
 
Wydatki:
Rozdz.60014 i rozdz.85111 – dokonuje się przesunięć środków własnych Powiatu w planie wydatków inwestycyjnych w kwocie 161.312 zł z zadania pn.
„Przebudowa dr.pow.1736N w m.Sulimy” z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego na potrzeby Szpitala Giżyckiego (nowe zadanie majątkowe). 
W zakresie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych dokonuje się zwiększenia przychodów i kosztów Zakładu Aktywności Zawodowej o łączną kwotę 125.000 zł, z tego 120.000 zł z odszkodowania od ubezpieczyciela na pokrycie zniszczeń powstałych w wyniku pożaru oraz 5.000 zł ze sprzedaży zużytego sprzętu. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Makar Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 17:15:34
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-11-08 09:37:03
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-11-08 09:37:03
Artykuł był wyświetlony: 59 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu