ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr 3.2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Giżycku

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-02 14:00:58 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-02 14:01:31 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała  Nr 3.2018
Powiatowej Komisji Wyborczej w Giżycku
z dnia 2 października 2018 r.
 
w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach  kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Giżycku
    
        Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) uchwala się, co następuje:
 
§  1
Zarządza się wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Giżycku, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
 
§  2
Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca
Powiatowej Komisji Wyborczej w Giżycku

Barbara Teresa Mikołajczyk
 
 
OBWIESZCZENIE
Powiatowej Komisji Wyborczej w Giżycku
z dnia 2 października 2018 r.
 
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Giżycku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
 
Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Powiatowa Komisja Wyborcza w Giżycku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Giżycku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Powiatowa Komisja Wyborcza w Giżycku podaje treść oświadczenia lustracyjnego kandydata stwierdzającego fakt jego służby w organach bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
 
Okręg wyborczy Nr 1
 
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL
1.
STRAŻEWICZ Wacław Jan, lat 66, zam. Giżycko
2.
ALESZCZYK-JUREK Alina, lat 62, zam. Giżycko
3.
AMBROZIAK Kazimierz, lat 67, zam. Giżycko
4.
BOROWSKI Jarosław Lucjan, lat 53, zam. Giżycko
5.
CICHOCKA Ewa, lat 49, zam. Giżycko
6.
ŁBIK Jolanta, lat 52, zam. Giżycko
7.
ŁYDZIŃSKI Stanisław Wiesław, lat 53, zam. Piękna Góra
8.
MIEDZIANOWSKA-KONOPKA Wioleta Renata, lat 31, zam. Giżycko
9.
OSTROWSKA Ewa, lat 45, zam. Giżycko
10.
SAKOWSKA Justyna Paulina, lat 28, zam. Giżycko
11.
SMOLEŃSKI Mieczysław, lat 68, zam. Giżycko
 
Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1.
DRZAŻDŻEWSKI Mirosław Dariusz, lat 57, zam. Giżycko
2.
KUROWICKA Beata Barbara, lat 56, zam. Giżycko
3.
PIOTROWSKI Mariusz, lat 59, zam. Giżycko
4.
NIEZBECKI Grzegorz, lat 49, zam. Giżycko
5.
RATKIEWICZ Beata, lat 40, zam. Giżycko
6.
MIEŃKO Marian, lat 57, zam. Giżycko
7.
FURSEWICZ Artur Janusz, lat 49, zam. Giżycko
8.
SKRZYPCZYK Krzysztof, lat 59, zam. Giżycko
9.
CABAN Wojciech Krzysztof, lat 57, zam. Giżycko
10.
DARAŻ Anna Małgorzata, lat 43, zam. Giżycko
11.
CHRAPOWICKA Krystyna, lat 52, zam. Giżycko
 
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.
KRYSIUK Jan, lat 62, zam. Wydminy
2.
ZAJĄCZKOWSKI Leonard, lat 70, zam. Giżycko
3.
SZOSTKOWSKI Tomasz, lat 50, zam. Giżycko
4.
SUBOCZ-HOŁUBOWICZ Ewa, lat 54, zam. Wilkasy
5.
ANSZCZAK Monika, lat 36, zam. Giżycko
6.
KROPIELNICKA Barbara Krystyna, lat 66, zam. Marcinowa Wola
7.
SZOSTAK Jakub, lat 20, zam. Kruklanki
8.
ŚWIĘS Stefan, lat 75, zam. Giżycko
9.
WŁODKOWSKI Antoni, lat 62, zam. Giżycko
10.
GEMBAL Sandra Ewa, lat 18, zam. Ryn Kolonia
11.
HALIASZ Agnieszka, lat 31, zam. Giżycko
 
Lista nr 12 - KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE
1.
KIRSON Sabina Wanda, lat 65, zam. Giżycko
2.
FILIPKOWSKA Renata Stanisława, lat 44, zam. Gajewo
3.
LECZYCKA Anna, lat 47, zam. Sulimy
4.
TARARA Dorota, lat 41, zam. Giżycko
5.
ANISZEWSKI Tomasz Paweł, lat 34, zam. Sulimy
6.
SAKOWSKI Wiesław, lat 54, zam. Giżycko
7.
PIECH Grzegorz, lat 60, zam. Giżycko
8.
HRYNIEWICKI Marek, lat 48, zam. Giżycko
9.
SIERGIEJ-TODRYK Urszula Agata, lat 38, zam. Giżycko
10.
GROCHOCKA Dorota, lat 29, zam. Giżycko
11.
MAGURA Dariusz, lat 44, zam. Giżycko
 
Lista nr 13 - KWW GPO
1.
ŁOŻYŃSKI Jacek, lat 53, zam. Giżycko
2.
NALEŻYTY Lidia Ina, lat 58, zam. Grajwo
3.
SZMIT Tomasz Edward, lat 44, zam. Giżycko
4.
ROGALA Bożena, lat 57, zam. Giżycko
5.
SIEDLECKA Jolanta Ewa, lat 61, zam. Giżycko
6.
MORO Leszek Jerzy, lat 66, zam. Gajewo
7.
KEMPSKA Aleksandra Elżbieta, lat 67, zam. Giżycko
8.
ŁEMPICKI Mariusz Henryk, lat 50, zam. Giżycko
9.
ŁACH Andrzej, lat 52, zam. Gajewo
10.
MICHALICHA Beata Gabriela, lat 31, zam. Giżycko
11.
BUNKOWSKI Ireneusz Grzegorz, lat 55, zam. Giżycko,
złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy
 
Lista nr 14 - KWW OK GIŻYCKO
1.
GRĄDZKI Paweł, lat 31, zam. Wydminy
2.
KOWALCZYK Dariusz, lat 45, zam. Giżycko
3.
ROMANOWSKA-WOJTKÓW Marzena, lat 44, zam. Giżycko
4.
KRAWIEC Marlena, lat 43, zam. Giżycko
5.
LEMECHA Marian Mirosław, lat 73, zam. Giżycko
6.
CUMANIS Dymitris, lat 47, zam. Giżycko
7.
LUDWISZEWSKA Regina, lat 46, zam. Giżycko
8.
WALENDZIAK Monika, lat 34, zam. Giżycko
9.
WAGNER Urszula Danuta, lat 33, zam. Giżycko
10.
STABIŃSKI Mirosław Janusz, lat 61, zam. Giżycko
11.
KRALKOWSKA Krystyna, lat 71, zam. Giżycko
 
 
Okręg wyborczy Nr 2
 
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL
1.
DWORAK Anna, lat 54, zam. Spytkowo
2.
POŻAROSZCZYK Jacek, lat 41, zam. Ławki
3.
PRZYMORSKA Jolanta, lat 51, zam. Ryn
4.
SIEMASZKO Marianna, lat 59, zam. Bystry
5.
SIEROŃSKI Mateusz Andrzej, lat 28, zam. Wilkasy
6.
STAŃCZYK Mirosław Stanisław, lat 63, zam. Ryn
 
Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1.
KARPIŃSKI Józef, lat 71, zam. Ryn
2.
MILBRAT-PYŻYŃSKA Magdalena, lat 58, zam. Ryn
3.
DADEŁŁO Henryk, lat 64, zam. Bystry
4.
MALISZEWSKA Justyna, lat 41, zam. Bystry
5.
KOWALSKI Mirosław Stanisław, lat 63, zam. Ryn
 
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.
NOWAKOWSKI Mirosław Kazimierz, lat 60, zam. Gajewo
2.
ŚWIDER Zdzisław, lat 63, zam. Ryn
3.
DUSZYŃSKA Anna, lat 46, zam. Gajewo
4.
KULEJ Joanna Natalia, lat 37, zam. Gajewo
5.
MIKOSZA Marta, lat 36, zam. Ryn Kolonia
6.
CYRULIŃSKI Sebastian, lat 32, zam. Sterławki Małe
 
Lista nr 12 - KWW KOCHAMY MAZURY - DOBRO WSPÓLNE
1.
GRYGIANIEC Dorota Agata, lat 46, zam. Gajewo
2.
KWIATEK Piotr Mirosław, lat 54, zam. Bystry
3.
MAZIARZ Ewa Beata, lat 48, zam. Bogaczewo
4.
ADAMCZYK Arkadiusz Adam, lat 43, zam. Kąp
5.
JANOWSKA Renata, lat 59, zam. Sterławki Wielkie
6.
WRÓBEL Antoni Jarosław, lat 60, zam. Spytkowo
 
Lista nr 14 - KWW OK GIŻYCKO
1.
SIENKIEWICZ Bogusława, lat 52, zam. Wilkasy
2.
BOGDAŃSKI Cezary Karol, lat 51, zam. Kożuchy Wielkie
3.
KOZIOŁ Wojciech Tomasz, lat 46, zam. Ryn
4.
KOZIOŁ Renata, lat 37, zam. Ryn
 
 
Okręg wyborczy Nr 3
 
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL
1.
DOLECKA Maria Teresa, lat 60, zam. Wydminy
2.
GĄSIOR Stanisław Grzegorz, lat 56, zam. Kruklanki
3.
KRUSZEWSKI Wojciech, lat 47, zam. Miłki
4.
KULPIŃSKA-MEJOR Ewa Elżbieta, lat 59, zam. Talki
5.
RAMOTOWSKI Ignacy Ludwik, lat 68, zam. Marcinowa Wola
6.
SKRYPOCZKA Anna, lat 47, zam. Gawliki Wielkie
 
Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1.
ŁĘPICKA-GIJ Monika, lat 43, zam. Wydminy
2.
WŁODZIMIERSKI Marian Feliks, lat 70, zam. Kruklanki
3.
TECH Bogdan Andrzej, lat 31, zam. Giżycko
4.
GIZA Aleksandra, lat 51, zam. Boćwinka
5.
MACINA Karolina Patrycja, lat 26, zam. Staświny
6.
STEFANIAK Roman, lat 67, zam. Wydminy
 
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1.
SZOSTAK Izabela Kamila, lat 42, zam. Kruklanki
2.
STIELOW Teresa Grażyna, lat 64, zam. Wydminy
3.
KROPIELNICKI Marek, lat 76, zam. Marcinowa Wola
4.
TYTŁA Monika Sylwia, lat 35, zam. Wyszowate
5.
ŁUCAŚ Eugeniusz Michał, lat 60, zam. Miłki
6.
JERZYKOWSKI Adam, lat 47, zam. Mazuchówka
 
Lista nr 13 - KWW GPO
1.
WATKOWSKA Ewa, lat 53, zam. Kleszczewo
2.
KASZUCKI Mateusz, lat 28, zam. Kruklanki
3.
KASPEREK Krzesław Jan, lat 57, zam. Rydzewo
4.
NOWOSIELSKI Krzysztof, lat 59, zam. Giżycko
5.
NOWIK Marianna, lat 74, zam. Giżycko
 
Lista nr 14 - KWW OK GIŻYCKO
1.
JANUSZKIEWICZ Elżbieta, lat 45, zam. Wydminy
2.
PIEŃKOSZ Robert, lat 43, zam. Kruklanki
3.
SĘKOWSKA Małgorzata Helena, lat 57, zam. Lipińskie
4.
ŁUCKO Eugeniusz, lat 70, zam. Kruklanki
5.
SZOT Jacek Stanisław, lat 67, zam. Siedliska
6.
KORYTKO Grażyna Barbara, lat 63, zam. Miłki
 
Przewodnicząca
Powiatowej Komisji Wyborczej
w Giżycku
 
Barbara Teresa Mikołajczyk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-10-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Mikołajczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-10-02 14:00:58
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-10-02 14:01:31
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-02 14:01:31
Artykuł był wyświetlony: 293 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu