ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr VI.59.2019 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Giżycku

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-04 09:09:02 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr VI.59.2019
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 28 marca 2019 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Giżycku
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 13 lutego 2019 r. na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Giżycku z przyczyn określonych w uzasadnieniu.
 
§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Dnia 18 lutego 2019 r. do Starosty Giżyckiego wpłynęła skarga (przekazana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku) Pana D. R. – kuratora osoby niepełnosprawnej Pana A. J. K. – mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Giżycku, w której zarzuca pracownikom placówki brak staranności w wyszukiwaniu apteki sprzedającej leki jego podopiecznemu po najniższych cenach. Według Skarżącego apteką sprzedającą leki o najniższych cenach w Giżycku jest Apteka "Społeczna", w której leki przepisane Panu A. J. K kosztują 87,97 zł. Pracownicy placówki dokonali zakupu leków za kwotę 104,52 zł.
Zgodnie z art. 229 pkt. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych jest Rada Powiatu.
W związku z powyższym Starosta Giżycki przekazał skargę do Przewodniczącej Rady Powiatu w Giżycku, która skierowała ją do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14 marca br. w obecności Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Giżycku Lucyny Pietranis /Skarżący nie uczestniczył w posiedzeniu/ dokonała dokładnej analizy skargi i wypracowała poniższą opinię.
Przede wszystkim brak jest podstaw prawnych zobowiązujących placówkę do dokonywania zakupu leków jej mieszkańcom. Leki mogą nabywać sami mieszkańcy, kuratorzy, opiekunowie prawni, bądź członkowie rodziny. Taką usługę mogą wykonywać pracownicy na wyraźną prośbę mieszkańca lub opiekuna prawnego złożoną na piśmie. Takie oświadczenie kurator Pan D. R. złożył 23.11.2018 r. Zakup leków i innych artykułów medycznych na rzecz mieszkańców odbywa się na podstawie obowiązującej w DPS instrukcji. Dbając o racjonalne  gospodarowanie środkami pieniężnymi mieszkańców dwa razy w roku dokonuje się zapytania o cenę leków w trzech najbliżej położonych aptekach w trybie zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 Euro. Obecnie dokonuje się zakupu leków w Aptece "Przyjazna" na podstawie najkorzystniejszej oferty z dnia 28.11.2018 r.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz to, że przy aktualnej obsadzie kadrowej DPS nie jest w stanie monitorować na bieżąco cen leków dla 131 mieszkańców, w tym 70 przewlekle somatycznie chorych, według rodzajów leków w kilkunastu aptekach w Giżycku, Komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.
Jednocześnie Komisja sugeruje Skarżącemu wskazywanie, na pięć dni przed terminem zakupu leków przez pracownika DPS, apteki w Giżycku, która według jego rozeznania sprzedaje leki po najkorzystniejszych cenach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2019-04-04
Osoba, która odpowiada za treść: Wacław Strażewicz Data wprowadzenia do BIP 2019-04-04 09:08:28
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-04-04 09:09:02
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-04-04 09:09:02
Artykuł był wyświetlony: 81 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu