ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XII.91.2019 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Giżycki

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-07 11:54:07 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XII.91.2019
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 31 października 2019 r.
 
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Powiat Giżycki
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W załączniku do uchwały nr XVI.108.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Giżycki, w Dziale IV Dodatek funkcyjny, dokonuje się następujących zmian:
 1. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2) Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, a także nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, nauczycielom opiekującym się oddziałem przedszkolnym.
 2. § 5 lp. 6 Tabeli dodatków funkcyjnych otrzymuje brzmienie:
  „6) Wychowawcy klas, nauczyciele opiekujący się oddziałem przedszkolnym  i opiekunowie stażu”.
 3. w § 5 lp. 6 lit. b) Tabeli dodatków funkcyjnych, otrzymuje brzmienie:
  „b) wychowawcy klas – 300 zł.”
 4. w § 5 lp. 6 Tabeli dodatków funkcyjnych dodaje się lit. c) w brzmieniu:
  „c) nauczyciele opiekujący się oddziałem przedszkolnym – 300 zł.”
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-11-07
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Koniuszewska Data wprowadzenia do BIP 2019-11-07 11:53:32
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-11-07 11:54:07
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-11-07 12:51:25
Artykuł był wyświetlony: 2 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu