ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XII.95.2019 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 31 października 2019 r. w sprawie poparcia działań zmierzających do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn – Giżycko

Informacja ogłoszona dnia 2019-11-07 12:11:55 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XII.95.2019
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 31 października 2019 r.
 
w sprawie poparcia działań zmierzających do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn – Giżycko
 
Na podstawie § 42 ust. 2, Statutu Powiatu Giżyckiego stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Nr 1.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  Statutu Powiatu Giżyckiego, w brzmieniu z późniejszymi zmianami (t.j. Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r., poz. 3466 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 1. Rada Powiatu w Giżycku w pełni popiera działania zmierzające do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn – Giżycko.
 2. Uzasadnienie udzielonego poparcia stanowi załącznik do niniejszego stanowiska.
 
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Giżycku do przekazania niniejszego stanowiska:
 1. Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 2. Staroście Kętrzyńskiemu,
 3. Burmistrzowi Miasta Kętrzyn,
 4. Burmistrzowi Miasta Giżycka,
 5. Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn,
 6. Wójtowi Gminy Kętrzyn,
 7. Wójtowi Gminy Giżycko,
 8. Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kętrzynie,
 9. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Giżycku,
 10. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kętrzynie,
 11. Przewodniczącemu Rady Gminy Giżycko,
 12. Przewodniczącemu Rady Gminy Kętrzyn,
 13.  Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Ryn,
 14. Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
§ 3
Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
uchwały w sprawie poparcia działań zmierzających do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn – Giżycko
 
Rada Powiatu w Giżycku stoi na stanowisku, że droga wojewódzka nr 592 na odcinku Kętrzyn – Giżycko jest ostatnim elementem subregionalnego korytarza istotnego z punktu widzenia potencjalnego rozwoju Powiatu Kętrzyńskiego oraz Giżyckiego, zarówno w obszarze inwestycji, jak i wsparcia dla branży turystycznej.
 
Rozwój gospodarczo-inwestycyjny regionu powoduje, że wielu mieszkańców powiatów kętrzyńskiego i giżyckiego znajduje zatrudnienie oraz uruchamia działalność gospodarczą na terenach tych dwóch powiatów. Jednakże postęp gospodarczy nierozerwalnie wiąże się z codziennymi dojazdami pracowników do zakładów pracy, jak również ze zwiększonym ruchem transportów ciężarowych niebezpieczną i krętą drogą, której stan techniczny niewątpliwie wymaga remontu. Istotne jest również, iż droga ta nie spełnia norm europejskich, które dokładnie określają ruch pojazdów wielkotonażowych. Należy podkreślić, iż przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn – Giżycko stanowiłaby naturalną kontynuację zakończonego zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę mostu na kanale w Pięknej Górze, umożliwiającego przejazd ciężkich pojazdów.
 
W ocenie Rady Powiatu, niewątpliwie ważnym argumentem uzasadniającym przebudowę drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn – Giżycko jest branża turystyczna. Wzmożony ruch na trasie odczuwalny jest szczególnie w okresie letnim, w którym zarówno Kętrzyn, Giżycko, jak i tereny wokół tych dwóch miast są odwiedzane przez rzesze zwiedzających. Wzdłuż krętej i gęsto zalesionej trasy położone są najbardziej znane atrakcje w regionie. Droga z Kętrzyna do Giżycka stanowi również jeden z głównych szlaków do Krainy Tysiąca Jezior.
 
Należy również podkreślić, że zasadność podjęcia zadania inwestycyjnego podyktowana jest licznymi zdarzeniami komunikacyjnymi, w tym także ze skutkiem śmiertelnym. Bezsprzecznym jest, że przebudowa trasy podniesie standard bezpieczeństwa, a tym samym stworzy optymalne warunki dla wszystkich użytkowników tej drogi.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-11-07
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2019-11-07 12:11:45
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-11-07 12:11:55
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-11-07 12:49:09
Artykuł był wyświetlony: 10 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu