ˆ

najnowsze informacje

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Kolonia Skop w gminie Ryn

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-12 12:57:37 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-12 12:57:51 przez Sławomir Maculewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko, 12.05.2017r.
WB.6740.208.2017
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (T. jedn. z 2016r. Dz.U. poz. 23 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. jedn. z 2016r. Dz. U. poz. 353 ze zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
że w dniu 09.05.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków w  miejscowości Kolonia Skop w gminie Ryn Etap II, obręb ewidencyjny 0013-Skop na działkach o numerach 124/1, 87/1, 87/2, 188, 84/6, 102, 98/1 i 99. Inwestorem jest: GMINA RYN.
W związku z powyższym wyjaśniam, że z projektem budowlanym i decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia można zapoznać się, wnieść uwagi i wniosku w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Wydział Budownictwa przy ul. Wyzwolenia 2, pokój nr 303-305 w dniach pracy Urzędu (pon. 08:00-16:00, wt.-pt. 07:30-15:30).
 
U w a g a: Stosownie do art. 41 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swego adresu. W razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod wskazany adres będzie miało skutek prawny.
 
Z up. STAROSTY
Adam Baran
Naczelnik Wydziału Budownictwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-05-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Baran Data wprowadzenia do BIP 2017-05-12 12:57:37
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-05-12 12:57:51
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-05-12 12:57:51
Artykuł był wyświetlony: 130 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu