ˆ

najnowsze informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego spichlerza, usytuowanego na działkach ewidencyjnych nr 75/2 oraz 74 w Żywkach, gmina Kruklanki, pow. giżycki.

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-07 07:56:15 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I DOKONANIU OGLĘDZIN

Na podstawie art. 61 § 1, art. 10 § 1, art. 85 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zmianami),
 
WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W OLSZTYNIE zawiadamia,
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego spichlerza, usytuowanego na działkach ewidencyjnych nr 75/2 oraz 74 w Żywkach, gmina Kruklanki, pow. giżycki. W związku z powyższym, w dniu 17 maja 2019 r. odbędą się oględziny ww. obiektu. Początek oględzin: godzina 10°°-1015. Spotkanie stron odbędzie się przed obiektem.

Strony mogą uczestniczyć w oględzinach osobiście lub poprzez pisemnie upoważnionego pełnomocnika.
 
Pouczenie

Wg art. 61 § 1, 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa) - postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Wg art. 10 § 1 Kpa — organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wg art. 85 § 1 Kpa - organ administracji publicznej może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny. Wg art. 41 § 1 i 2 Kpa - w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Wg art. 10a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zmianami) - od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-05-07
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jasińska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-07 07:53:11
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-05-07 07:56:15
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-05-07 07:56:15
Artykuł był wyświetlony: 76 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu