ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-09-09 10:04:30

Zadania wydziału

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów.
Podstawę prawną działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów stanowią przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 184)
 
Do zadań rzecznika należy:
 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony  interesów konsumentów;
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 • udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów może również:
 • wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
 • sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;
 • występować do sądu z wnioskiem o nałożenie kary grzywny na podmiot naruszający obowiązek udzielenia rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika;
 • występować jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych, nie orzeka w sprawach, nie wydaje nakazów ani zakazów, nie nakłada kar.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.
 
 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW w GIŻYCKU ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Maciejczuk Data wytworzenia informacji: 2008-09-09 10:04:30
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Tota - Leszczyńska Data wprowadzenia do BIP 2008-09-09 10:04:30
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2008-09-09 10:04:40
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Maciejczuk Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 08:57:46
Artykuł był wyświetlony: 2435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu