ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych na obszarze gminy Giżycko - obręby: Bogacko, Guty, Sterławki Małe, Wronka, Wrony

Informacja ogłoszona dnia 2019-10-04 12:12:10 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Giżycko, Powiat giżycki, województwo Warmińsko Mazurskie oraz art.. 38 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz. U. z 2016 poz.1034 z późn. zmianami)  informujemy:
 
Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
 
Zawiadamia się zgodnie z art.24a, art.26 ust. 2, art.32 i art.39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2017 roku pozycja 2101, tekst jednolity z późn. zmianami ) i na podstawie § 38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji  gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 poz.1034, tekst jednolity z późn. zmianami) oraz  zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Giżycku z dnia 21 września 2018r. numer WG.6640.1412.2018, że dla niżej wymienionych działek położonych na obszarze gminy Giżycko
 w dniach 28-30 października 2019 r. od godz. 08:00 w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sterławki Małe
 rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych
Przewidywany termin zakończenia prac to 30.10.2019 r.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 87 429 30 17
 
 
OBRĘB
DZIALKA
data
godzina
BOGACKO
190, 193, 91/9, 92/2, 97/1
28.10.2019
11.00-12.30
BOGACKO
148, 83
28.10.2020
11.00-13.30
BOGACKO
100, 158, 200, 78, 84
28.10.2021
11.00-14.30
BOGACKO
1/1, 147, 149, 151, 152, 154, 187, 188/1, 189, 192, 85/2, 85/3, 85/8, 86/3, 86/4, 87, 87/1, 88, 88/1, 89, 89/3, 91/6, 93/2, 93/3
28.10.2022
12.00-12.30
BOGACKO
144/4
28.10.2023
12.00-13.30
BOGACKO
105/2, 105/4, 105/5, 105/6, 106/2, 107, 160, 168, 197, 198, 199, 67, 72, 72/1, 73/10, 73/11, 73/5, 73/7, 73/8, 73/9, 74/2, 74/9, 75/5, 75/6, 77, 80/2, 81, 82/1, 82/3, 82/4
28.10.2024
13.00-13.30
BOGACKO
156
28.10.2025
13.00-14.30
BOGACKO
101, 102, 103/1, 104, 134, 136, 138, 157, 159, 167, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 24/8, 50/2, 51/4, 51/5, 51/6, 58, 68, 68/1, 69, 69/1, 75/2, 75/3, 75/4
28.10.2026
14.00-14.30
BOGACKO
130/1, 132/3, 133, 144/5, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 17, 17/1, 170, 173, 40, 40/1, 519, 521/1
29.10.2019
10.00-10.30
BOGACKO
134
29.10.2020
8.00-10.30
BOGACKO
136, 137, 138, 141, 142, 148, 158, 177, 179/1, 179/3, 181, 182, 24, 25/3, 26, 27, 27/1, 31/1, 31/2, 32, 33, 66/1, 66/2, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 71/3, 99
29.10.2021
8.00-8.30
BOGACKO
139/1, 160, 162, 178
29.10.2022
8.00-9.30
BOGACKO
1/1, 16/3
29.10.2023
9.00-10.30
BOGACKO
10/1, 13/1, 14/1, 144/4, 146, 15, 15/1, 161, 163, 167, 172, 184/1, 185, 194, 42/3, 44, 44/1, 45/1, 45/2, 48, 48/1, 49, 49/1, 49/2, 52/2, 526/1, 55, 56/2
29.10.2024
9.00-9.30
GUTY
100
28.10.2019
8.00-11.30
GUTY
10/1, 11/1, 53, 54, 55, 56, 6/4, 60, 61/1, 62, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 64/10, 64/2, 64/4, 64/5, 64/7, 64/8, 64/9, 68/3, 77, 78, 93, 97/1, 97/2, 98, 99
28.10.2020
8.00-8.30
GUTY
68/1
28.10.2021
8.00-9.30
GUTY
18/1, 19, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25/2, 25/3, 25/4, 26/2, 28, 29, 33/2, 34, 35, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 44, 45, 88, 92/1
28.10.2022
9.00-9.30
STERŁAWKI MAŁE
272/2
28.10.2019
10.00-10.30
STERŁAWKI MAŁE
216, 217, 221/3, 301/2, 55/4, 55/5
28.10.2020
11.00-11.30
STERŁAWKI MAŁE
216, 46
29.10.2019
10.00-11.30
STERŁAWKI MAŁE
211, 221/3, 222/1, 222/2, 252, 271, 309/1, 310, 42/26, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/4, 55/5, 61/2, 61/3, 61/4, 63/1, 64/2, 662, 67/1, 675, 68, 69, 70/1
29.10.2020
11.00-11.30
STERŁAWKI MAŁE
210/6
29.10.2021
11.00-14.30
STERŁAWKI MAŁE
12/1, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 18, 180, 181, 185, 192, 196, 214, 215, 255, 273/1, 3/1, 307, 316/2, 316/6, 318, 33/2, 35, 37/1, 38/3, 43, 44, 45, 649, 650, 663, 664, 674/1, 677
29.10.2022
12.00-12.30
STERŁAWKI MAŁE
109/2, 113/1, 114/5, 114/6, 115/10, 115/11, 115/12, 115/8, 115/9, 117/8, 119/2, 120/3, 121/1, 121/4, 121/6, 122/1, 122/2, 123, 189/1, 200/2, 200/5, 200/8, 21/1, 228, 229, 285, 5/18, 5/2, 668
29.10.2023
13.00-13.30
STERŁAWKI MAŁE
21, 226/1, 233
29.10.2024
13.00-14.30
STERŁAWKI MAŁE
124, 125, 126, 188, 19/1, 19/3, 199, 224, 225, 232, 234, 256, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 6, 647, 669, 670, 7
29.10.2025
14.00-14.30
STERŁAWKI MAŁE
127, 128, 129, 130/1, 130/2, 130/3, 136, 137, 138/1, 139/1, 140, 141, 142, 143/1, 144, 202, 237, 238, 658, 7, 8/1
30.10.2019
08.00-08.30
STERŁAWKI MAŁE
257/1
30.10.2020
08.00-09.30
STERŁAWKI MAŁE
226/1, 236, 671
30.10.2021
08.00-10.30
STERŁAWKI MAŁE
145, 146/1, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154/1, 156/1, 159/1, 160, 161, 204, 23, 24, 659, 660, 661, 676, 679
30.10.2022
09.00-09.30
STERŁAWKI MAŁE
22/3
30.10.2023
09.00-10.30
STERŁAWKI MAŁE
240
30.10.2024
09.00-12.30
STERŁAWKI MAŁE
22/1, 22/2, 22/4, 22/5, 225, 25/1, 25/2, 634, 635, 636, 637, 82/5, 82/6, 82/7, 83/7, 83/8, 83/9, 84, 85, 86/2
30.10.2025
10.00-10.30
STERŁAWKI MAŁE
83/3, 87
30.10.2026
10.00-11.30
STERŁAWKI MAŁE
224
30.10.2027
10.00-13.30
STERŁAWKI MAŁE
227, 654, 655, 656, 657, 78/1, 78/2, 78/3, 79/6, 90/1, 90/2, 93, 94, 95, 96/2, 96/4, 96/5, 98/1, 98/2, 98/3, 98/5, 98/6, 98/7
30.10.2028
11.00-11.30
STERŁAWKI MAŁE
101
30.10.2029
11.00-12.30
STERŁAWKI MAŁE
222/1, 311/1
30.10.2030
11.00-13.30
STERŁAWKI MAŁE
102/1, 102/2, 103, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 177/2, 177/3, 177/5, 177/6, 178, 179, 220, 239, 241
30.10.2031
12.00-12.30
STERŁAWKI MAŁE
172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 174/1, 174/3, 174/4, 175/1, 175/2, 176, 222/2, 314, 75, 77/1, 77/2, 77/3
30.10.2032
13.00-13.30
STERŁAWKI MAŁE
223, 313
30.10.2033
13.00-14.30
STERŁAWKI MAŁE
12, 14, 15/3, 22, 312, 621, 622, 623, 641, 652, 71, 72, 73, 74, 76/1, 76/2, 8
30.10.2034
14.00-14.30
WRONKA
1, 2, 3, 148, 168/2, 4, 5
28.10.2019
10.00-10.30
WRONY
1/1, 12, 124, 127, 132, 14, 15, 16, 18, 22, 28, 3/1, 3/2, 32, 37, 38, 39/1, 5, 53/37, 53/48, 6, 64/1, 76, 8
28.10.2019
10.00-10.30
WRONY
66
28.10.2020
10.00-11.30
WRONY
1/53, 116, 117, 118, 120/2, 121, 122, 123, 125, 126, 134, 2/1, 2/3, 34/7, 5/1, 58/1, 6/1, 6/35, 61, 7/1, 73, 74, 78
28.10.2021
11.00-11.30
 
 
 
Pouczenie
Zgodnie z § 38 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków:
  1. Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotów zawiadomionych.
  2. W celu umożliwienia ustalenia tożsamości osoby deklarującej swój udział w czynnościach ustalenia granic osoba ta powinna posiadać dokument umożliwiający na jej identyfikację. Osoba reprezentująca osobę zawiadomioną powinna dodatkowo posiadać pisemne pełnomocnictwo.
  3. Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w czynnościach ustalenia granic nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-10-04
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Dybaś Data wprowadzenia do BIP 2019-10-04 12:08:17
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-10-04 12:12:10
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-10-04 12:12:10
Artykuł był wyświetlony: 30 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu