ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych na obszarze gminy Giżycko - obręby: Antonowo, Grajwo, Kamionki, Kąp, Kożuchy Wielkie, Kruklin, Pieczonki, Sołdany, Spytkowo, Sulimy, Świdry, Upałty

Informacja ogłoszona dnia 2019-10-08 11:38:44 przez Sławomir Maculewicz, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Spis działek ewidencyjnych objętych czynnościami ustalenia przebiegu granic w poszczególnych obrębach geodezyjnych oraz harmonogram spotkań znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.
 
W związku z wykonywaną pracą geodezyjną oznaczoną numerem WG.6640.1412.2018, mającą na celu wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w ramach „Projektu zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej Powiatu Giżyckiego”, zwracamy się
o wywieszenie na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego oraz zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej na okres 14 dni (w okresie od 7 października do 20 października 2019r.) informacji, że w dniach od 28.10.2019 do 31.10.2019r. zostaną podjęte czynności dotyczące ustalenia granic działek na terenie Gminy Giżycko w obrębach geodezyjnych: Antonowo, Grajwo, Kamionki, Kąp, Kożuchy Wielkie, Kruklin, Pieczonki, Sołdany, Spytkowo, Sulimy, Świdry, Upałty.
W załączeniu spis właścicieli działek ewidencyjnych objętych czynnościami ustalenia przebiegu granic w poszczególnych obrębach geodezyjnych.
 
Jednocześnie proszę o pouczenie:
 
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu      z dokumentami umożliwiającymi ustalenie tożsamości osób deklarujących swój udział w czynnościach. Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotów i nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. – § 38 Rozporządzenie MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dn. 29 marca 2001r.(Dz.U. 2019, poz. 393)
W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres miesiąca – art. 32 ust. 4 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019, poz. 725 z zm.).
W przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony, mające tytuł prawny do nieruchomości. W sytuacji niemożliwości wzięcia udziału w czynnościach przez właściciela nieruchomości w jego imieniu może występować osoba legitymująca się odpowiednim pełnomocnictwem (art. 96 k.c.).
 
 
UWAGA:
 
Proszę o wyszukanie numerów swoich działek i stawienie się na godziny wskazane w harmonogramie spotkania.
 
 
HARMONOGRAM SPOTKANIA – GRAJWO (30.10.2019r.)
 miejsce spotkania – świetlica wiejska w Sulimy
GODZINA
NUMERY DZIAŁEK
11:30
41/5, 42/1, 43/2, 44/1, 62, 120/1, 120/3, 332
12:00
66, 68, 70, 71, 121/4, 128, 137, 138, 139, 140, 158, 332,
12:30
72, 73, 74/1, 89/1, 108, 127, 8-3, 8-77/2, 8-87 (8-obr. Kąp)
13:00
57/1, 57/3, 57/4, 56/2, 56/3, 56/4, 58, 59/1, 59/2, 59/3, 61/1, 61/2, 94, 109/1, 155, 157, 8-4, 8-136 (8-obr. Kąp)
13:30
33, 34, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 109/1, 114/2, 125, 156, 159
14:00
2, 9, 12/1, 12/2, 16, 24/1, 31, 32, 101/2, 102/7, 102/13, 102/14, 102/15, 102/16, 103/1, 109/1, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 113, 114/1, 114/2, 116/1, 125
15:00
1/1, 1/3, 4, 5/3, 5/5, 5/6, 15/5,  110/1, 110/3, 117, 118/2, 118/3
 
 
HARMONOGRAM SPOTKANIA – KAMIONKI (31.10.2019r.)
 miejsce spotkania – świetlica wiejska w Kamionkach
GODZINA
NUMERY DZIAŁEK
9:00
13/15, 16/77, 16/78, 16/79, 16/80, 16/86, 16/88, 16/95, 17, 18, 18/3, 19, 24, 25, 28, 29, 33/2, 35, 37/15, 39/1, 42, 43/1, 43/2, 44/2, 47, 50/4, 51, 53, 56, 57, 58, 533, 534/1, 537, 538, 539, 540/1, 542, 540, 541, 543, 545, 548, 553, 556,
16-744 ,16-748, 16-1251(16- obr. Pilwa , gm. Węgorzewo)
9:30
7/2, 9, 10, 13, 14, 15, 18/1, 18/2, 20, 21, 22,23, 25/1, 26, 28/2, 29/1, 30, 31, 32/1, 32/2, 33, 34, 82, 482/3, 527, 530,  536,
10:00
34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38, 39, 39/2, 40, 41, 42/1, 42/2, 42/3, 43, 44, 44/1, 45/1, 45/2, 46, 47,
10:30
39/2, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 51/3,  52, 55, 71, 308/2, 308/3, 547, 557,
11:00
47, 194, 195,196, 197/2, 198,199, 202, 203, 204, 207/2, 210, 218, 219, 220, 221/2, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230/1, 231, 233, 234,   235, 236, 237, 238/3, 239, 240, 242, 257/1, 308/2, 308/3, 514/2,
11:30
38/2, 59, 60, 242, 243, 246, 247, 257/1, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 350, 357, 358/1,
2-24, 2-25/3, 2-134, 2-139, 2-178 (2-obr. Bogacko, gm. Giżycko)
12:00
257/1, 258, 259, 261, 262, 264/1, 264/3, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 278, 279, 280, 294, 308/3, 308/4,
12:30
58/1, 59/3, 63, 63/1, 64, 64/1, 65, 68, 100, 101/1, 103/1, 109, 111, 113/1, 113/2, 110/1, 110/2, 114, 115, 116/2, 146, 308/3, 308/4,
13:00
72, 74/1, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81/2, 81/3, 81/4, 82, 83/2, 83/3, 84/1, 84/2, 85, 86/1, 86/2, 87, 89, 90, 91/1, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 98/1, 99/3, 99/5, 100, 130,  146
14:00
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140/1, 142, 146, 147/1, 149, 150/2, 151, 153/2, 153/3, 154, 155, 308/4,
14:30
119/1, 120/1, 121, 122, 123/1, 127, 128, 129, 130, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 308/4,
15:00
2/58, 8/2, 10/2, 163, 164, 165/1, 166, 167/1, 167/3, 168, 169, 170, 171/3, 172/2, 174/9, 176/4, 178/1, 526, 528, 531, 532
15:30
163, 176/3, 180/1, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 180/8, 180/9, 180/10, 180/11, 180/12, 182, 183, 308/4,
5-3, 5-10, 5-10/1,  5-68/3, 5-76/3 (5-obr. Guty, gm. Giżycko)
16:00
308/4, 331, 334, 335/1, 335/2, 336, 337, 338, 339, 340, 558, 559, 5-59/1, 5-60, 5-63/1 (5-obr. Guty, gm. Giżycko)
16:30
1, 2, 3, 4, 11, 12, 16, 17/1, 19/2, 73, 328, 529, 535, 555, 558, 559, 560, 561,
5-78, 5-63/2, 5-64/9, 5-64/10 (5-obr. Guty, gm. Giżycko)
17:00
308/4, 316/2, 317, 318, 319, 320, 323, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 559,
17:30
278, 310, 311, 312, 313/1, 313/2, 314, 315, 325, 326, 341
18:00
278, 341, 342, 344/1, 344/3, 344/4, 346/1, 346/2, 348, 350, 552
 
HARMONOGRAM SPOTKANIA – KĄP (28.10.2019r.)
 miejsce spotkania – świetlica wiejska w Upałtach
GODZINA
NUMERY DZIAŁEK
9:00
43/1, 47/1, 54/2, 55, 57, 74, 80/7, 115/4, 115/6, 115/8, 116/13, 116/15, 117/2, 133, 18-57/1, 18-117/2, 18-109/3, 18-209, 14-7 (gm. Miłki, obr. Staświny)
9:30
15, 16/1, 29, 49/2, 50/1, 50/2, 58, 77/2, 78, 79, 80/11, 104, 107, 118, 119, 120/1, 121/2, 121/3
10:00
3, 7, 8, 10, 11/1, 31, 77/2, 81, 87, 113/2
10:30
4, 5, 19, 22, 23, 33, 43, 80/11, 82, 86, 88, 135, 136
11:00
17/1, 21, 24, 25/3, 34/1, 34/4,  35, 36, 43, 45, 53/1, 73, 80/11, 83, 84, 86, 88, 92/4, 92/7, 94/1, 96/1, 101, 124/1, 124/2, 126, 129, 131, 134, 18-244/4 (obr. Upałty)
 
HARMONOGRAM SPOTKANIA – KRUKLIN (28.10.2019r.)
 miejsce spotkania – świetlica wiejska w Upałtach
GODZINA
NUMERY DZIAŁEK
12:00
2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 4/2, 5, 6, 9/6, 9/8, 9/9, 9/2, 10/11, 11, 12, 158/1, 159/1, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 161
12:30
115, 116, 117, 118, 120, 121/1, 121/2, 127/1, 127/2, 128/1, 128/2, 129, 131, 132/1, 162, 251/4, 251/5, 256/1,
13:00
81/3, 121/2, 122/1, 122/2, 123, 125, 126, 130, 133, 134, 135/1, 135/2, 135/3, 136/2, 136/3, 137/1, 138, 139, 140, 141, 142, 143/2, 137/3, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 161,
14:00
81/3, 101/2, 103/10, 103/11, 103/12, 111, 111/1, 115, 255/1,  255/2, 375/1, 391/1, 392/12, 392/7, 392/9,
14:30
13, 14, 15/1, 15/2, 16/3, 16/6, 16/7, 16/8, 16/10, 17, 18, 19, 20, 21/1, 23/7, 24/1, 25, 26, 46
15:00
25, 27/1, 28, 29/1, 29/2, 29/3, 30, 31/2, 31/3, 32, 33/2, 34, 35/4, 35/5, 35/8, 35/11, 35/12, 35/14, 35/15, 36/2, 37, 41/2, 42/2, 42/3, 42/5, 42/6, 44, 45, 46, 47, 48, 49/2, 49/3, 77/1
15:30
46, 69, 70, 73, 74, 81/1, 81/2, 81/3, 82/1, 82/2, 83/3, 84, 85/1, 92/1, 93/1, 93/2, 400
16:00
46, 50, 52/1, 52/2, 52/3, 52/5, 53/1, 53/2, 53/3, 54, 54/1, 57, 58, 60/3, 63/3, 65/2, 65/4, 67/2, 68/1, 68/3, 69, 74, 81/3, 85/1
16:30
79/1, 82/2, 89/3, 89/4, 95, 95/2, 112, 163/2, 163/3, 164, 165, 166, 167, 168/2, 168/3, 168/4,  169/1, 170/1, 170/2, 170/3, 176, 178/5, 178/6, 178/2, 178/3, 178/7, 178/10, 401/2
17:00
82/2, 97/3, 97/6, 97/7, 97/9, 97/10, 98, 170/8, 171, 172/1, 172/4, 173/3, 173/4, 176
17:30
81/3, 100/2, 179, 180, 181/1, 183/4, 183/5, 183/6, 186/1, 187/1, 187/2, 189/3, 189/4, 190/1, 190/3, 190/4, 191/1, 191/2, 192/1, 192/2, 193/1, 193/3, 193/5, 193/6, 194, 195, 249/1, 249/3, 391/1
18:00
218/1, 219/1, 220/1, 220/2, 221/1, 221/2, 223, 225/1, 225/4, 391/1, 391/3
 
HARMONOGRAM SPOTKANIA – PIECZONKI (29.10.2019r.)
 miejsce spotkania – świetlica wiejska w Spytkowie
GODZINA
NUMERY DZIAŁEK
14:00
1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 116, 117
14:30
24/1, 26/4, 26/6, 115/1, 130/4, 131, 132/4, 137/1, 142/4, 146/3, 146/4, 146/5, 153/5, 153/7, 153/8, 153/9, 153/10, 153/11, 153/12, 156/1, 158, 159, 162/4, 165, 167, 168, 170/4
15:00
65/5, 83, 84, 85, 87/1, 87/2, 93, 122, 123, 124, 140, 160, 161/1
15:30
88/1, 88/2, 88/3, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2, 90/3, 90/6, 90/7, 91, 94/3, 94/4, 94/8, 114, 121/1, 124, 125, 138, 140
16:00
62/1, 62/2, 62/5, 72/7, 73/5, 74/8, 121/4, 122, 123, 138, 148
16:30
54/1, 56, 57, 58, 59, 60, 61/2, 71/1, 71/3, 71/4, 114, 147/5, 147/6
17:00
70/1, 70/2, 70/3, 71/1, 71/4, 73/4, 74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 75, 76/1, 76/2, 80/1, 81, 82, 114, 121/4, 138, 171
17:30
40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 97/1, 97/3, 97/4, 97/5, 114, 115/2, 139
 
HARMONOGRAM SPOTKANIA – SOŁDANY (29.10.2019r.)
 miejsce spotkania – świetlica wiejska w Spytkowie
GODZINA
NUMERY DZIAŁEK
9:00
2, 3, 4, 7, 8, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/3, 16, 17, 18, 36/1, 36/2, 43/6, 46, 55/1, 55/3, 56, 62, 62/4, 63, 319/1, 354, 355, 365, 4-32, 4-104/6, 7-108/5 (4-gm. Pozezdrze, obr. Pozezdrze Kolonia 7-gm. Pozezdrze, obr. Pieczarki)
9:30
19, 20, 21, 22, 23/1, 24/1, 24/3, 320/4, 355, 365, 7-107/1, 7-111, 7-112, 7-256, 7-259/1, 7-259/2 (7-gm. Pozezdrze, obr. Pieczarki)
10:00
14/1, 25/2, 25/3, 25/4, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30/1, 30/2, 31, 365, 13-388/4, 13-389, 13-394, 13-423 (13- obr. Spytkowo,  gm. Giżycko), 7-255, 7-260, 7-262 (7-gm. Pozezdrze, obr. Pieczarki)
10:30
46, 57, 64, 65, 68/3, 69, 70, 71, 74, 75, 77/1, 77/2, 77/3, 78, 80, 81/3, 81/30, 82/2, 82/5, 82/6, 84/1, 84/2, 84/3, 85/1, 85/2, 85/4, 85/6, 357, 358, 359, 13-160/1, 13- 224, 13-225, 13-226, 13-227/1  (13-gm. Pozezdrze, obr. Wyłudy)
11:00
46, 54, 89/2, 89/3, 92, 94/1, 94/2, 95, 115, 339, 13-1 (13-obr. Spytkowo, gm. Giżycko)
11:30
94/2, 95, 100, 102/1, 102/2, 104, 105, 107, 108, 115, 116, 117/1, 117/2, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 337, 339, 13-212, 13-2/1, 13-2/2 (13-obr. Spytkowo, gm. Giżycko)
12:00
46, 89/3, 90, 90/1, 97/2, 97/3, 97/5, 98, 101, 103, 106, 109/2, 112/3, 113, 114, 115
12:30
2/1, 2/4, 5, 8/1, 9/1, 46, 114, 115, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142/1, 142/2, 144, 146/1, 147, 159, 160, 161, 162/1, 164/1, 165, 181/3, 322/9, 324, 325, 326, 333, 336, 338, 353, 11-115/1 , 11-131, 11-132/4, (11-obr. Pieczonki, gm. Giżycko)
13:00
1/79, 115, 150, 151, 152, 154/2, 156, 157, 165, 166, 167, 332, 335, 337,
13-72/3, 13-102, 13-103, 13-218, 13-219 (13-obr. Spytkowo, gm. Giżycko),
11-40, 11-50, 11-51, 11-115/2, 11-139 (11-obr. Pieczonki, gm. Giżycko)
 
HARMONOGRAM SPOTKANIA – SPYTKOWO (29.10.2019r.)
 miejsce spotkania – świetlica wiejska w Spytkowie
GODZINA
NUMERY DZIAŁEK
9:00
389, 390, 391/1, 392, 393, 394, 427
9:30
351/7,  351/11, 351/12, 345/6, 345/9, 345/10, 353/3, 374/3, 374/4, 374/5, 374/8, 374/10, 374/11, 373, 374/7, 375, 382, 383, 388/3, 388/4, 418/2, 421, 422, 423
10:00
353/5, 353/4, 354/1, 359, 362, 362/1, 364/1, 364/5, 364/6, 366/1, 370/1, 370/3, 371/1, 371/2, 371/3, 371/4, 371/5, 372/13, 418/4, 419, 420, 421
10:30
303/2, 307/2, 308/1, 309/1, 312/9,  312/10, 312/11, 312/4, 312/5, 312/6, 312/12, 312/13, 314/2, 314/4, 327/3, 328, 330/4, 333,   335, 336, 337, 338, 340, 341, 342/4, 342/6, 342/7, 342/13, 343, 412/1, 413, 414, 415, 417, 418/4, 430
11:00
268, 269, 270, 272/1, 272/2, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285/2, 286, 287/1, 288, 289/1,289/2, 290/10,  290/13, 290/14, 290/15, 290/18, 295/1, 300, 302, 303/2, 404/5, 405, 406, 407, 408, 409, 410/1, 412/1
11:30
245/1, 247, 250/3, 260, 261, 262, 263/1, 263/2, 264, 265, 267, 402
12:00
197/3, 197/4, 200, 201/1, 201/2, 230, 234, 235, 236, 237/1, 238/1, 238/2
12:30
172/8, 172/10, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 228, 230, 231, 232
13:00
160, 161, 163, 164, 166/2, 166/3, 167/1, 168, 170, 171/5, 228, 230, 428
13:30
146/3, 147/3, 147/4, 148/2, 148/3, 148/4, 149/2, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 226, 226/1, 226/2, 226/4, 227, 227/1,  228
14:00
145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 147/1, 147/2, 148/1, 149/1, 154, 219, 226, 226/3
14:30
113/2, 114/2, 116/1, 118, 120, 121, 124/1, 126/1, 126/2, 127, 128, 130/1, 130/2, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 134/3, 135, 136/1, 136/2, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 228, 429
15:00
70, 71, 72/3, 73, 74/3, 76/1, 76/3, 102, 103, 106/2, 107, 108/1, 108/2, 108/3, 109, 110, 111, 112, 113, 113/1, 114/1, 115, 116/2, 117, 119, 122, 123, 214, 215/1, 216, 217/1, 218, 219, 220, 222, 429
15:30
77/1, 77/2, 78, 79/2, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 91/1, 93, 94, 95/1, 95/4, 96, 97, 98/3, 98/4, 98/5, 206, 212, 216, 220
16:00
31, 32, 33, 34, 35, 37/1, 39, 40, 41, 43/1, 204, 206, 212
16:30
1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/2, 8/3, 202, 203, 204, 205, 212, 213
17:00
8/4, 9, 10, 11, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 203, 206
17:30
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 48, 206, 207, 209
18:00
48, 49/1, 49/2, 50, 51/1, 53, 54, 55, 56, 57/2, 57/3, 57/4, 58/2, 58/6, 59, 60/1, 62/1, 64, 65, 66, 69/2, 210, 211, 228
 
HARMONOGRAM SPOTKANIA – SULIMY (30.10.2019r.)
 miejsce spotkania – świetlica wiejska w Sulimach
GODZINA
NUMERY DZIAŁEK
9:00
3/2, 3/3, 4, 29/11, 30, 240, 255/1, 256/1, 256/3, 256/4, 260/1, 285
9:30
5/2, 6/1, 7, 13, 46/2, 46/3, 49/1, 49/2, 184, 185/2, 185/3, 253/5, 253/7, 253/8, 253/10, 253/11, 253/13, 253/16, 258
10:00
22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 46/3, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 258, 259/1
10:30
42/4, 42/5, 43, 44/1, 45/1, 46/1,  46/3, 98/2, 98/4, 99, 100, 109/1, 192, 187, 192, 254/4
11:00
33. 34, 35/4, 36/2, 36/1, 37, 38/1, 39/1, 39/2, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 42/3, 42/4, 78, 183/2, 187, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 259/1
11:30
94/3, 94/4, 94/5, 95/1, 119, 123/1, 125/2, 125/3, 125/4, 126, 128/3, 128/5, 128/6, 128/7, 128/9, 129, 192, 200, 201, 207
12:00
9/6, 9/8, 138/1, 140, 158/4, 158/5, 158/10, 158/12, 158/13, 162/4, 162/6, 162/7, 162/8, 175, 176/2, 193, 200, 211, 250, 274
12:30
1/17, 136, 137/1, 142/1, 143/2, 143/5, 144, 145, 147, 152, 156/1, 156/2, 192, 193, 203, 205, 209, 211, 247/1, 247/2, 248, 249, 252, 295, 296, 297
13:00
74/1, 74/2, 74/4, 75/1, 76/1, 153/1, 184, 191, 193, 214/2, 214/6,  217, 218, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 239/1. 239/2, 241, 243, 245, 273, 294, 295
13:30
50/2, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 67, 68/1, 72/1, 184, 189/1, 302
14:00
52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 53, 54, 55, 56, 57, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62, 64/1, 64/2, 64/3, 65, 66, 70/1, 71/2, 71/4, 189/2, 190/1, 190/2
 
HARMONOGRAM SPOTKANIA – UPAŁTY (28.10.2019r.)
 miejsce spotkania – świetlica wiejska w Upałtach
GODZINA
NUMERY DZIAŁEK
9:00
108/2, 109/2, 109/3, 110, 111, 112, 114, 115, 116/1, 116/2, 117/2, 189, 199, 200, 209, 222/4, 222/5,  223/1, 223/2, 223/3, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 224/7, 318, 14-8/16, 14-132/2, 14-241/4  (gm. Miłki, obr. Staświny)
9:30
156/1, 182/1, 197, 198/2, 245/12, 245/17, 245/18, 245/28, 245/29, 304, 305, 314, 315, 332, 344, 345,
10:00
98, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 145/20, 182/1, 188/1, 193, 209, 245/5, 245/6, 245/7, 245/18, 245/23, 245/24, 245/25, 245/28, 306, 345
10:30
83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100/1, 100/4, 182/1, 187, 193, 209, 247, 321, 14-135/10, 14-135/11  (gm. Miłki, obr. Staświny)
11:00
5/4, 5/5, 73/1, 75/1, 75/2, 77/1, 183/4, 185, 190, 221, 221/1, 297, 326, 329, 330, 335, 336, 339, 340, 348,
11:30
79/1, 80, 81/1, 82/1, 82/3, 82/4, 376/2, 182/1, 187, 193, 206, 300, 301, 322
12:00
63, 64, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 67, 68/1, 68/2, 69, 70, 71, 72/1, 182/1, 183/4, 185, 245/1, 245/27, 245/30, 245/31, 245/37, 334, 342, 343, 346 
12:30
59/1, 59/2, 60, 166/1, 166/2, 182/1, 183/4, 245/15, 245/16, 303, 325, 346
13:00
30/1, 30/2, 35, 36, 62, 160, 161, 179/1,  192,  234/2, 235/16, 299, 307, 341, 356
13:30
37, 41/2, 42/1, 42/2, 61, 179/1, 182/1, 183/4, 192, 234/1, 235/2, 235/3, 245/22, 281/7, 333,
14:00
54, 56/2, 56/3, 57/1, 58/1, 52/1, 158/1, 165/1, 165/2, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 169/10, 197, 198/2, 209, 231/2, 231/3, 182/2, 231/6,  231/9, 231/10, 231/14, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 242/1, 242/2, 242/3, 311, 313, 316,
15:00
43/1, 45, 49/2, 124, 126, 133/10, 134, 149, 150/2, 159/2, 170/2, 239/2, 240/7, 243/7, 243/8, 244/2, 244/4, 299, 312, 331,
15:30
1/1, 1/2, 2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/4, 9/3, 136, 137, 138, 140/2,  142, 143, 145, 146, 170/2, 171, 201, 248/1, 248/2, 248/4, 248/5, 324,
16:00
2/1, 13, 20/1, 24/2, 24/3, 144, 147, 148, 171, 233/1, 233/2, 353,
16:30
15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23, 162/3, 173, 234,
17:00
16/2, 16/3, 25/1, 26/1, 26/2, 28/3, 28/4,  28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 355, 12-424, 12-239/2, 12-238/2 (gm. Wydminy, obr. Siedliska)
17:30
3, 34/5, 176, 230/1, 230/3, 230/4, 237/7, 237/8, 237/13, 249/5, 249/7, 293, 298, 351/6, 357/1, 358, 359/6, 10-9/2, 10-9/4, 10-9/9, 10-160/4 (10-obr. Kruklin)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-10-08
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Dybaś Data wprowadzenia do BIP 2019-10-08 11:37:20
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2019-10-08 11:38:44
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2019-10-09 12:54:38
Artykuł był wyświetlony: 68 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu