ˆ

RADA POWIATU

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Plan pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-07 14:34:41 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-07 14:45:02 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

PLAN PRACY NA ROK 2018  KOMISJI FINANSÓW i ROZWOJU GOSPODARCZEGO
 
 
L.p.
Termin
Tematyka
1.
Styczeń
 1. Podsumowanie pracy Komisji w roku 2017.
 2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2018.
2.
Luty
Informacja Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Rolnictwa o realizowanych zadaniach, w szczególności w zakresie melioracji.
3.
Marzec
 1. Zapoznanie się z informacją Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawach związanych z dopłatami bezpośrednimi, rolnośrodowiskowymi i innymi związanymi z rolnictwem oraz realizacją i wykorzystaniem funduszy strukturalnych w rolnictwie.
 2. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych na temat planów remontowo - inwestycyjnych dróg powiatowych na rok 2018.
4.
Kwiecień
Informacja o bieżącej sytuacji finansowej Spółki „Szpital Giżycki”.
5.
Maj
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku za rok 2017 oraz plany działań Urzędu w kontekście zmian w szkolnictwie zawodowym w Powiecie Giżyckim.
6.
Czerwiec
Analiza sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji budżetu za rok 2017.   
7.
Lipiec
-------------------------------------------------------------
8.
Sierpień
Analiza wydatków na oświatę.
9.
Wrzesień
 1. Analiza wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.
 2. Kształtowanie się zadłużenia Powiatu – analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10.
Październik
 1. Informacja  Wydziału Geodezji o realizowanych zadaniach.
 2. Gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu.
11.
Listopad
Analiza projektu budżetu Powiatu na rok 2019.
 
12.
Grudzień
 1. Analiza projektu budżetu Powiatu na rok 2019.
 2. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2019.
 
 
 
 
PLAN PRACY NA ROK 2018 KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
 
L.p.
Termin
Tematyka
1.
Styczeń
 1. Podsumowanie pracy komisji za rok 2017.
 2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na rok 2018.
2.
Luty
Informacja Zarządu Powiatu na temat pomocy materialnej dla uczniów (stypendia).
3.
Marzec
Informacja o realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Giżyckiego.
4.
Kwiecień
Zapoznanie się z warunkami pobytu i nauki uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – wizyta w jednostce.
5.
Maj
Zapoznanie się z koncepcją funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie – wizyta w jednostce.
6.
Czerwiec
Analiza kosztów funkcjonowania szkół w roku 2016 dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki (I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji).
7.
Lipiec
-----------------------------------------------------------------------
8.
Sierpień
Informacja o stanie przygotowania szkół i placówek oświatowych Powiatu Giżyckiego do nowego roku szkolnego – wizyta w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
9.
Wrzesień
Analiza wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem szkół i placówek oświatowych.
10.
Październik
Informacja o realizacji zadań oświatowych oraz o naborze do szkół i wynikach nauczania na podstawie egzaminów maturalnych i zawodowych.
11.
Listopad
Informacja o działaniach związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, ochrony zabytków na terenie Powiatu Giżyckiego.
12.
Grudzień
 1. Analiza projektu budżetu powiatu na rok 2019.
 2. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2019.
 
 
 
PLAN PRACY NA ROK 2018 KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH
 
L.p.
Termin
Tematyka
1.
Styczeń
 1. Podsumowanie pracy Komisji w roku 2017.
 2. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2018.
2.
Luty
 1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Giżyckim wraz ze sprawozdaniem z działalności za  2017 rok.
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Giżyckim wraz ze sprawozdaniem z działalności za 2017 rok.
 3. Zapoznanie się z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Rynie – wizyta  w siedzibie jednostki.
3.
Marzec
 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2017 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 2. Informacja o realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim za rok 2017.
4.
Kwiecień
 1. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2017.
 2. Ocena realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015 - 2017” w roku 2017.
5.
Maj
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej.
 2. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 3. Zapoznanie się z sytuacją finansową oraz aktualną działalnością Spółki „Szpital Giżycki”.
6.
Czerwiec
Analiza realizacji budżetu za rok 2017 w zakresie spraw społecznych na podstawie sprawozdania finansowego.
7.
Lipiec
--------------------------------------------------------------
8.
Sierpień
Informacja na temat funkcjonowania Powiatu Giżyckiego w stowarzyszeniach i związkach oraz wywiązywanie się z porozumień i umów partnerskich (w tym współpraca międzynarodowa) w roku 2017 i I połowie 2018.
9.
Wrzesień
 1. Informacja Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za rok 2017.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
10.
Październik
Zapoznanie się z aktualną sytuacją Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku – wizyta w jednostkach.
11.
Listopad
Informacja Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu Giżyckiego wraz z informacją o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla obszaru powiatu za rok 2017.
12.
Grudzień
 1. Analiza projektu budżetu na rok 2019.
 2. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2019.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Jarocka Data wprowadzenia do BIP 2018-02-07 14:34:41
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-02-07 14:45:02
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-02-07 14:45:02
Artykuł był wyświetlony: 246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu