ˆ

Ekran szczegółów informacji

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obowiązki wytwórców odpadów medycznych i weterynaryjnych w świetle aktualnych przepisów prawnych

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-01-30 12:28:33 Informacja ogłoszona dnia 2012-01-30 12:40:04 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBOWIĄZKI WYTWÓRCÓW ODPADÓW MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm.), dalej u. o. pod pojęciem:

  • "odpady medyczne’", rozumie się odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny (art. 3 ust. 3 pkt 5 u. o.),
  • "odpady weterynaryjne’", rozumie się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach (art. 3 ust. 3 pkt 8 u. o.).


Wytwórca odpadów medycznych lub odpadów weterynaryjnych jest obowiązany w zakresie wytwarzania odpadów uzyskać odpowiednią decyzję lub złożyć informację o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi, a mianowicie spełnić wymagania określone w art. 17 ust. 1 -3 u. o.

Zgodnie z tymi przepisami, wytwórca odpadów przed ich wytworzeniem, w zależności od rodzaju bądź ilości odpadów wytwarzanych w danym miejscu, powinien:

  1. przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne;
  2. uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie;
  3. uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji (tak kwalifikowane są zakłady udzielające świadczeń medycznych np. szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, gabinety lekarskie posiadające urządzenia stacjonarne), jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Do ww. ilości wlicza się nie tylko odpady medyczne i weterynaryjne, ale również pozostałe odpady powstające w danym miejscu wytwarzania odpadów, z wyjątkiem odpadów komunalnych, odpadów z wypadków, odpadów powstałych w wyniku klęsk żywiołowych oraz odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej (art. 17 ust. 5 u. o.). Odpadami komunalnymi w placówce opieki zdrowotnej będą np. odpady biurowe (inne niż niebezpieczne) i pozostałości konsumpcyjne z oddziałów innych niż zakaźne.

Procedury załatwienia spraw i dokumenty do pobrania (wzór informacji o wytwarzanych odpadach, wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów) znajdują się na stronie: www.powiatgizycki.pl w zakładce ZAPRASZAMY DO E-URZĘDU/ E- formularze .

Podmiot wytwarzający odpady powinien systematycznie prowadzić ich ewidencjonowanie, unieszkodliwianie, a także składać zbiorcze zestawienia danych o odpadach w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa.

Dodatkowo podmioty np. apteki, które sprzedają elektroniczny lub elektryczny sprzęt medyczny (ciśnieniomierze, glukometry, inhalatory, itp.) mają obowiązek odebrać zużyty sprzęt od pacjenta kupującego ww. urządzenia, jeżeli pacjent zechce taki sprzęt oddać.

Zbieranie zużytego sprzętu wiąże się z dwoma obowiązkami rejestracyjnymi. Jedno zgłoszenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 ze zm.) składa się do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Drugie zgłoszenie wynika z art. 33 ust. 5 u. o.. Zgodnie z tym przepisem posiadacz odpadów, który jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie odpadów, ma obowiązek zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zbierania. Wniosek o wpis do rejestru znajduje się na stronie internetowej www.powiatgizycki.pl w zakładce ZAPRASZAMY DO E-URZĘDU/ E- formularze .

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady medyczne i weterynaryjne sklasyfikowano w grupie 18:

18

Odpady medyczne i weterynaryjne

18 01

Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02*

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) np. części ciała i organy , materiały pooperacyjne, szczątki ciała ludzkiego, tkanki - odpady histopatologiczne; zużyte pojemniki po krwi lub preparacie krwiopochodnym

18 01 03*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 np.: rękawiczki, bielizna jednorazowa, jednorazowe fartuchy; zużyte materiały opatrunkowe: gaziki, wata, bandaże, plastry; igły i strzykawki; sprzęt jednorazowy: cewniki, zestawy kroplówkowe

18 01 04

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 np.: lignina służąca do przecierania nieuszkodzonych powierzchni skórnych (np. z USG), gips niezanieczyszczony krwią, pieluchomajtki od chorych niezakaźnie

18 01 06*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09

Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10*

Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80*

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych

18 01 81

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80

18 01 82*

Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

18 02

Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 02 03

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08

Leki inne niż wymienione w 18 02 07


Inne rodzaje odpadów mogące powstać w placówkach medycznych i weterynaryjnych:

 

06 04 04*

Odpady zawierające rtęć np.: termometry, ciśnieniomierze rtęciowe,

09 01 01*

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 02*

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

09 01 03*

Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

09 01 04*

Roztwory utrwalaczy

09 01 05*

Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

09 01 08

Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych opakowania jednostkowe po lekach niezawierające

15 01 07

Opakowania ze szkła substancji niebezpiecznych

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe: opakowania sterylizacyjne, opakowania typu blister

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 np.: elektrody EKG, termometry elektroniczne

16 02 11*

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 – np.: świetlówki, lampy bakteriobójcze, monitory

W powyższej klasyfikacji gwiazdką* zaznaczono niebezpieczne odpady stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska

WAŻNE!

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI WETERYNARYJNYMI

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2012-01-30 12:28:33
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Potomska Data wprowadzenia do BIP 2012-01-30 12:28:33
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2012-01-30 12:40:04
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2012-01-30 12:51:36
Artykuł był wyświetlony: 4341 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu