ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - gm. Ryn, obręb Tros

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-14 15:16:54 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-14 15:19:18 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr - brak tytułu

W związku z prowadzonymi pracami mającymi na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Ryn, Powiat Giżycki, województwo Warmińsko Mazurskie oraz art.. 38 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  (Dz. U. z 2016 poz.1034 z późn. zmianami)  informujemy:
 
Z A W I A D O M I E N I E
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
 
Zawiadamia się zgodnie z art.24a, art.26 ust. 2, art.32 i art.39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2017 roku pozycja 2101, tekst jednolity z późn. zmianami ) i na podstawie § 38 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji  gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 poz.1034, tekst jednolity z późn. zmianami) oraz  zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Giżycku z dnia 10 lipca 2017r. że dla niżej wymienionych działek położonych na obszarze gminy Ryn oraz gminy Giżycko
 w dniu 09 marca 2018 r. od godz. 08:00 w Świetlicy Wiejskiej w Sterławkach Wielkich
 rozpoczną się czynności związane z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych
Przewidywany termin zakończenia prac to 16.03.2018.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 87 429 30 17
 
Dokładny harmonogram czynności podany jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
 
Pouczenie
Zgodnie z § 38 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków:
  1. Udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotów zawiadomionych.
  2. W celu umożliwienia ustalenia tożsamości osoby deklarującej swój udział w czynnościach ustalenia granic osoba ta powinna posiadać dokument umożliwiający na jej identyfikację. Osoba reprezentująca osobę zawiadomioną powinna dodatkowo posiadać pisemne pełnomocnictwo.
  3. Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w czynnościach ustalenia granic nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu