ˆ

Akty prawa miejscowego

Drukuj informacjęAkt prawny: XVI.106.2016

Szczegóły informacji

XVI.106.2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XVI

Kadencja: V kadencja (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2016-02-23

Data podjęcia/podpisania: 2016-01-29

Tytuł aktu:

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Traci moc:

XXVIII.172.2013

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt 6 i 19, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
  1. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych uprawnieni są operatorzy lub przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.).
  2. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych określonych w § 1 pobiera się opłaty. Stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ustala Rada Powiatu w Giżycku w odrębnej uchwale.
§ 3
Ustala się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1:
  1. przystanki komunikacyjne mogą być wykorzystywane wyłączenie w celu obsługi podróżnych na liniach komunikacyjnych, zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy;
  2. przewoźnicy lub operatorzy zobowiązani są do zatrzymywania się w zatoce przystankowej lub przy słupku przystankowym, w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować stanowiska innym przewoźnikom oraz w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu;
  3. przewoźnicy lub operatorzy korzystający z przystanków  obowiązani są do ścisłego przestrzegania godzin odjazdu i przyjazdu ustalonych w aktualnym rozkładzie jazdy;
  4. przewoźnicy lub operatorzy obowiązani są do korzystania z przystanków wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów lub w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem, na czas potrzebny do pobrania należności, jednak nie dłużej niż 10 minut na przystankach komunikacyjnych nr: 04, 06, 08, 10 zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Giżycku i nie dłużej niż 5 minut na pozostałych przystankach komunikacyjnych.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXVIII.172.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których  właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.  
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Giżyckiego.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2016-03-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Stawicki Data wprowadzenia do BIP 2016-03-17 14:42:37
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2016-03-17 14:44:49
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2016-03-17 14:44:49
Artykuł był wyświetlony: 653 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu