ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLII.262.2018Drukuj informacjęAkt prawny: XLII.262.2018

Szczegóły informacji

XLII.262.2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLII

Kadencja: V kadencja (2014-2018)

Data wejścia w życie: 2018-06-30

Data podjęcia/podpisania: 2018-05-29

Tytuł aktu:

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchyla:

XVI.106.2016

Na podstawie:

art. 4 ust. 1 pkt. 6 i 19, art. 12 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 z późn. zm.)

Treść:

uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
  1. Do korzystania z przystanków komunikacyjnych uprawnieni są operatorzy lub przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.).
  2. Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych określonych w § 1 pobiera się opłaty. Stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ustala Rada Powiatu w Giżycku w odrębnej uchwale.
§ 3
Ustala się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1.
  1. Przystanki komunikacyjne mogą być wykorzystywane wyłączenie w celu obsługi podróżnych na liniach komunikacyjnych, zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy.
  2. Przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymywania się w zatoce przystankowej lub przy słupku przystankowym w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować stanowiska innym przewoźnikom oraz w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.
  3. Korzystający z przystanku jest obowiązany do ścisłego przestrzegania godzin odjazdu i przyjazdu ustalonych w aktualnym rozkładzie jazdy.
  4. Zatrzymanie się pojazdów na przystankach komunikacyjnych następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów lub w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem, na czas potrzebny do pobrania należności, jednak nie dłużej niż 10 minut na przystankach komunikacyjnych nr: 04, 06, 08, 10 zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w  Giżycku i nie dłużej niż 5 minut na  pozostałych przystankach komunikacyjnych.
§ 4
Uchyla się Uchwałę nr XVI.106.2016 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 stycznia 2016 r.  
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Giżyckiego.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-07-18
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Naszkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-07-18 09:39:13
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-07-18 09:40:45
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-07-18 09:40:45
Artykuł był wyświetlony: 284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu