ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
16 2016-11-24 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalania trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych XXV.154.2016 Uchylony
17 2016-09-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających XXIII.149.2016 Uchylony
18 2016-09-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu XXIII.148.2016 Uchylony
19 2016-01-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Giżycki XVI.108.2016 Obowiązujący
20 2016-08-25 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego XXII.137.2016 Nieobowiązujący
21 2016-08-25 Uchwała Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w Giżycku XXII.134.2016 Obowiązujący
22 2016-06-30 Uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu giżyckiego" XXI.128.2016 Obowiązujący
23 2016-01-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki XVI.107.2016 Obowiązujący
24 2016-01-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. XVI.106.2016 Obowiązujący
25 2015-12-22 Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego XV.99.2015 Obowiązujący
26 2015-12-22 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania XV.98.2015 Nieobowiązujący
27 2015-11-26 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających XIV.93.2015 Nieobowiązujący
28 2015-11-26 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego XIV.92.2015 Nieobowiązujący
29 2015-10-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu XIII.84.2015 Nieobowiązujący
30 2015-09-24 Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli XII.79.2015 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu