ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
16 2017-09-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających XXXIV.219.2017 Nieobowiązujący
17 2017-09-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. XXXIV.218.2017 Nieobowiązujący
18 2017-08-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego XXXIII.206.2017 Obowiązujący
19 2017-08-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego XXXIII.205.2017 Uchylony
20 2017-08-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. XXXIII.201.2017 Nieobowiązujący
21 2017-04-27 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XXX.191.2017 Obowiązujący
22 2017-03-30 Uchwała Rady Powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych XXIX.181.2017 Obowiązujący
23 2017-03-30 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego. XXIX.180.2017 Nieobowiązujący
24 2017-02-23 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego wydawanych w związku ze zmianą adresu kierowcy lub właściciela pojazdu, gdy zmiana ta spowodowana została zmianami administracyjnymi. XXVIII.177.2017 Obowiązujący
25 2016-11-24 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego XXV.155.2016 Nieobowiązujący
26 2016-11-24 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalania trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych XXV.154.2016 Uchylony
27 2016-09-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających XXIII.149.2016 Uchylony
28 2016-09-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu XXIII.148.2016 Uchylony
29 2016-01-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Giżycki XVI.108.2016 Zmieniony
30 2016-08-25 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego XXII.137.2016 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu