ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
46 2014-05-23 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających XL.234.2014 Nieobowiązujący
47 2014-05-23 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu XL.233.2014 Uchylony
48 2014-05-23 Uchwała Rady Powiatu zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Giżycku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli XL.230.2014 Obowiązujący
49 2014-04-25 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania XXXIX.225.2014 Nieobowiązujący
50 2013-12-20 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego XXXV.202.2013 Uchylony
51 2013-06-27 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego XXX.180.2013 Uchylony
52 2013-05-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustanowienia stypendium XXIX.178.2013 Obowiązujący
53 2013-05-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli XXIX.177.2013 Nieobowiązujący
54 2013-04-25 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki XXVIII.173.2013 Nieobowiązujący
55 2013-04-25 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów XXVIII.172.2013 Nieobowiązujący
56 2013-04-25 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających XXVIII.171.2013 Uchylony
57 2013-01-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania XXIV.161.2013 Uchylony
58 2013-01-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego XXIV.160.2013 Uchylony
59 2012-12-19 Uchwała Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Giżyckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych XXIII.151.2012 Obowiązujący
60 2012-12-19 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Giżyckiego XXIII.150.2012 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu