ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
46 2013-01-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego XXIV.160.2013 Uchylony
47 2012-12-19 Uchwała Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Giżyckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych XXIII.151.2012 Obowiązujący
48 2012-12-19 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Giżyckiego XXIII.150.2012 Obowiązujący
49 2012-12-19 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego XXIII.148.2012 Uchylony
50 2012-11-08 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu XXII.140.2012 Uchylony
51 2012-09-27 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach XXI.134.2012 Obowiązujący
52 2012-08-30 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego XX.130.2012 Uchylony
53 2012-06-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki XIX.121.2012 Uchylony
54 2012-06-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów XIX.120.2012 Uchylony
55 2012-06-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej XIX.119.2012 Obowiązujący
56 2012-05-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym XVIII.112.2012 Obowiązujący
57 2012-05-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w hostelu XVIII.111.2012 Obowiązujący
58 2012-03-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego XVI.99.2012 Uchylony
59 2012-03-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego XVI.98.2012 Uchylony
60 2012-03-01 Uchwała Rady Powiatu w sprawie rodzajów świadczeń oraz warunków przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego XV.96.2012 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu