ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2012-12-19 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego XXIII.148.2012 Uchylony
62 2012-11-08 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu XXII.140.2012 Uchylony
63 2012-09-27 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach XXI.134.2012 Obowiązujący
64 2012-08-30 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego XX.130.2012 Uchylony
65 2012-06-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki XIX.121.2012 Uchylony
66 2012-06-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów XIX.120.2012 Uchylony
67 2012-06-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej XIX.119.2012 Obowiązujący
68 2012-05-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym XVIII.112.2012 Obowiązujący
69 2012-05-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w hostelu XVIII.111.2012 Obowiązujący
70 2012-03-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego XVI.99.2012 Uchylony
71 2012-03-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego XVI.98.2012 Uchylony
72 2012-03-01 Uchwała Rady Powiatu w sprawie rodzajów świadczeń oraz warunków przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego XV.96.2012 Obowiązujący
73 2011-09-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Giżyckiego XI/69/2011 Obowiązujący
74 2011-09-01 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Giżyckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych X/63/2011 Uchylony
75 2011-09-01 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego wydawanych w związku ze zmianą adresu kierowcy lub właściciela pojazdu, gdy zmiana ta spowodowana została zmianami administracyjnymi X/62/2011 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu