ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2013-05-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli XXIX.177.2013 Nieobowiązujący
62 2013-04-25 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki XXVIII.173.2013 Nieobowiązujący
63 2013-04-25 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów XXVIII.172.2013 Nieobowiązujący
64 2013-04-25 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających XXVIII.171.2013 Uchylony
65 2013-01-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania XXIV.161.2013 Uchylony
66 2013-01-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego XXIV.160.2013 Uchylony
67 2012-12-19 Uchwała Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Giżyckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych XXIII.151.2012 Obowiązujący
68 2012-12-19 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Giżyckiego XXIII.150.2012 Obowiązujący
69 2012-12-19 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego XXIII.148.2012 Uchylony
70 2012-11-08 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu XXII.140.2012 Uchylony
71 2012-09-27 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach XXI.134.2012 Obowiązujący
72 2012-08-30 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego XX.130.2012 Uchylony
73 2012-06-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki XIX.121.2012 Uchylony
74 2012-06-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów XIX.120.2012 Uchylony
75 2012-06-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej XIX.119.2012 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu