ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
76 2011-05-26 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu VIII/46/2011 Uchylony
77 2011-01-27 Uchwała Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Giżyckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych IV/29/2011 Uchylony
78 2010-08-26 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami XLIV/258/2010 Obowiązujący
79 2010-03-25 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego XL/240/2010 Obowiązujący
80 2009-08-27 Uchwała Rady Powiatu Zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata XXXIII/191/2009 Obowiązujący
81 2009-08-27 Uchwała Rady Powiatu W sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych oraz ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu giżyckiego. XXXIII/189/2009 Uchylony
82 2009-03-26 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli. XXIX/172/2009 Nieobowiązujący
83 2009-02-26 Uchwała Rady Powiatu zmiana Statutu Powiatu Giżyckiego XXVII/157/2009 Obowiązujący
84 2008-09-25 Uchwała Rady Powiatu Zmiana Uchwały nr XXI/148/2004 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2004 r. dotyczącej zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej XXII/135/2008 Uchylony
85 2006-12-12 Statut Powiatu Giżyckiego Statut Powiatu Giżyckiego II/11/2006 Obowiązujący
86 2008-05-29 Uchwała Rady Powiatu Wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych wodach płynących Powiatu Giżyckiego. XIX/118/2008 Obowiązujący
87 2008-05-29 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim. XIX/117/2008 Uchylony
88 2008-04-24 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli. XVIII/111/2008 Nieobowiązujący
89 2008-04-24 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. XVIII/110/2008 Uchylony
90 2008-03-28 Uchwała Rady Powiatu Zasady korzystania ze stołówek szkolnych. XVII/109/2008 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu