ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
76 2012-05-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym XVIII.112.2012 Obowiązujący
77 2012-05-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w hostelu XVIII.111.2012 Obowiązujący
78 2012-03-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego XVI.99.2012 Uchylony
79 2012-03-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Giżyckiego XVI.98.2012 Uchylony
80 2012-03-01 Uchwała Rady Powiatu w sprawie rodzajów świadczeń oraz warunków przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego XV.96.2012 Obowiązujący
81 2011-09-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Giżyckiego XI/69/2011 Obowiązujący
82 2011-09-01 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Giżyckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych X/63/2011 Uchylony
83 2011-09-01 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia opłat za wydanie nowego prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego wydawanych w związku ze zmianą adresu kierowcy lub właściciela pojazdu, gdy zmiana ta spowodowana została zmianami administracyjnymi X/62/2011 Nieobowiązujący
84 2011-05-26 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu VIII/46/2011 Uchylony
85 2011-01-27 Uchwała Rady Powiatu w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych Powiatu Giżyckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organów do tego uprawnionych IV/29/2011 Uchylony
86 2010-08-26 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami XLIV/258/2010 Obowiązujący
87 2010-03-25 Uchwała Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Powiatu Giżyckiego XL/240/2010 Obowiązujący
88 2009-08-27 Uchwała Rady Powiatu Zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata XXXIII/191/2009 Obowiązujący
89 2009-08-27 Uchwała Rady Powiatu W sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych oraz ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu giżyckiego. XXXIII/189/2009 Uchylony
90 2009-03-26 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli. XXIX/172/2009 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu