ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
91 2008-02-28 Uchwała Rady Powiatu Określenie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych oraz ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu giżyckiego XVI/104/2008 Uchylony
92 2007-05-31 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały nr XXVIII/194/2005 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego. VIII/61/2007 Uchylony
93 2007-04-26 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały nr V/42/2007 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli VII/55/2007 Nieobowiązujący
94 2007-03-01 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę oraz za parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym. V/43/2007 Uchylony
95 2007-03-01 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli. V/42/2007 Nieobowiązujący
96 2006-12-28 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały nr XLV/374/2006 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 września 2006 r. III/27/2006 Nieobowiązujący
97 2006-09-26 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego studentom, w roku akademickim 2006/2007 XLV/375/2006 Nieobowiązujący
98 2006-09-26 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego uczniom szkół, których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Giżycki oraz Gmina Wydminy w roku szkolnym 2006/2007 XLV/374/2006 Nieobowiązujący
99 2006-06-27 Uchwała Rady Powiatu Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. XLIII/347/2006 Uchylony
100 2006-05-30 Uchwała Rady Powiatu Ustanowienie stypendium. XLII/329/2006 Uchylony
101 2006-02-28 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli. XXXIX/309/2006 Nieobowiązujący
102 2006-01-31 Uchwała Rady Powiatu Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Bystry Gmina Giżycko XXXVIII/298/2006 Obowiązujący
103 2005-08-30 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, zameldowanych na pobyt stały na terenie Powiatu Giżyckiego i regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Giżycki. XXXII/253/2005 Nieobowiązujący
104 2005-06-28 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały Nr XXII/154/2004 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady udzielania stypendiów uczniom i studentom, finansowanych ze środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego XXXI/249/2005 Nieobowiązujący
105 2005-06-28 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały Nr XXVIII/194/2005 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego XXXI/244/2005 Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu