ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
91 2009-02-26 Uchwała Rady Powiatu zmiana Statutu Powiatu Giżyckiego XXVII/157/2009 Obowiązujący
92 2008-09-25 Uchwała Rady Powiatu Zmiana Uchwały nr XXI/148/2004 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2004 r. dotyczącej zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej XXII/135/2008 Uchylony
93 2006-12-12 Statut Powiatu Giżyckiego Statut Powiatu Giżyckiego II/11/2006 Obowiązujący
94 2008-05-29 Uchwała Rady Powiatu Wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na niektórych wodach płynących Powiatu Giżyckiego. XIX/118/2008 Obowiązujący
95 2008-05-29 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim. XIX/117/2008 Uchylony
96 2008-04-24 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli. XVIII/111/2008 Nieobowiązujący
97 2008-04-24 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. XVIII/110/2008 Uchylony
98 2008-03-28 Uchwała Rady Powiatu Zasady korzystania ze stołówek szkolnych. XVII/109/2008 Nieobowiązujący
99 2008-02-28 Uchwała Rady Powiatu Określenie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych oraz ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu giżyckiego XVI/104/2008 Uchylony
100 2007-05-31 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały nr XXVIII/194/2005 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego. VIII/61/2007 Uchylony
101 2007-04-26 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały nr V/42/2007 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 01 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli VII/55/2007 Nieobowiązujący
102 2007-03-01 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę oraz za parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym. V/43/2007 Uchylony
103 2007-03-01 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli. V/42/2007 Nieobowiązujący
104 2006-12-28 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały nr XLV/374/2006 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 26 września 2006 r. III/27/2006 Nieobowiązujący
105 2006-09-26 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego studentom, w roku akademickim 2006/2007 XLV/375/2006 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu