ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
106 2005-04-26 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały nr XV/107/2004 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. XXIX/226/2005 Uchylony
107 2005-03-30 Uchwała Rady Powiatu Zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego. XXVIII/194/2005 Uchylony
108 2005-03-01 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały nr XXXIX/327/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 maja 2002r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Giżyckiego XXVII/182/2005 Uchylony
109 2004-09-28 Uchwała Rady Powiatu Przyjęcie regulaminów określających zasady udzielania stypendiów uczniom i studentom, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego XXII/154/2004 Nieobowiązujący
110 2004-08-31 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę oraz za parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym. XXI/150/2004 Uchylony
111 2004-08-31 Uchwała Rady Powiatu Zasady częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. XXI/149/2004 Uchylony
112 2004-08-31 Uchwała Rady Powiatu Zasady częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. XXI/148/2004 Uchylony
113 2004-07-06 Uchwała Rady Powiatu Przyjęcie regulaminów określających zasady udzielania stypendiów uczniom i studentom, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego XIX/139/2004 Uchylony
114 2004-02-24 Uchwała Rady Powiatu Zasady udzielania dotacji szkolnym schroniskom młodzieżowym. XV/109/2004 Obowiązujący
115 2004-02-24 Uchwała Rady Powiatu Szczegółowe zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. XV/108/2004 Uchylony
116 2004-02-24 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. XV/107/2004 Uchylony
117 2003-11-25 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę oraz za parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym. XII/88/2003 Uchylony
118 2003-11-25 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały nr XXXV/279/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych. XII/85/2003 Uchylony
119 2003-02-25 Uchwała Rady Powiatu Zasady udzielania dotacji niepublicznym szkolnym schroniskom młodzieżowym. V/37/2003 Uchylony
120 2002-12-03 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 czerwca 2000r. nr XVIII/145/2000 (zmiana: uchwała z dnia 28 maja 2002 r. nr XXXIX/328/2002) w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości. II/16/2002 Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu