ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
106 2006-09-26 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego uczniom szkół, których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Giżycki oraz Gmina Wydminy w roku szkolnym 2006/2007 XLV/374/2006 Nieobowiązujący
107 2006-06-27 Uchwała Rady Powiatu Szczegółowe zasady i tryb umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. XLIII/347/2006 Uchylony
108 2006-05-30 Uchwała Rady Powiatu Ustanowienie stypendium. XLII/329/2006 Uchylony
109 2006-02-28 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli. XXXIX/309/2006 Nieobowiązujący
110 2006-01-31 Uchwała Rady Powiatu Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla oczyszczalni ścieków w miejscowości Bystry Gmina Giżycko XXXVIII/298/2006 Obowiązujący
111 2005-08-30 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, zameldowanych na pobyt stały na terenie Powiatu Giżyckiego i regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Giżycki. XXXII/253/2005 Nieobowiązujący
112 2005-06-28 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały Nr XXII/154/2004 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady udzielania stypendiów uczniom i studentom, finansowanych ze środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego XXXI/249/2005 Nieobowiązujący
113 2005-06-28 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały Nr XXVIII/194/2005 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 30 marca 2005r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego XXXI/244/2005 Uchylony
114 2005-04-26 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały nr XV/107/2004 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. XXIX/226/2005 Uchylony
115 2005-03-30 Uchwała Rady Powiatu Zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Giżyckiego. XXVIII/194/2005 Uchylony
116 2005-03-01 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały nr XXXIX/327/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 28 maja 2002r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Giżyckiego XXVII/182/2005 Uchylony
117 2004-09-28 Uchwała Rady Powiatu Przyjęcie regulaminów określających zasady udzielania stypendiów uczniom i studentom, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego XXII/154/2004 Nieobowiązujący
118 2004-08-31 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę oraz za parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym. XXI/150/2004 Uchylony
119 2004-08-31 Uchwała Rady Powiatu Zasady częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. XXI/149/2004 Uchylony
120 2004-08-31 Uchwała Rady Powiatu Zasady częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. XXI/148/2004 Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu