ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2004-07-06 Uchwała Rady Powiatu Przyjęcie regulaminów określających zasady udzielania stypendiów uczniom i studentom, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego XIX/139/2004 Uchylony
122 2004-02-24 Uchwała Rady Powiatu Zasady udzielania dotacji szkolnym schroniskom młodzieżowym. XV/109/2004 Obowiązujący
123 2004-02-24 Uchwała Rady Powiatu Szczegółowe zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. XV/108/2004 Uchylony
124 2004-02-24 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. XV/107/2004 Uchylony
125 2003-11-25 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę oraz za parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym. XII/88/2003 Uchylony
126 2003-11-25 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały nr XXXV/279/2002 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych. XII/85/2003 Uchylony
127 2003-02-25 Uchwała Rady Powiatu Zasady udzielania dotacji niepublicznym szkolnym schroniskom młodzieżowym. V/37/2003 Uchylony
128 2002-12-03 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 czerwca 2000r. nr XVIII/145/2000 (zmiana: uchwała z dnia 28 maja 2002 r. nr XXXIX/328/2002) w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości. II/16/2002 Uchylony
129 2002-06-25 Uchwała Rady Powiatu Podział Powiatu Giżyckiego na okręgi wyborcze. XL/349/2002 Obowiązujący
130 2002-05-28 Uchwała Rady Powiatu Zmiana uchwały Rady Powiatu w Giżycku z dnia 27 czerwca 2000 r nr XVIII/145/2000 w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości. XXXIX/328/2002 Uchylony
131 2002-05-28 Uchwała Rady Powiatu Zasady wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Giżyckiego. XXXIX/327/2002 Uchylony
132 2002-01-29 Uchwała Rady Powiatu Szczegółowe zasady udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych. XXXV/279/2002 Uchylony
133 2002-01-29 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg przez jednostkę wyznaczoną przez Starostę oraz za parkowanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym. XXXV/278/2002 Uchylony
134 2001-12-27 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych. XXXIII/269/2001 Nieobowiązujący
135 2001-10-30 Uchwała Rady Powiatu Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych. XXXI/249/2001 Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu