ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-05-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Giżycki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów XLII.262.2018 Obowiązujący
2 2018-05-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli XLII.261.2018 Obowiązujący
3 2018-05-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego XLII.260.2018 Obowiązujący
4 2018-03-29 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego XL.254.2018 Obowiązujący
5 2018-02-01 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalania trybu rozliczania i udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom niepublicznym XXXVIII.244.2018 Obowiązujący
6 2017-11-30 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego XXXVI.228.2017 Nieobowiązujący
7 2017-09-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic w Giżycku XXXIV.220.2017 Obowiązujący
8 2017-09-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innych obiektów pływających XXXIV.219.2017 Obowiązujący
9 2017-09-28 Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. XXXIV.218.2017 Obowiązujący
10 2017-08-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego XXXIII.206.2017 Obowiązujący
11 2017-08-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego XXXIII.205.2017 Uchylony
12 2017-08-31 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli. XXXIII.201.2017 Nieobowiązujący
13 2017-04-27 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Giżyckim na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XXX.191.2017 Obowiązujący
14 2017-03-30 Uchwała Rady Powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych XXIX.181.2017 Obowiązujący
15 2017-03-30 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu giżyckiego. XXIX.180.2017 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu