ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXXIII.202.2017 RADY POWIATU w GIŻYCKU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji Placówki Rodzinnej w Zelkach

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-06 09:30:41 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-06 09:30:45 przez Sławomir Maculewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

<div text-align:="" center;"="" style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr XXXIII.202.2017
RADY POWIATU w GIŻYCKU
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie likwidacji Placówki Rodzinnej w Zelkach
 
      Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku art. 107 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2017 r. placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego pod nazwą: „Placówka Rodzinna w Zelkach” z siedzibą Zelki 45, 11-510 Wydminy działającą w formie jednostki budżetowej.
 
§ 2
Opieka nad małoletnimi dziećmi znajdującymi się w Placówce Rodzinnej w Zelkach zostanie zapewniona w sposób określony przez Sąd.
 
 § 3
Mienie likwidowanej Placówki zostanie przekazane powiatowym jednostkom organizacyjnym, w następujący sposób:
  1. samochód służbowy placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego  „Dom dla Dzieci - JAŚ” z siedzibą przy ul. Staszica 13/2, 11-500 Giżycko;
  2. pozostały majątek ruchomy Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Giżycku z siedzibą przy ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Giżycku.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Celep Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 09:30:41
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 09:30:45
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 09:30:45
Artykuł był wyświetlony: 160 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej