ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 24052
STATUT POWIATU 5825
RADA POWIATU 89663
Protokoły sesji Rady Powiatu 13862
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 1615
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 4632
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 20068
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 17518
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 16358
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 24021
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 17661
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 17167
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 27238
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 29940
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 17052
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 16106
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 20316
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 25599
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 23052
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 26337
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 16480
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 13211
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 20407
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 7757
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 3013
ZARZĄD POWIATU 113750
STAROSTWO POWIATOWE 40728
Telefony w Urzędzie 23422
Struktura organizacyjna 11217
Regulamin Organizacyjny Starostwa 2300
Kierownictwo Urzędu 11504
Kompetencje wydziałów i stanowisk 8580
Wydział Budownictwa 4644
Wydział Finansowy 2677
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 4770
Wydział Komunikacji 4246
Wydział Organizacyjny 3216
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 926
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 1262
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 4580
Wydział Spraw Obywatelskich 3004
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3077
Sprawozdania z działalności Rzecznika 2025
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 2719
Biuro Rady Powiatu 1754
Zdobyte certyfikaty 3383
Efektywność energetyczna 1656
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 33216
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 3073
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 2261
Dom Pomocy Społecznej 2221
I Liceum Ogólnokształcące 1552
II Liceum Ogólnokształcące 2027
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych pn.Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych 1703
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 2174
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 3953
Powiatowy Urząd Pracy 2046
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 3596
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 2304
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 1695
Zakład Aktywności Zawodowej 2197
Zarząd Dróg Powiatowych 9338
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 1781
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 2088
Zespół Szkół Zawodowych 1842
Placówka Rodzinna w Zelkach 2151
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 1233
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 8821
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2055
Komenda Powiatowa Policji 2358
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 18786
PRAWO MIEJSCOWE 48333
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 23441
Formularze 15259
Wydanie prawa jazdy 1378
Załatw sprawę 177986
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 8605
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 455
REJESTRY I EWIDENCJE 13499
Stacje Kontroli Pojazdów 2882
Ośrodki Szkolenia Kierowców 3873
Ewidencja umów cywilno-prawnych 292
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 8898
Mienie Powiatu 2375
Budżet Powiatu 27837
Sprawozdania budżetowe 13355
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 7279
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 2862
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 565
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 2746
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 376
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 29102
INFORMACJE OGÓLNE 1916
OTWARTE KONKURSY OFERT 7845
WNIOSKI ART. 19A 5213
PROGRAM WSPÓŁPRACY 3284
Komisja Konkursowa 2977
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 1509
OCHRONA ŚRODOWISKA 32344
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 838
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 21594
Rok 2010 3101
Radni 4252
Pozostali pracownicy 4615
Rok 2011 2993
Radni 2306
Pozostali pracownicy 3401
Rok 2012 2270
Radni 1329
Pozostali pracownicy 2288
Rok 2013 2542
Radni 665
Pozostali pracownicy 2089
Rok 2014 2127
Radni - koniec kadencji 2014 574
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 451
Radni - początek kadencji 2014 r. 661
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 508
Pozostali pracownicy 1229
Pozostali pracownicy - roczne 1775
Radni - ośw. roczne 476
Rok 2015 1769
Radni 427
Pozostali pracownicy 1827
Rok 2016 988
Pozostali pracownicy 1776
Radni 519
Rok 2017 167
Pozostali pracownicy 176
KONTROLE 8205
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 9796
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 11511
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 19506
Schemat procedury kontrolnej 169
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 5920
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 3176
PRZYDATNE LINKI DO STRON 6020

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1188
Statystyka 4371
Strona główna 12504
Instrukcja korzystania z BIP 4593
O Biuletynie 3927
Rejestr zmian 346904
Redakcja Biuletynu 4076
Instrukcja obsługi 2957
Pliki do pobrania 11222
Mapa serwisu 3039
Prawo miejscowe 36954

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 294725
Zamówienia publiczne 457931
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 2392
OGŁOSZENIA 42696
Ważne komunikaty 59336
Wszczęte postępowania administracyjne 23423
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 144611
Konkursy - zlecanie zadań publicznych 2260
ZGŁOSZENIA BUDOWY 8099
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 3967
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 264
Porady prawne (edukacja prawna) 61
Konsultacje społeczne 8027
Petycje 1732
Rzeczy Znalezione 14658
Ogłoszenia - rok 2011 1712
Ogłoszenia - rok 2012 5893
Ogłoszenia - rok 2013 2321
Ogłoszenia - rok 2014 2337
Ogłoszenia - rok 2015 2485
Ogłoszenia - rok 2016 535
Ogłoszenia - rok 2017 337
Wybory Samorządowe - 2014 10006
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 6471
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 7936
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu