ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 26699
STATUT POWIATU 6454
RADA POWIATU 99716
Protokoły sesji Rady Powiatu 17617
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 1795
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 5995
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 28064
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 24533
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 22053
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 32608
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 22997
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 22250
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 35048
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 38930
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 22086
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 20846
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 26264
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 31779
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 28686
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 31783
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 20542
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 19025
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 28459
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 13784
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 8394
ZARZĄD POWIATU 156828
STAROSTWO POWIATOWE 43691
Telefony w Urzędzie 26681
Struktura organizacyjna 12936
Regulamin Organizacyjny Starostwa 2690
Kierownictwo Urzędu 12702
Kompetencje wydziałów i stanowisk 9252
Wydział Budownictwa 5181
Wydział Finansowy 3083
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 5474
Wydział Komunikacji 4784
Wydział Organizacyjny 3850
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 1060
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 1430
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 5707
Wydział Spraw Obywatelskich 3309
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3605
Sprawozdania z działalności Rzecznika 2396
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 3132
Biuro Rady Powiatu 1951
Zdobyte certyfikaty 3724
Efektywność energetyczna 2128
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 37006
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 4053
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 3044
Dom Pomocy Społecznej 2690
I Liceum Ogólnokształcące 1857
II Liceum Ogólnokształcące 2448
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych pn.Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych 2040
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 2708
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 4697
Powiatowy Urząd Pracy 2629
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 4178
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 2743
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 2112
Zakład Aktywności Zawodowej 2637
Zarząd Dróg Powiatowych 10594
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 2333
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 2488
Zespół Szkół Zawodowych 2601
Placówka Rodzinna w Zelkach 2453
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 1605
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 9490
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2378
Komenda Powiatowa Policji 2779
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 20768
PRAWO MIEJSCOWE 66581
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 24965
Formularze 17651
Wydanie prawa jazdy 1569
Załatw sprawę 202886
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 9384
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 668
REJESTRY I EWIDENCJE 14937
Stacje Kontroli Pojazdów 3365
Ośrodki Szkolenia Kierowców 5222
Ewidencja umów cywilno-prawnych 723
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 9533
Mienie Powiatu 2761
Budżet Powiatu 35817
Sprawozdania budżetowe 17372
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 7687
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 3393
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 727
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 2997
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 544
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 30767
INFORMACJE OGÓLNE 2711
OTWARTE KONKURSY OFERT 11406
WNIOSKI ART. 19A 6626
PROGRAM WSPÓŁPRACY 4012
Komisja Konkursowa 3664
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 2581
OCHRONA ŚRODOWISKA 35313
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 1054
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 22550
Rok 2010 3168
Radni 4747
Pozostali pracownicy 5045
Rok 2011 3054
Radni 2628
Pozostali pracownicy 4339
Rok 2012 2342
Radni 1526
Pozostali pracownicy 3086
Rok 2013 2614
Radni 790
Pozostali pracownicy 2887
Rok 2014 2210
Radni - koniec kadencji 2014 719
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 568
Radni - początek kadencji 2014 r. 894
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 662
Pozostali pracownicy 1433
Pozostali pracownicy - roczne 2044
Radni - ośw. roczne 645
Rok 2015 1867
Radni 564
Pozostali pracownicy 2799
Rok 2016 1242
Pozostali pracownicy 2440
Radni 987
Rok 2017 493
Pozostali pracownicy 661
KONTROLE 8673
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 11482
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 14914
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 23311
Schemat procedury kontrolnej 354
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 6191
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 3365
PRZYDATNE LINKI DO STRON 6558

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1352
Statystyka 4509
Strona główna 13115
Instrukcja korzystania z BIP 4712
O Biuletynie 4045
Rejestr zmian 369378
Redakcja Biuletynu 4221
Instrukcja obsługi 3068
Pliki do pobrania 11648
Mapa serwisu 3187
Prawo miejscowe 51557

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 315348
Zamówienia publiczne 501172
Obligacje 257
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 3517
OGŁOSZENIA 45732
Ważne komunikaty 64192
Wszczęte postępowania administracyjne 28623
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 160388
Konkursy - zlecanie zadań publicznych 2309
ZGŁOSZENIA BUDOWY 11683
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 5143
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 422
Porady prawne (edukacja prawna) 209
Konsultacje społeczne 9500
Petycje 2219
Rzeczy Znalezione 18940
Ogłoszenia - rok 2011 2035
Ogłoszenia - rok 2012 6712
Ogłoszenia - rok 2013 2389
Ogłoszenia - rok 2014 3505
Ogłoszenia - rok 2015 3697
Ogłoszenia - rok 2016 734
Ogłoszenia - rok 2017 1129
Wybory Samorządowe - 2014 11559
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 6975
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 8658
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu