ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 37083
STATUT POWIATU 8690
RADA POWIATU 154298
eSesja 574
Transmisja na żywo 627
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 31667
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 2479
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 10461
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 54747
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 51423
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 43718
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 65253
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 43445
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 41288
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 68130
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 71960
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 39351
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 36568
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 47338
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 53331
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 47856
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 51623
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 35491
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 38916
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 55482
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 40011
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 38367
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 17928
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 1377
ZARZĄD POWIATU 416623
STAROSTWO POWIATOWE 53682
Telefony w Urzędzie 36708
Struktura organizacyjna 18038
Regulamin Organizacyjny Starostwa 4362
Kierownictwo Urzędu 17299
Kompetencje wydziałów i stanowisk 11547
Wydział Budownictwa 7001
Wydział Finansowy 4447
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 8562
Wydział Komunikacji 7307
Wydział Organizacyjny 5931
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 1496
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 2076
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 10236
Wydział Spraw Obywatelskich 4768
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5456
Sprawozdania z działalności Rzecznika 3795
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 4536
Biuro Rady Powiatu 2657
Zdobyte certyfikaty 4707
Efektywność energetyczna 3372
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 47235
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 7333
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 5440
Dom Pomocy Społecznej 4042
I Liceum Ogólnokształcące 2933
II Liceum Ogólnokształcące 3741
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 4203
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7280
Powiatowy Urząd Pracy 4309
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 6101
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 4120
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 3507
Zakład Aktywności Zawodowej 4007
Zarząd Dróg Powiatowych 13325
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 3853
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 3861
Zespół Szkół Zawodowych 4875
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 2533
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 11815
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3533
Komenda Powiatowa Policji 4076
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 27312
PRAWO MIEJSCOWE 133925
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 31704
Formularze 26056
Wydanie prawa jazdy 2294
Załatw sprawę 351614
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 11959
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 1731
REJESTRY I EWIDENCJE 19738
Stacje Kontroli Pojazdów 5497
Ośrodki Szkolenia Kierowców 9529
Ewidencja umów cywilno-prawnych 4177
Przewozy osób i rozkłady jazdy 208
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 11657
Mienie Powiatu 4004
Budżet Powiatu 70256
Sprawozdania budżetowe 30744
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 9326
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 5536
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 1395
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 3924
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 1360
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 37173
INFORMACJE OGÓLNE 5277
OTWARTE KONKURSY OFERT 43491
WNIOSKI ART. 19A 12545
PROGRAM WSPÓŁPRACY 7127
Komisja Konkursowa 6551
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 7523
OCHRONA ŚRODOWISKA 49980
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 1986
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 26796
Rok 2011 3308
Radni 3467
Pozostali pracownicy 7810
Rok 2012 2548
Radni 2230
Pozostali pracownicy 6071
Rok 2013 2824
Radni 1342
Pozostali pracownicy 5880
Rok 2014 2555
Radni - koniec kadencji 2014 1210
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 1009
Radni - początek kadencji 2014 r. 1675
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 1250
Pozostali pracownicy 2179
Pozostali pracownicy - roczne 3173
Radni - ośw. roczne 1391
Rok 2015 2153
Radni 1088
Pozostali pracownicy 6280
Rok 2016 1881
Pozostali pracownicy 4251
Radni 2860
Rok 2017 1645
Pozostali pracownicy 4993
Radni 744
Rok 2018 1174
Pozostali pracownicy 902
Radni - koniec kadencji 2018 264
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 219
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 267
Radni - początek kadencji 2018 259
Rok 2019 246
Pozostali pracownicy 309
KONTROLE 10682
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 18319
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 27711
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 38059
Schemat procedury kontrolnej 978
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 7170
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 4301
PRZYDATNE LINKI DO STRON 8624

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2033
Statystyka 5183
Strona główna 15947
Instrukcja korzystania z BIP 5206
O Biuletynie 4520
Rejestr zmian 592849
Redakcja Biuletynu 4778
Instrukcja obsługi 3507
Pliki do pobrania 13405
Mapa serwisu 3906
Prawo miejscowe 109398

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 394474
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 726148
Obligacje 3289
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 9893
OGŁOSZENIA 58106
Ważne komunikaty 86932
Wszczęte postępowania administracyjne 55994
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 642
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 237527
Konkursy - zlecanie zadań publicznych 2563
ZGŁOSZENIA BUDOWY 29433
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 10227
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 1219
Porady prawne (edukacja prawna) 991
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 6
Konsultacje społeczne 15381
Petycje 4805
Rzeczy Znalezione 35098
Ogłoszenia - rok 2011 3110
Ogłoszenia - rok 2012 9921
Ogłoszenia - rok 2013 2591
Ogłoszenia - rok 2014 8113
Ogłoszenia - rok 2015 8243
Ogłoszenia - rok 2016 1666
Ogłoszenia - rok 2017 4876
Ogłoszenia - rok 2018 1475
Wybory Samorządowe 2018 9462
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 9082
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 11980
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu