ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 34688
STATUT POWIATU 8141
RADA POWIATU 138729
eSesja 404
Transmisja na żywo 421
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 28499
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 2338
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 9617
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 49458
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 45808
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 39064
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 58583
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 39181
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 37283
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 61030
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 64858
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 35919
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 33395
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 42858
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 48690
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 43976
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 47468
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 32172
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 34692
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 50128
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 34803
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 31337
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 10526
ZARZĄD POWIATU 342810
STAROSTWO POWIATOWE 51070
Telefony w Urzędzie 34312
Struktura organizacyjna 16930
Regulamin Organizacyjny Starostwa 3952
Kierownictwo Urzędu 16047
Kompetencje wydziałów i stanowisk 11040
Wydział Budownictwa 6552
Wydział Finansowy 4175
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 7886
Wydział Komunikacji 6683
Wydział Organizacyjny 5553
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 1389
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 1953
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 9307
Wydział Spraw Obywatelskich 4391
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5081
Sprawozdania z działalności Rzecznika 3531
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 4269
Biuro Rady Powiatu 2517
Zdobyte certyfikaty 4516
Efektywność energetyczna 3120
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 44813
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 6729
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 4949
Dom Pomocy Społecznej 3726
I Liceum Ogólnokształcące 2711
II Liceum Ogólnokształcące 3490
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 3907
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 6708
Powiatowy Urząd Pracy 3998
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 5636
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 3878
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 3271
Zakład Aktywności Zawodowej 3717
Zarząd Dróg Powiatowych 12810
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 3596
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 3623
Zespół Szkół Zawodowych 4441
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 2321
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 11317
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3307
Komenda Powiatowa Policji 3808
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 25889
PRAWO MIEJSCOWE 119048
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 30143
Formularze 24317
Wydanie prawa jazdy 2134
Załatw sprawę 319012
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 11393
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 1489
REJESTRY I EWIDENCJE 18751
Stacje Kontroli Pojazdów 5054
Ośrodki Szkolenia Kierowców 8521
Ewidencja umów cywilno-prawnych 3129
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 11201
Mienie Powiatu 3716
Budżet Powiatu 62811
Sprawozdania budżetowe 27544
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 8970
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 5075
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 1231
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 3698
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 1152
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 35704
INFORMACJE OGÓLNE 4580
OTWARTE KONKURSY OFERT 33865
WNIOSKI ART. 19A 10934
PROGRAM WSPÓŁPRACY 6405
Komisja Konkursowa 5744
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 6173
OCHRONA ŚRODOWISKA 46177
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 1755
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 25771
Rok 2011 3258
Radni 3246
Pozostali pracownicy 7173
Rok 2012 2500
Radni 2088
Pozostali pracownicy 5441
Rok 2013 2777
Radni 1241
Pozostali pracownicy 5192
Rok 2014 2457
Radni - koniec kadencji 2014 1113
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 924
Radni - początek kadencji 2014 r. 1498
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 1131
Pozostali pracownicy 2017
Pozostali pracownicy - roczne 2961
Radni - ośw. roczne 1222
Rok 2015 2088
Radni 989
Pozostali pracownicy 5527
Rok 2016 1749
Pozostali pracownicy 3906
Radni 2429
Rok 2017 1433
Pozostali pracownicy 3594
Radni 474
Rok 2018 675
Pozostali pracownicy 458
Radni - koniec kadencji 2018 72
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 28
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 37
KONTROLE 10163
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 16841
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 24990
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 34717
Schemat procedury kontrolnej 864
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 6921
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 4055
PRZYDATNE LINKI DO STRON 8184

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1860
Statystyka 5021
Strona główna 15280
Instrukcja korzystania z BIP 5092
O Biuletynie 4413
Rejestr zmian 515474
Redakcja Biuletynu 4642
Instrukcja obsługi 3410
Pliki do pobrania 12997
Mapa serwisu 3716
Prawo miejscowe 95868

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 371801
Zamówienia publiczne 667312
Obligacje 1820
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 8375
OGŁOSZENIA 55183
Ważne komunikaty 80540
Wszczęte postępowania administracyjne 49898
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 281
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 217662
Konkursy - zlecanie zadań publicznych 2494
ZGŁOSZENIA BUDOWY 24774
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 8750
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 1071
Porady prawne (edukacja prawna) 830
Konsultacje społeczne 13971
Petycje 4186
Rzeczy Znalezione 31719
Ogłoszenia - rok 2011 2865
Ogłoszenia - rok 2012 9302
Ogłoszenia - rok 2013 2554
Ogłoszenia - rok 2014 7150
Ogłoszenia - rok 2015 7224
Ogłoszenia - rok 2016 1478
Ogłoszenia - rok 2017 4050
Ogłoszenia - rok 2018 1063
Wybory Samorządowe 2018 7958
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 8612
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 11158
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu