ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 23362
STATUT POWIATU 5599
RADA POWIATU 86441
Protokoły sesji Rady Powiatu 12873
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 1527
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 4256
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 18036
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 15900
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 14806
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 22125
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 16383
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 15906
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 25270
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 27507
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 15744
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 14979
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 18790
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 23948
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 21441
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 24857
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 15288
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 11695
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 18040
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 6188
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 1844
ZARZĄD POWIATU 107166
STAROSTWO POWIATOWE 39992
Telefony w Urzędzie 22688
Struktura organizacyjna 10903
Regulamin Organizacyjny Starostwa 2231
Kierownictwo Urzędu 11202
Kompetencje wydziałów i stanowisk 8404
Wydział Budownictwa 4446
Wydział Finansowy 2577
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 4504
Wydział Komunikacji 4095
Wydział Organizacyjny 3014
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 893
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 1210
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 4164
Wydział Spraw Obywatelskich 2929
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2930
Sprawozdania z działalności Rzecznika 1936
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 2628
Biuro Rady Powiatu 1685
Zdobyte certyfikaty 3298
Efektywność energetyczna 1559
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 31838
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2835
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 2083
Dom Pomocy Społecznej 2053
I Liceum Ogólnokształcące 1457
II Liceum Ogólnokształcące 1891
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych pn.Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych 1624
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 2025
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 3661
Powiatowy Urząd Pracy 1887
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 3384
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 2158
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 1605
Zakład Aktywności Zawodowej 2042
Zarząd Dróg Powiatowych 8855
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 1589
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 1937
Zespół Szkół Zawodowych 1697
Placówka Rodzinna w Zelkach 2054
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 1116
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 8532
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1976
Komenda Powiatowa Policji 2247
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 17973
PRAWO MIEJSCOWE 44344
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 22897
Formularze 14599
Wydanie prawa jazdy 1317
Załatw sprawę 168852
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 8332
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 370
REJESTRY I EWIDENCJE 12986
Stacje Kontroli Pojazdów 2725
Ośrodki Szkolenia Kierowców 3439
Ewidencja umów cywilno-prawnych 201
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 8682
Mienie Powiatu 2292
Budżet Powiatu 26202
Sprawozdania budżetowe 12502
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 7103
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 2734
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 514
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 2678
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 336
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 28577
INFORMACJE OGÓLNE 1700
OTWARTE KONKURSY OFERT 7130
WNIOSKI ART. 19A 4789
PROGRAM WSPÓŁPRACY 3112
Komisja Konkursowa 2784
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 1194
OCHRONA ŚRODOWISKA 31214
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 771
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 21180
Rok 2010 3068
Radni 4136
Pozostali pracownicy 4506
Rok 2011 2963
Radni 2261
Pozostali pracownicy 3218
Rok 2012 2248
Radni 1277
Pozostali pracownicy 2149
Rok 2013 2511
Radni 628
Pozostali pracownicy 1942
Rok 2014 2103
Radni - koniec kadencji 2014 531
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 417
Radni - początek kadencji 2014 r. 609
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 470
Pozostali pracownicy 1176
Pozostali pracownicy - roczne 1676
Radni - ośw. roczne 432
Rok 2015 1711
Radni 363
Pozostali pracownicy 1673
Rok 2016 878
Pozostali pracownicy 1484
Radni 396
Rok 2017 31
Pozostali pracownicy 37
KONTROLE 7974
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 9395
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 10711
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 18502
Schemat procedury kontrolnej 106
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 5830
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 3109
PRZYDATNE LINKI DO STRON 5836

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1110
Statystyka 4310
Strona główna 12309
Instrukcja korzystania z BIP 4536
O Biuletynie 3873
Rejestr zmian 339941
Redakcja Biuletynu 4034
Instrukcja obsługi 2911
Pliki do pobrania 11010
Mapa serwisu 2985
Prawo miejscowe 34660

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 288654
Zamówienia publiczne 445618
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 1874
OGŁOSZENIA 41524
Ważne komunikaty 57986
Wszczęte postępowania administracyjne 22186
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 140506
Konkursy - zlecanie zadań publicznych 2254
ZGŁOSZENIA BUDOWY 7038
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 3534
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 215
Konsultacje społeczne 7662
Petycje 1573
Rzeczy Znalezione 13827
Ogłoszenia - rok 2011 1618
Ogłoszenia - rok 2012 5629
Ogłoszenia - rok 2013 2306
Ogłoszenia - rok 2014 2019
Ogłoszenia - rok 2015 2195
Ogłoszenia - rok 2016 468
Ogłoszenia - rok 2017 223
Wybory Samorządowe - 2014 9522
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 6328
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 7681
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu