ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 32380
STATUT POWIATU 7699
RADA POWIATU 123270
Protokoły sesji Rady Powiatu 25250
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 2190
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 8627
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 42757
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 39126
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 33385
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 50374
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 34162
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 32446
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 52070
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 55984
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 31467
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 29513
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 37866
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 43680
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 39616
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 42819
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 28636
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 29848
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 44078
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 28653
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 23640
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 4849
ZARZĄD POWIATU 274276
STAROSTWO POWIATOWE 48864
Telefony w Urzędzie 32270
Struktura organizacyjna 15804
Regulamin Organizacyjny Starostwa 3544
Kierownictwo Urzędu 15054
Kompetencje wydziałów i stanowisk 10521
Wydział Budownictwa 6173
Wydział Finansowy 3919
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 7273
Wydział Komunikacji 6176
Wydział Organizacyjny 5190
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 1294
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 1806
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 8477
Wydział Spraw Obywatelskich 4090
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4725
Sprawozdania z działalności Rzecznika 3282
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 4021
Biuro Rady Powiatu 2326
Zdobyte certyfikaty 4316
Efektywność energetyczna 2812
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 42788
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 6100
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 4499
Dom Pomocy Społecznej 3439
I Liceum Ogólnokształcące 2445
II Liceum Ogólnokształcące 3223
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych pn.Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych 2661
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 3620
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 6214
Powiatowy Urząd Pracy 3637
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 5298
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 3549
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 2981
Zakład Aktywności Zawodowej 3468
Zarząd Dróg Powiatowych 12199
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 3255
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 3352
Zespół Szkół Zawodowych 4012
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 2125
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 10866
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3059
Komenda Powiatowa Policji 3523
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 24532
PRAWO MIEJSCOWE 103920
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 28682
Formularze 22575
Wydanie prawa jazdy 1932
Załatw sprawę 288423
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 10839
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 1292
REJESTRY I EWIDENCJE 17824
Stacje Kontroli Pojazdów 4586
Ośrodki Szkolenia Kierowców 7541
Ewidencja umów cywilno-prawnych 2281
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 10803
Mienie Powiatu 3421
Budżet Powiatu 54676
Sprawozdania budżetowe 24536
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 8696
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 4628
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 1105
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 3497
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 930
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 34390
INFORMACJE OGÓLNE 3932
OTWARTE KONKURSY OFERT 26246
WNIOSKI ART. 19A 9532
PROGRAM WSPÓŁPRACY 5549
Komisja Konkursowa 4993
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 4859
OCHRONA ŚRODOWISKA 42768
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 1578
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 24693
Rok 2011 3207
Radni 3124
Pozostali pracownicy 6439
Rok 2012 2463
Radni 1940
Pozostali pracownicy 4825
Rok 2013 2741
Radni 1122
Pozostali pracownicy 4578
Rok 2014 2379
Radni - koniec kadencji 2014 1011
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 814
Radni - początek kadencji 2014 r. 1287
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 1001
Pozostali pracownicy 1867
Pozostali pracownicy - roczne 2701
Radni - ośw. roczne 1042
Rok 2015 2031
Radni 847
Pozostali pracownicy 4852
Rok 2016 1626
Pozostali pracownicy 3611
Radni 1964
Rok 2017 1187
Pozostali pracownicy 2548
Radni 162
Rok 2018 97
Pozostali pracownicy 130
KONTROLE 9733
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 15229
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 22113
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 31323
Schemat procedury kontrolnej 735
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 6752
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 3868
PRZYDATNE LINKI DO STRON 7737

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1726
Statystyka 4878
Strona główna 14743
Instrukcja korzystania z BIP 5012
O Biuletynie 4329
Rejestr zmian 461905
Redakcja Biuletynu 4528
Instrukcja obsługi 3318
Pliki do pobrania 12561
Mapa serwisu 3568
Prawo miejscowe 81810

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 352955
Zamówienia publiczne 611967
Obligacje 1301
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 6979
OGŁOSZENIA 52408
Ważne komunikaty 75433
Wszczęte postępowania administracyjne 43503
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 199113
Konkursy - zlecanie zadań publicznych 2436
ZGŁOSZENIA BUDOWY 20559
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 7796
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 852
Porady prawne (edukacja prawna) 608
Konsultacje społeczne 12549
Petycje 3617
Rzeczy Znalezione 28212
Ogłoszenia - rok 2011 2612
Ogłoszenia - rok 2012 8520
Ogłoszenia - rok 2013 2513
Ogłoszenia - rok 2014 5888
Ogłoszenia - rok 2015 5999
Ogłoszenia - rok 2016 1194
Ogłoszenia - rok 2017 3102
Ogłoszenia - rok 2018 597
Wybory Samorządowe 2018 1583
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 8174
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 10491
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu