ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 23004
STATUT POWIATU 5526
RADA POWIATU 84594
Protokoły sesji Rady Powiatu 12536
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 1503
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 4199
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 17807
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 15751
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 14664
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 21944
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 16110
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 15597
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 24853
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 26903
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 15487
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 14735
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 18471
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 23547
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 21102
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 24560
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 15092
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 11513
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 17391
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 5680
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 1463
ZARZĄD POWIATU 105511
STAROSTWO POWIATOWE 39635
Telefony w Urzędzie 22467
Struktura organizacyjna 10792
Regulamin Organizacyjny Starostwa 2188
Kierownictwo Urzędu 11112
Kompetencje wydziałów i stanowisk 8330
Wydział Budownictwa 4326
Wydział Finansowy 2530
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 4379
Wydział Komunikacji 4036
Wydział Organizacyjny 2929
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 887
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 1190
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 3971
Wydział Spraw Obywatelskich 2908
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2815
Sprawozdania z działalności Rzecznika 1893
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 2565
Biuro Rady Powiatu 1666
Zdobyte certyfikaty 3258
Efektywność energetyczna 1520
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 30942
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2709
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 2009
Dom Pomocy Społecznej 1971
I Liceum Ogólnokształcące 1415
II Liceum Ogólnokształcące 1801
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych pn.Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych 1582
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 1950
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 3506
Powiatowy Urząd Pracy 1812
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 3260
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 2100
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 1562
Zakład Aktywności Zawodowej 1969
Zarząd Dróg Powiatowych 8226
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 1503
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 1883
Zespół Szkół Zawodowych 1630
Placówka Rodzinna w Zelkach 2022
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 1085
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 8388
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1935
Komenda Powiatowa Policji 2217
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 17542
PRAWO MIEJSCOWE 43604
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 22689
Formularze 14262
Wydanie prawa jazdy 1306
Załatw sprawę 160372
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 8224
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 345
REJESTRY I EWIDENCJE 12830
Stacje Kontroli Pojazdów 2638
Ośrodki Szkolenia Kierowców 3300
Ewidencja umów cywilno-prawnych 176
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 8626
Mienie Powiatu 2259
Budżet Powiatu 25553
Sprawozdania budżetowe 12132
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 7063
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 2687
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 504
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 2654
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 329
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 28357
INFORMACJE OGÓLNE 1654
OTWARTE KONKURSY OFERT 6762
WNIOSKI ART. 19A 4581
PROGRAM WSPÓŁPRACY 3079
Komisja Konkursowa 2741
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 1167
OCHRONA ŚRODOWISKA 30712
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 734
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 20909
Rok 2010 3053
Radni 4063
Pozostali pracownicy 4452
Rok 2011 2958
Radni 2253
Pozostali pracownicy 3180
Rok 2012 2240
Radni 1272
Pozostali pracownicy 2121
Rok 2013 2499
Radni 622
Pozostali pracownicy 1918
Rok 2014 2079
Radni - koniec kadencji 2014 524
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 414
Radni - początek kadencji 2014 r. 601
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 463
Pozostali pracownicy 1164
Pozostali pracownicy - roczne 1625
Radni - ośw. roczne 425
Rok 2015 1643
Radni 345
Pozostali pracownicy 1533
Rok 2016 760
Pozostali pracownicy 1172
Radni 332
KONTROLE 7888
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 9238
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 10282
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 17980
Schemat procedury kontrolnej 74
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 5788
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 3071
PRZYDATNE LINKI DO STRON 5778

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1048
Statystyka 4273
Strona główna 12248
Instrukcja korzystania z BIP 4508
O Biuletynie 3830
Rejestr zmian 334915
Redakcja Biuletynu 4011
Instrukcja obsługi 2891
Pliki do pobrania 10917
Mapa serwisu 2954
Prawo miejscowe 34337

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 284651
Zamówienia publiczne 440186
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 1489
OGŁOSZENIA 40742
Ważne komunikaty 57256
Wszczęte postępowania administracyjne 21633
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 138399
Konkursy - zlecanie zadań publicznych 2253
ZGŁOSZENIA BUDOWY 6580
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 3336
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 189
Konsultacje społeczne 7569
Petycje 1515
Rzeczy Znalezione 13706
Ogłoszenia - rok 2011 1613
Ogłoszenia - rok 2012 5587
Ogłoszenia - rok 2013 2301
Ogłoszenia - rok 2014 1994
Ogłoszenia - rok 2015 2173
Ogłoszenia - rok 2016 451
Ogłoszenia - rok 2017 190
Wybory Samorządowe - 2014 9392
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 6307
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 7581
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu