ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 35753
STATUT POWIATU 8353
RADA POWIATU 145505
eSesja 501
Transmisja na żywo 523
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 29864
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 2410
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 10014
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 52030
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 48418
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 41282
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 61807
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 41133
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 39270
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 64298
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 68206
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 37536
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 34945
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 45068
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 50942
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 45889
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 49458
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 33693
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 36754
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 52744
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 37423
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 34831
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 14060
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 241
ZARZĄD POWIATU 376472
STAROSTWO POWIATOWE 52240
Telefony w Urzędzie 35428
Struktura organizacyjna 17436
Regulamin Organizacyjny Starostwa 4138
Kierownictwo Urzędu 16639
Kompetencje wydziałów i stanowisk 11290
Wydział Budownictwa 6734
Wydział Finansowy 4287
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 8194
Wydział Komunikacji 6969
Wydział Organizacyjny 5721
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 1440
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 2008
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 9752
Wydział Spraw Obywatelskich 4566
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5240
Sprawozdania z działalności Rzecznika 3635
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 4375
Biuro Rady Powiatu 2580
Zdobyte certyfikaty 4608
Efektywność energetyczna 3250
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 45892
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 6999
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 5160
Dom Pomocy Społecznej 3866
I Liceum Ogólnokształcące 2805
II Liceum Ogólnokształcące 3590
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 4046
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 6996
Powiatowy Urząd Pracy 4130
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 5840
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 3986
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 3365
Zakład Aktywności Zawodowej 3856
Zarząd Dróg Powiatowych 13047
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 3704
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 3727
Zespół Szkół Zawodowych 4627
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 2422
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 11524
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3400
Komenda Powiatowa Policji 3927
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 26567
PRAWO MIEJSCOWE 125864
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 30837
Formularze 25057
Wydanie prawa jazdy 2208
Załatw sprawę 335154
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 11621
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 1582
REJESTRY I EWIDENCJE 19168
Stacje Kontroli Pojazdów 5260
Ośrodki Szkolenia Kierowców 8960
Ewidencja umów cywilno-prawnych 3667
Przewozy osób i rozkłady jazdy 96
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 11389
Mienie Powiatu 3844
Budżet Powiatu 66327
Sprawozdania budżetowe 28867
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 9084
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 5274
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 1293
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 3795
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 1249
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 36615
INFORMACJE OGÓLNE 4932
OTWARTE KONKURSY OFERT 39172
WNIOSKI ART. 19A 11726
PROGRAM WSPÓŁPRACY 6789
Komisja Konkursowa 6232
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 6859
OCHRONA ŚRODOWISKA 48033
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 1848
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 26247
Rok 2011 3282
Radni 3326
Pozostali pracownicy 7438
Rok 2012 2526
Radni 2164
Pozostali pracownicy 5733
Rok 2013 2797
Radni 1292
Pozostali pracownicy 5490
Rok 2014 2510
Radni - koniec kadencji 2014 1160
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 959
Radni - początek kadencji 2014 r. 1578
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 1185
Pozostali pracownicy 2093
Pozostali pracownicy - roczne 3070
Radni - ośw. roczne 1310
Rok 2015 2114
Radni 1032
Pozostali pracownicy 5885
Rok 2016 1815
Pozostali pracownicy 4086
Radni 2644
Rok 2017 1532
Pozostali pracownicy 4294
Radni 618
Rok 2018 924
Pozostali pracownicy 651
Radni - koniec kadencji 2018 161
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 126
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 157
Radni - początek kadencji 2018 101
Rok 2019 92
Pozostali pracownicy 107
KONTROLE 10383
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 17566
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 26311
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 36400
Schemat procedury kontrolnej 923
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 7036
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 4159
PRZYDATNE LINKI DO STRON 8353

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1933
Statystyka 5084
Strona główna 15559
Instrukcja korzystania z BIP 5129
O Biuletynie 4449
Rejestr zmian 553129
Redakcja Biuletynu 4699
Instrukcja obsługi 3438
Pliki do pobrania 13218
Mapa serwisu 3798
Prawo miejscowe 102125

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 382859
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 696061
Obligacje 2541
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 9221
OGŁOSZENIA 56651
Ważne komunikaty 83562
Wszczęte postępowania administracyjne 52943
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 444
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 227584
Konkursy - zlecanie zadań publicznych 2531
ZGŁOSZENIA BUDOWY 26816
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 9361
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 1141
Porady prawne (edukacja prawna) 918
Konsultacje społeczne 14586
Petycje 4430
Rzeczy Znalezione 33207
Ogłoszenia - rok 2011 2971
Ogłoszenia - rok 2012 9601
Ogłoszenia - rok 2013 2569
Ogłoszenia - rok 2014 7609
Ogłoszenia - rok 2015 7706
Ogłoszenia - rok 2016 1579
Ogłoszenia - rok 2017 4490
Ogłoszenia - rok 2018 1253
Wybory Samorządowe 2018 8738
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 8768
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 11481
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu