ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 41626
STATUT POWIATU 9788
RADA POWIATU 185324
eSesja 775
Transmisja na żywo 985
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 38111
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 2737
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 12300
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 64849
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 61650
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 52385
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 77487
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 51611
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 48751
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 81650
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 85167
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 45856
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 42537
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 55705
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 61886
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 55234
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 59273
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 41751
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 46877
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 64960
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 48011
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 49724
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 29266
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 8120
ZARZĄD POWIATU 551451
STAROSTWO POWIATOWE 57966
Telefony w Urzędzie 40915
Struktura organizacyjna 20036
Regulamin Organizacyjny Starostwa 5248
Kierownictwo Urzędu 19185
Kompetencje wydziałów i stanowisk 12514
Wydział Budownictwa 7910
Wydział Finansowy 5007
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 9684
Wydział Komunikacji 8472
Wydział Organizacyjny 6639
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 1708
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 2328
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 11816
Wydział Spraw Obywatelskich 5453
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 6230
Sprawozdania z działalności Rzecznika 4372
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 5146
Biuro Rady Powiatu 3009
Zdobyte certyfikaty 5110
Efektywność energetyczna 3913
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 52027
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 8744
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 6626
Dom Pomocy Społecznej 4742
I Liceum Ogólnokształcące 3423
II Liceum Ogólnokształcące 4322
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 4820
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 8268
Powiatowy Urząd Pracy 5012
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 6910
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 4791
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 4147
Zakład Aktywności Zawodowej 4607
Zarząd Dróg Powiatowych 14315
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 4584
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 4495
Zespół Szkół Zawodowych 5732
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 3001
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 12913
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 4326
Komenda Powiatowa Policji 4672
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 30213
PRAWO MIEJSCOWE 157057
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 35443
Formularze 29769
Wydanie prawa jazdy 2685
Załatw sprawę 393708
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 13317
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2178
REJESTRY I EWIDENCJE 21870
Stacje Kontroli Pojazdów 6339
Ośrodki Szkolenia Kierowców 11413
Ewidencja umów cywilno-prawnych 5904
Przewozy osób i rozkłady jazdy 819
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 12697
Mienie Powiatu 4681
Budżet Powiatu 83251
Sprawozdania budżetowe 37495
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 215
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 10216
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 6505
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 1683
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 4310
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 1702
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 39444
INFORMACJE OGÓLNE 6492
OTWARTE KONKURSY OFERT 56795
WNIOSKI ART. 19A 15367
PROGRAM WSPÓŁPRACY 8222
Komisja Konkursowa 7739
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 10077
OCHRONA ŚRODOWISKA 56363
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 2378
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 28276
Rok 2011 3423
Radni 4115
Pozostali pracownicy 9237
Rok 2012 2635
Radni 2579
Pozostali pracownicy 7372
Rok 2013 2903
Radni 1569
Pozostali pracownicy 7342
Rok 2014 2685
Radni - koniec kadencji 2014 1424
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 1222
Radni - początek kadencji 2014 r. 2067
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 1504
Pozostali pracownicy 2551
Pozostali pracownicy - roczne 3681
Radni - ośw. roczne 2238
Rok 2015 2267
Radni 1299
Pozostali pracownicy 7681
Rok 2016 2019
Pozostali pracownicy 4688
Radni 3541
Rok 2017 1785
Pozostali pracownicy 6753
Radni 1078
Rok 2018 1617
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 1883
Radni - koniec kadencji 2018 522
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 511
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 608
Radni - początek kadencji 2018 590
Radni - oświadczenie roczne 286
Rok 2019 581
Pozostali pracownicy 926
KONTROLE 11587
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 21230
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 33544
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 44064
Schemat procedury kontrolnej 1199
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 7615
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 4684
PRZYDATNE LINKI DO STRON 9666

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2228
Statystyka 5415
Strona główna 17276
Instrukcja korzystania z BIP 5375
O Biuletynie 4677
Rejestr zmian 724454
Redakcja Biuletynu 4992
Instrukcja obsługi 3649
Pliki do pobrania 13962
Mapa serwisu 4144
Prawo miejscowe 129155

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 432939
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 803736
Obligacje 5964
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 12233
OGŁOSZENIA 63518
Ważne komunikaty 99704
Wszczęte postępowania administracyjne 65641
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 1615
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 269914
ZGŁOSZENIA BUDOWY 38535
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 13086
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 1522
Porady prawne (edukacja prawna) 1278
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 428
Konsultacje społeczne 18008
Petycje 6059
Interpelacje 453
Rzeczy Znalezione 41962
Ogłoszenia - rok 2011 3566
Ogłoszenia - rok 2012 11218
Ogłoszenia - rok 2013 2673
Ogłoszenia - rok 2014 9628
Ogłoszenia - rok 2015 9800
Ogłoszenia - rok 2016 1926
Ogłoszenia - rok 2017 6048
Ogłoszenia - rok 2018 2161
Wybory Samorządowe 2018 11467
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 10202
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 13607
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu