ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 38543
STATUT POWIATU 9017
RADA POWIATU 165227
eSesja 669
Transmisja na żywo 725
Materiały archiwalne 0
Protokoły sesji Rady Powiatu 33841
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 2558
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 11043
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 58134
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 54889
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 46663
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 69420
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 46176
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 43768
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 72642
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 76464
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 41564
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 38571
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 50147
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 56250
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 50272
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 54267
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 37645
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 41606
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 58668
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 42781
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 42180
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 21922
Uchwały Rady Powiatu - rok 2019 3218
ZARZĄD POWIATU 462814
STAROSTWO POWIATOWE 55073
Telefony w Urzędzie 38069
Struktura organizacyjna 18715
Regulamin Organizacyjny Starostwa 4653
Kierownictwo Urzędu 17916
Kompetencje wydziałów i stanowisk 11869
Wydział Budownictwa 7263
Wydział Finansowy 4635
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 8926
Wydział Komunikacji 7742
Wydział Organizacyjny 6184
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 1558
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 2154
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 10865
Wydział Spraw Obywatelskich 4996
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 5711
Sprawozdania z działalności Rzecznika 3988
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 4753
Biuro Rady Powiatu 2770
Zdobyte certyfikaty 4831
Efektywność energetyczna 3538
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 48945
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 7806
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 5928
Dom Pomocy Społecznej 4292
I Liceum Ogólnokształcące 3100
II Liceum Ogólnokształcące 3933
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 4410
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7608
Powiatowy Urząd Pracy 4557
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 6394
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 4348
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 3705
Zakład Aktywności Zawodowej 4211
Zarząd Dróg Powiatowych 13664
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 4121
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 4091
Zespół Szkół Zawodowych 5192
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 2708
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 12150
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3729
Komenda Powiatowa Policji 4256
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 28313
PRAWO MIEJSCOWE 141718
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 32914
Formularze 27280
Wydanie prawa jazdy 2423
Załatw sprawę 366481
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 12373
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 1878
REJESTRY I EWIDENCJE 20459
Stacje Kontroli Pojazdów 5771
Ośrodki Szkolenia Kierowców 10208
Ewidencja umów cywilno-prawnych 4820
Przewozy osób i rozkłady jazdy 354
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 11964
Mienie Powiatu 4240
Budżet Powiatu 75294
Sprawozdania budżetowe 33175
Raport o stanie Powiatu Gizyckiego 51
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 9576
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 5955
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 1493
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 4047
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 1484
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 37920
INFORMACJE OGÓLNE 5727
OTWARTE KONKURSY OFERT 48313
WNIOSKI ART. 19A 13496
PROGRAM WSPÓŁPRACY 7539
Komisja Konkursowa 6983
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 8379
OCHRONA ŚRODOWISKA 52254
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 2115
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 27316
Rok 2011 3338
Radni 3667
Pozostali pracownicy 8281
Rok 2012 2565
Radni 2335
Pozostali pracownicy 6496
Rok 2013 2840
Radni 1407
Pozostali pracownicy 6358
Rok 2014 2599
Radni - koniec kadencji 2014 1266
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 1085
Radni - początek kadencji 2014 r. 1804
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 1328
Pozostali pracownicy 2305
Pozostali pracownicy - roczne 3334
Radni - ośw. roczne 1496
Rok 2015 2183
Radni 1158
Pozostali pracownicy 6776
Rok 2016 1927
Pozostali pracownicy 4411
Radni 3086
Rok 2017 1704
Pozostali pracownicy 5663
Radni 851
Rok 2018 1363
Pozostali pracownicy - ośw. roczne 1286
Radni - koniec kadencji 2018 346
Członkowie Zarządu Powiatu - koniec kadencji 2018 316
Członkowie Zarządu Powiatu - początek kadencji 2018-2023 400
Radni - początek kadencji 2018 368
Radni - oświadczenie roczne 64
Rok 2019 376
Pozostali pracownicy 497
KONTROLE 10989
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 19278
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 29719
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 40209
Schemat procedury kontrolnej 1043
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 7302
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 4411
PRZYDATNE LINKI DO STRON 8948

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 2089
Statystyka 5254
Strona główna 16379
Instrukcja korzystania z BIP 5256
O Biuletynie 4567
Rejestr zmian 638849
Redakcja Biuletynu 4836
Instrukcja obsługi 3545
Pliki do pobrania 13612
Mapa serwisu 3985
Prawo miejscowe 116685

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 405164
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 754293
Obligacje 4153
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 10720
OGŁOSZENIA 59604
Ważne komunikaty 91077
Wszczęte postępowania administracyjne 59394
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 950
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 248914
Konkursy - zlecanie zadań publicznych 2599
ZGŁOSZENIA BUDOWY 32279
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 11022
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 1307
Porady prawne (edukacja prawna) 1078
Nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne 121
Konsultacje społeczne 16177
Petycje 5187
Rzeczy Znalezione 37250
Ogłoszenia - rok 2011 3262
Ogłoszenia - rok 2012 10346
Ogłoszenia - rok 2013 2613
Ogłoszenia - rok 2014 8641
Ogłoszenia - rok 2015 8801
Ogłoszenia - rok 2016 1767
Ogłoszenia - rok 2017 5289
Ogłoszenia - rok 2018 1714
Wybory Samorządowe 2018 10119
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 9415
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 12501
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu