ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 22697
STATUT POWIATU 5428
RADA POWIATU 83315
Protokoły sesji Rady Powiatu 12306
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 1476
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 4171
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 17642
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 15636
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 14552
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 21796
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 15924
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 15387
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 24598
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 26589
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 15361
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 14626
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 18300
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 23388
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 20940
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 24438
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 14999
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 11382
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 16983
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 5396
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 1081
ZARZĄD POWIATU 103952
STAROSTWO POWIATOWE 39370
Telefony w Urzędzie 22318
Struktura organizacyjna 10728
Regulamin Organizacyjny Starostwa 2160
Kierownictwo Urzędu 11027
Kompetencje wydziałów i stanowisk 8269
Wydział Budownictwa 4262
Wydział Finansowy 2483
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 4311
Wydział Komunikacji 3986
Wydział Organizacyjny 2868
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 870
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 1164
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 3870
Wydział Spraw Obywatelskich 2881
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2744
Sprawozdania z działalności Rzecznika 1852
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 2502
Biuro Rady Powiatu 1639
Zdobyte certyfikaty 3231
Efektywność energetyczna 1488
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 30444
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 2643
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 1955
Dom Pomocy Społecznej 1921
I Liceum Ogólnokształcące 1371
II Liceum Ogólnokształcące 1754
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych pn.Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych 1545
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 1893
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 3420
Powiatowy Urząd Pracy 1755
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 3176
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 2055
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 1523
Zakład Aktywności Zawodowej 1921
Zarząd Dróg Powiatowych 7993
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 1459
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 1842
Zespół Szkół Zawodowych 1569
Placówka Rodzinna w Zelkach 1995
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 1052
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 8273
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1898
Komenda Powiatowa Policji 2186
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 17354
PRAWO MIEJSCOWE 42699
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 22467
Formularze 14086
Wydanie prawa jazdy 1279
Załatw sprawę 156122
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 8087
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 279
REJESTRY I EWIDENCJE 12668
Stacje Kontroli Pojazdów 2566
Ośrodki Szkolenia Kierowców 3214
Ewidencja umów cywilno-prawnych 157
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 8514
Mienie Powiatu 2235
Budżet Powiatu 25083
Sprawozdania budżetowe 11888
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 6967
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 2640
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 481
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 2633
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 306
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 28041
INFORMACJE OGÓLNE 1605
OTWARTE KONKURSY OFERT 6241
WNIOSKI ART. 19A 4466
PROGRAM WSPÓŁPRACY 3037
Komisja Konkursowa 2703
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 1136
OCHRONA ŚRODOWISKA 30187
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 700
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 20787
Rok 2010 3038
Radni 4021
Pozostali pracownicy 4419
Rok 2011 2940
Radni 2237
Pozostali pracownicy 3137
Rok 2012 2225
Radni 1251
Pozostali pracownicy 2086
Rok 2013 2482
Radni 604
Pozostali pracownicy 1894
Rok 2014 2057
Radni - koniec kadencji 2014 505
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 393
Radni - początek kadencji 2014 r. 579
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 442
Pozostali pracownicy 1144
Pozostali pracownicy - roczne 1568
Radni - ośw. roczne 403
Rok 2015 1609
Radni 312
Pozostali pracownicy 1475
Rok 2016 714
Pozostali pracownicy 1087
Radni 295
KONTROLE 7786
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 9146
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 10118
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 17677
Schemat procedury kontrolnej 50
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 5694
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 2992
PRZYDATNE LINKI DO STRON 5706

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 998
Statystyka 4223
Strona główna 12165
Instrukcja korzystania z BIP 4469
O Biuletynie 3784
Rejestr zmian 331922
Redakcja Biuletynu 3964
Instrukcja obsługi 2849
Pliki do pobrania 10808
Mapa serwisu 2901
Prawo miejscowe 33745

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 283024
Zamówienia publiczne 436466
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 1179
OGŁOSZENIA 40117
Ważne komunikaty 56907
Wszczęte postępowania administracyjne 21294
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 136547
Konkursy - zlecanie zadań publicznych 2253
ZGŁOSZENIA BUDOWY 6219
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 3163
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 153
Konsultacje społeczne 7494
Petycje 1421
Rzeczy Znalezione 13598
Ogłoszenia - rok 2011 1595
Ogłoszenia - rok 2012 5571
Ogłoszenia - rok 2013 2285
Ogłoszenia - rok 2014 1949
Ogłoszenia - rok 2015 2148
Ogłoszenia - rok 2016 426
Ogłoszenia - rok 2017 159
Wybory Samorządowe - 2014 9100
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 6238
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 7474
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu