ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 31317
STATUT POWIATU 7533
RADA POWIATU 118980
Protokoły sesji Rady Powiatu 23973
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 2145
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 8261
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 40392
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 36495
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 31385
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 47459
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 32175
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 30731
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 49189
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 53146
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 29993
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 27968
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 36060
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 41658
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 38040
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 40916
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 27225
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 27979
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 41775
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 25402
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 20534
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 3228
ZARZĄD POWIATU 243014
STAROSTWO POWIATOWE 47866
Telefony w Urzędzie 31279
Struktura organizacyjna 15299
Regulamin Organizacyjny Starostwa 3362
Kierownictwo Urzędu 14584
Kompetencje wydziałów i stanowisk 10275
Wydział Budownictwa 5998
Wydział Finansowy 3802
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 6897
Wydział Komunikacji 5845
Wydział Organizacyjny 5012
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 1263
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 1763
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 8000
Wydział Spraw Obywatelskich 3984
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4551
Sprawozdania z działalności Rzecznika 3065
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 3827
Biuro Rady Powiatu 2277
Zdobyte certyfikaty 4252
Efektywność energetyczna 2712
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 41824
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 5772
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 4199
Dom Pomocy Społecznej 3317
I Liceum Ogólnokształcące 2373
II Liceum Ogólnokształcące 3081
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych pn.Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych 2575
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 3495
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5881
Powiatowy Urząd Pracy 3474
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 5117
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 3425
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 2874
Zakład Aktywności Zawodowej 3305
Zarząd Dróg Powiatowych 11942
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 3140
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 3216
Zespół Szkół Zawodowych 3846
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 2036
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 10617
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2958
Komenda Powiatowa Policji 3415
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 23773
PRAWO MIEJSCOWE 97777
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 28040
Formularze 21806
Wydanie prawa jazdy 1863
Załatw sprawę 272147
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 10611
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 1186
REJESTRY I EWIDENCJE 17267
Stacje Kontroli Pojazdów 4325
Ośrodki Szkolenia Kierowców 7163
Ewidencja umów cywilno-prawnych 1759
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 10612
Mienie Powiatu 3326
Budżet Powiatu 51113
Sprawozdania budżetowe 23228
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 8586
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 4416
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 1018
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 3428
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 827
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 33942
INFORMACJE OGÓLNE 3730
OTWARTE KONKURSY OFERT 23118
WNIOSKI ART. 19A 9065
PROGRAM WSPÓŁPRACY 5257
Komisja Konkursowa 4768
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 4421
OCHRONA ŚRODOWISKA 41231
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 1439
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 24201
Rok 2011 3168
Radni 2982
Pozostali pracownicy 5912
Rok 2012 2445
Radni 1848
Pozostali pracownicy 4405
Rok 2013 2726
Radni 1035
Pozostali pracownicy 4183
Rok 2014 2342
Radni - koniec kadencji 2014 946
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 747
Radni - początek kadencji 2014 r. 1214
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 949
Pozostali pracownicy 1789
Pozostali pracownicy - roczne 2582
Radni - ośw. roczne 944
Rok 2015 2002
Radni 797
Pozostali pracownicy 4419
Rok 2016 1571
Pozostali pracownicy 3387
Radni 1787
Rok 2017 1038
Pozostali pracownicy 1934
Radni 33
KONTROLE 9605
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 14537
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 20786
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 29806
Schemat procedury kontrolnej 663
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 6699
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 3803
PRZYDATNE LINKI DO STRON 7536

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1666
Statystyka 4818
Strona główna 14396
Instrukcja korzystania z BIP 4967
O Biuletynie 4298
Rejestr zmian 441095
Redakcja Biuletynu 4487
Instrukcja obsługi 3289
Pliki do pobrania 12408
Mapa serwisu 3500
Prawo miejscowe 75995

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 342874
Zamówienia publiczne 587466
Obligacje 1053
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 6303
OGŁOSZENIA 51000
Ważne komunikaty 73479
Wszczęte postępowania administracyjne 40248
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 190181
Konkursy - zlecanie zadań publicznych 2402
ZGŁOSZENIA BUDOWY 18542
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 7410
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 786
Porady prawne (edukacja prawna) 546
Konsultacje społeczne 12096
Petycje 3401
Rzeczy Znalezione 26662
Ogłoszenia - rok 2011 2529
Ogłoszenia - rok 2012 8249
Ogłoszenia - rok 2013 2500
Ogłoszenia - rok 2014 5424
Ogłoszenia - rok 2015 5569
Ogłoszenia - rok 2016 1098
Ogłoszenia - rok 2017 2720
Ogłoszenia - rok 2018 328
Wybory Samorządowe 2018 563
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 8020
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 10200
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu