ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 25644
STATUT POWIATU 6176
RADA POWIATU 95410
Protokoły sesji Rady Powiatu 16241
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 1730
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 5457
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 24886
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 21816
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 20049
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 29311
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 21032
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 20317
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 32626
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 35712
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 20098
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 18940
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 23998
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 29270
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 26419
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 29666
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 19066
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 16761
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 25123
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 11247
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 5763
ZARZĄD POWIATU 142620
STAROSTWO POWIATOWE 42397
Telefony w Urzędzie 25261
Struktura organizacyjna 12176
Regulamin Organizacyjny Starostwa 2536
Kierownictwo Urzędu 12264
Kompetencje wydziałów i stanowisk 9007
Wydział Budownictwa 4971
Wydział Finansowy 2900
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 5162
Wydział Komunikacji 4568
Wydział Organizacyjny 3573
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 1019
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 1364
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 5252
Wydział Spraw Obywatelskich 3206
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3372
Sprawozdania z działalności Rzecznika 2257
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 2946
Biuro Rady Powiatu 1883
Zdobyte certyfikaty 3600
Efektywność energetyczna 1946
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 35505
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 3689
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 2735
Dom Pomocy Społecznej 2533
I Liceum Ogólnokształcące 1755
II Liceum Ogólnokształcące 2268
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych pn.Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych 1904
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 2494
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 4392
Powiatowy Urząd Pracy 2428
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 3966
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 2594
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 1950
Zakład Aktywności Zawodowej 2449
Zarząd Dróg Powiatowych 10108
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 2112
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 2354
Zespół Szkół Zawodowych 2267
Placówka Rodzinna w Zelkach 2354
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 1451
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 9181
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2234
Komenda Powiatowa Policji 2599
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 19928
PRAWO MIEJSCOWE 59485
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 24306
Formularze 16636
Wydanie prawa jazdy 1511
Załatw sprawę 192446
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 9076
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 579
REJESTRY I EWIDENCJE 14366
Stacje Kontroli Pojazdów 3173
Ośrodki Szkolenia Kierowców 4726
Ewidencja umów cywilno-prawnych 560
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 9239
Mienie Powiatu 2632
Budżet Powiatu 32648
Sprawozdania budżetowe 15861
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 7498
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 3178
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 666
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 2891
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 475
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 30098
INFORMACJE OGÓLNE 2443
OTWARTE KONKURSY OFERT 9362
WNIOSKI ART. 19A 6102
PROGRAM WSPÓŁPRACY 3746
Komisja Konkursowa 3410
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 2171
OCHRONA ŚRODOWISKA 33993
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 952
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 22121
Rok 2010 3147
Radni 4554
Pozostali pracownicy 4879
Rok 2011 3031
Radni 2539
Pozostali pracownicy 3986
Rok 2012 2318
Radni 1438
Pozostali pracownicy 2816
Rok 2013 2585
Radni 740
Pozostali pracownicy 2645
Rok 2014 2179
Radni - koniec kadencji 2014 672
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 518
Radni - początek kadencji 2014 r. 808
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 602
Pozostali pracownicy 1364
Pozostali pracownicy - roczne 1947
Radni - ośw. roczne 576
Rok 2015 1839
Radni 502
Pozostali pracownicy 2443
Rok 2016 1146
Pozostali pracownicy 2154
Radni 782
Rok 2017 353
Pozostali pracownicy 419
KONTROLE 8469
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 10847
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 13678
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 21759
Schemat procedury kontrolnej 282
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 6066
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 3280
PRZYDATNE LINKI DO STRON 6332

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1301
Statystyka 4447
Strona główna 12875
Instrukcja korzystania z BIP 4662
O Biuletynie 3991
Rejestr zmian 358498
Redakcja Biuletynu 4154
Instrukcja obsługi 3020
Pliki do pobrania 11435
Mapa serwisu 3116
Prawo miejscowe 46093

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 307440
Zamówienia publiczne 485500
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 2997
OGŁOSZENIA 44464
Ważne komunikaty 62408
Wszczęte postępowania administracyjne 26605
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 153871
Konkursy - zlecanie zadań publicznych 2295
ZGŁOSZENIA BUDOWY 10369
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 4737
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 356
Porady prawne (edukacja prawna) 149
Konsultacje społeczne 8933
Petycje 2037
Rzeczy Znalezione 17286
Ogłoszenia - rok 2011 1914
Ogłoszenia - rok 2012 6432
Ogłoszenia - rok 2013 2365
Ogłoszenia - rok 2014 3125
Ogłoszenia - rok 2015 3273
Ogłoszenia - rok 2016 680
Ogłoszenia - rok 2017 797
Wybory Samorządowe - 2014 10925
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 6755
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 8357
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu