ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 28203
STATUT POWIATU 6833
RADA POWIATU 106536
Protokoły sesji Rady Powiatu 19560
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 1917
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 6772
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 32104
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 28289
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 24647
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 37239
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 25915
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 25073
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 39381
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 43038
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 24664
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 23293
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 29458
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 35014
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 31815
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 34729
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 22483
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 21796
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 32970
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 17604
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 12280
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 286
ZARZĄD POWIATU 180230
STAROSTWO POWIATOWE 45118
Telefony w Urzędzie 28296
Struktura organizacyjna 13775
Regulamin Organizacyjny Starostwa 2919
Kierownictwo Urzędu 13236
Kompetencje wydziałów i stanowisk 9576
Wydział Budownictwa 5462
Wydział Finansowy 3315
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 5905
Wydział Komunikacji 5104
Wydział Organizacyjny 4204
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 1126
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 1539
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 6466
Wydział Spraw Obywatelskich 3516
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 3927
Sprawozdania z działalności Rzecznika 2636
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 3357
Biuro Rady Powiatu 2038
Zdobyte certyfikaty 3913
Efektywność energetyczna 2336
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 38678
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 4613
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 3463
Dom Pomocy Społecznej 2871
I Liceum Ogólnokształcące 2027
II Liceum Ogólnokształcące 2679
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych pn.Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych 2225
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 3016
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5101
Powiatowy Urząd Pracy 2912
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 4500
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 2948
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 2387
Zakład Aktywności Zawodowej 2877
Zarząd Dróg Powiatowych 11092
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 2626
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 2780
Zespół Szkół Zawodowych 3075
Placówka Rodzinna w Zelkach 2606
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 1748
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 9858
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2576
Komenda Powiatowa Policji 3020
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 21818
PRAWO MIEJSCOWE 76661
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 25824
Formularze 18974
Wydanie prawa jazdy 1631
Załatw sprawę 221518
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 9812
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 819
REJESTRY I EWIDENCJE 15645
Stacje Kontroli Pojazdów 3683
Ośrodki Szkolenia Kierowców 5971
Ewidencja umów cywilno-prawnych 1054
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 9964
Mienie Powiatu 2890
Budżet Powiatu 40110
Sprawozdania budżetowe 18871
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 7977
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 3723
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 817
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 3140
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 619
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 31924
INFORMACJE OGÓLNE 3002
OTWARTE KONKURSY OFERT 15351
WNIOSKI ART. 19A 7405
PROGRAM WSPÓŁPRACY 4429
Komisja Konkursowa 4042
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 3264
OCHRONA ŚRODOWISKA 37272
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 1190
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 23027
Rok 2010 3198
Radni 5018
Pozostali pracownicy 5293
Rok 2011 3083
Radni 2708
Pozostali pracownicy 4878
Rok 2012 2372
Radni 1622
Pozostali pracownicy 3446
Rok 2013 2647
Radni 861
Pozostali pracownicy 3168
Rok 2014 2250
Radni - koniec kadencji 2014 780
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 629
Radni - początek kadencji 2014 r. 975
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 748
Pozostali pracownicy 1532
Pozostali pracownicy - roczne 2184
Radni - ośw. roczne 725
Rok 2015 1906
Radni 646
Pozostali pracownicy 3296
Rok 2016 1340
Pozostali pracownicy 2757
Radni 1248
Rok 2017 613
Pozostali pracownicy 929
KONTROLE 8949
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 12418
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 16701
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 25547
Schemat procedury kontrolnej 444
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 6367
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 3505
PRZYDATNE LINKI DO STRON 6878

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1447
Statystyka 4618
Strona główna 13493
Instrukcja korzystania z BIP 4790
O Biuletynie 4120
Rejestr zmian 389657
Redakcja Biuletynu 4301
Instrukcja obsługi 3133
Pliki do pobrania 11878
Mapa serwisu 3280
Prawo miejscowe 59114

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 323974
Zamówienia publiczne 523695
Obligacje 470
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 4354
OGŁOSZENIA 47347
Ważne komunikaty 66937
Wszczęte postępowania administracyjne 31827
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 168122
Konkursy - zlecanie zadań publicznych 2329
ZGŁOSZENIA BUDOWY 13591
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 5963
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 539
Porady prawne (edukacja prawna) 305
Konsultacje społeczne 10333
Petycje 2605
Rzeczy Znalezione 21026
Ogłoszenia - rok 2011 2191
Ogłoszenia - rok 2012 7201
Ogłoszenia - rok 2013 2424
Ogłoszenia - rok 2014 4039
Ogłoszenia - rok 2015 4332
Ogłoszenia - rok 2016 862
Ogłoszenia - rok 2017 1595
Wybory Samorządowe - 2014 12512
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 7295
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 9127

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej