Statystyka - Starostwo Powiatowe w Giżycku
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 31813
STATUT POWIATU 7620
RADA POWIATU 120735
Protokoły sesji Rady Powiatu 24638
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 2166
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 8451
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 41558
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 37797
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 32309
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 48993
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 33163
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 31525
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 50660
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 54537
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 30726
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 28687
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 36959
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 42659
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 38785
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 41903
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 27956
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 28879
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 42866
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 27125
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 22220
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 3999
ZARZĄD POWIATU 256441
STAROSTWO POWIATOWE 48368
Telefony w Urzędzie 31715
Struktura organizacyjna 15546
Regulamin Organizacyjny Starostwa 3468
Kierownictwo Urzędu 14813
Kompetencje wydziałów i stanowisk 10401
Wydział Budownictwa 6081
Wydział Finansowy 3854
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 7015
Wydział Komunikacji 5986
Wydział Organizacyjny 5098
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 1275
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 1779
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 8197
Wydział Spraw Obywatelskich 4037
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4621
Sprawozdania z działalności Rzecznika 3227
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 3893
Biuro Rady Powiatu 2303
Zdobyte certyfikaty 4282
Efektywność energetyczna 2756
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 42263
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 5913
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 4335
Dom Pomocy Społecznej 3366
I Liceum Ogólnokształcące 2407
II Liceum Ogólnokształcące 3148
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych pn.Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych 2600
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 3560
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 6063
Powiatowy Urząd Pracy 3550
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 5190
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 3483
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 2921
Zakład Aktywności Zawodowej 3381
Zarząd Dróg Powiatowych 12031
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 3198
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 3269
Zespół Szkół Zawodowych 3917
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 2065
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 10773
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2998
Komenda Powiatowa Policji 3462
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 24053
PRAWO MIEJSCOWE 100985
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 28295
Formularze 22120
Wydanie prawa jazdy 1902
Załatw sprawę 279700
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 10715
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 1234
REJESTRY I EWIDENCJE 17519
Stacje Kontroli Pojazdów 4459
Ośrodki Szkolenia Kierowców 7317
Ewidencja umów cywilno-prawnych 2034
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 10708
Mienie Powiatu 3372
Budżet Powiatu 52815
Sprawozdania budżetowe 23792
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 8640
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 4524
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 1069
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 3463
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 865
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 34168
INFORMACJE OGÓLNE 3828
OTWARTE KONKURSY OFERT 24585
WNIOSKI ART. 19A 9249
PROGRAM WSPÓŁPRACY 5388
Komisja Konkursowa 4867
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 4610
OCHRONA ŚRODOWISKA 42008
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 1531
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 24444
Rok 2011 3189
Radni 3017
Pozostali pracownicy 6141
Rok 2012 2453
Radni 1892
Pozostali pracownicy 4552
Rok 2013 2734
Radni 1082
Pozostali pracownicy 4321
Rok 2014 2356
Radni - koniec kadencji 2014 966
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 772
Radni - początek kadencji 2014 r. 1240
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 975
Pozostali pracownicy 1820
Pozostali pracownicy - roczne 2622
Radni - ośw. roczne 987
Rok 2015 2012
Radni 814
Pozostali pracownicy 4559
Rok 2016 1594
Pozostali pracownicy 3472
Radni 1856
Rok 2017 1103
Pozostali pracownicy 2150
Radni 70
KONTROLE 9667
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 14887
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 21425
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 30507
Schemat procedury kontrolnej 702
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 6723
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 3831
PRZYDATNE LINKI DO STRON 7655

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1694
Statystyka 4854
Strona główna 14542
Instrukcja korzystania z BIP 4988
O Biuletynie 4312
Rejestr zmian 451227
Redakcja Biuletynu 4504
Instrukcja obsługi 3304
Pliki do pobrania 12470
Mapa serwisu 3528
Prawo miejscowe 78765

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 346780
Zamówienia publiczne 598470
Obligacje 1146
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 6619
OGŁOSZENIA 51628
Ważne komunikaty 74381
Wszczęte postępowania administracyjne 41722
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 194296
Konkursy - zlecanie zadań publicznych 2416
ZGŁOSZENIA BUDOWY 19577
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 7586
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 820
Porady prawne (edukacja prawna) 586
Konsultacje społeczne 12313
Petycje 3510
Rzeczy Znalezione 27411
Ogłoszenia - rok 2011 2574
Ogłoszenia - rok 2012 8387
Ogłoszenia - rok 2013 2508
Ogłoszenia - rok 2014 5631
Ogłoszenia - rok 2015 5786
Ogłoszenia - rok 2016 1148
Ogłoszenia - rok 2017 2940
Ogłoszenia - rok 2018 490
Wybory Samorządowe 2018 664
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 8103
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 10327

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej