ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 33676
STATUT POWIATU 7922
RADA POWIATU 131179
eSesja 11
Transmisja na żywo 18
Protokoły sesji Rady Powiatu 27223
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 2263
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 9196
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 47079
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 43418
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 37082
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 55577
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 37256
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 35369
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 57457
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 61579
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 34412
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 31996
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 40892
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 46653
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 42280
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 45758
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 30809
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 32911
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 47758
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 32165
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 27990
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 7276
ZARZĄD POWIATU 311946
STAROSTWO POWIATOWE 49996
Telefony w Urzędzie 33490
Struktura organizacyjna 16432
Regulamin Organizacyjny Starostwa 3755
Kierownictwo Urzędu 15509
Kompetencje wydziałów i stanowisk 10796
Wydział Budownictwa 6375
Wydział Finansowy 4067
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 7628
Wydział Komunikacji 6452
Wydział Organizacyjny 5406
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 1344
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 1908
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 8927
Wydział Spraw Obywatelskich 4240
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4935
Sprawozdania z działalności Rzecznika 3440
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 4154
Biuro Rady Powiatu 2455
Zdobyte certyfikaty 4438
Efektywność energetyczna 2989
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 43902
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 6483
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 4780
Dom Pomocy Społecznej 3598
I Liceum Ogólnokształcące 2615
II Liceum Ogólnokształcące 3370
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 3790
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 6485
Powiatowy Urząd Pracy 3868
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 5472
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 3763
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 3165
Zakład Aktywności Zawodowej 3597
Zarząd Dróg Powiatowych 12554
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 3465
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 3499
Zespół Szkół Zawodowych 4281
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 2249
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 11111
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3183
Komenda Powiatowa Policji 3706
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 25282
PRAWO MIEJSCOWE 112851
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 29531
Formularze 23604
Wydanie prawa jazdy 2057
Załatw sprawę 305179
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 11169
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 1387
REJESTRY I EWIDENCJE 18339
Stacje Kontroli Pojazdów 4851
Ośrodki Szkolenia Kierowców 8173
Ewidencja umów cywilno-prawnych 2779
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 11029
Mienie Powiatu 3613
Budżet Powiatu 59613
Sprawozdania budżetowe 26371
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 8852
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 4919
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 1181
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 3620
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 1064
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 35042
INFORMACJE OGÓLNE 4318
OTWARTE KONKURSY OFERT 29825
WNIOSKI ART. 19A 10327
PROGRAM WSPÓŁPRACY 6044
Komisja Konkursowa 5402
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 5559
OCHRONA ŚRODOWISKA 44438
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 1664
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 25212
Rok 2011 3238
Radni 3203
Pozostali pracownicy 6921
Rok 2012 2480
Radni 2028
Pozostali pracownicy 5238
Rok 2013 2759
Radni 1188
Pozostali pracownicy 4926
Rok 2014 2415
Radni - koniec kadencji 2014 1071
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 883
Radni - początek kadencji 2014 r. 1422
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 1077
Pozostali pracownicy 1947
Pozostali pracownicy - roczne 2852
Radni - ośw. roczne 1142
Rok 2015 2050
Radni 937
Pozostali pracownicy 5236
Rok 2016 1685
Pozostali pracownicy 3759
Radni 2189
Rok 2017 1287
Pozostali pracownicy 3105
Radni 313
Rok 2018 337
Pozostali pracownicy 291
Radni - koniec kadencji 2018 17
KONTROLE 9939
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 16194
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 23819
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 33192
Schemat procedury kontrolnej 804
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 6834
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 3953
PRZYDATNE LINKI DO STRON 7982

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1781
Statystyka 4948
Strona główna 15041
Instrukcja korzystania z BIP 5048
O Biuletynie 4372
Rejestr zmian 489496
Redakcja Biuletynu 4592
Instrukcja obsługi 3374
Pliki do pobrania 12828
Mapa serwisu 3634
Prawo miejscowe 89894

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 362638
Zamówienia publiczne 641981
Obligacje 1575
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 7687
OGŁOSZENIA 53790
Ważne komunikaty 78269
Wszczęte postępowania administracyjne 47157
Obwieszczenia PGW Wody Polskie 152
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 208943
Konkursy - zlecanie zadań publicznych 2469
ZGŁOSZENIA BUDOWY 23182
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 8270
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 967
Porady prawne (edukacja prawna) 735
Konsultacje społeczne 13346
Petycje 3932
Rzeczy Znalezione 30373
Ogłoszenia - rok 2011 2773
Ogłoszenia - rok 2012 8990
Ogłoszenia - rok 2013 2539
Ogłoszenia - rok 2014 6680
Ogłoszenia - rok 2015 6758
Ogłoszenia - rok 2016 1356
Ogłoszenia - rok 2017 3694
Ogłoszenia - rok 2018 849
Wybory Samorządowe 2018 6891
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 8429
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 10879

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej