ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POWIAT 30283
STATUT POWIATU 7350
RADA POWIATU 114997
Protokoły sesji Rady Powiatu 22452
Protokoły z Komisji Rady Powiatu 2088
Uchwały Rady Powiatu - rok 1998 7787
Uchwały Rady Powiatu - rok 1999 37487
Uchwały Rady Powiatu - rok 2000 33552
Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 28995
Uchwały Rady Powiatu - rok 2002 43993
Uchwały Rady Powiatu - rok 2003 30002
Uchwały Rady Powiatu - rok 2004 28758
Uchwały Rady Powiatu - rok 2005 45659
Uchwały Rady Powiatu - rok 2006 49636
Uchwały Rady Powiatu - rok 2007 28129
Uchwały Rady Powiatu - rok 2008 26285
Uchwały Rady Powiatu - rok 2009 33746
Uchwały Rady Powiatu - rok 2010 39308
Uchwały Rady Powiatu - rok 2011 35839
Uchwały Rady Powiatu - rok 2012 38702
Uchwały Rady Powiatu - rok 2013 25553
Uchwały Rady Powiatu - rok 2014 25824
Uchwały Rady Powiatu - rok 2015 38759
Uchwały Rady Powiatu - rok 2016 22538
Uchwały Rady Powiatu - rok 2017 17513
Uchwały Rady Powiatu - rok 2018 1920
ZARZĄD POWIATU 218751
STAROSTWO POWIATOWE 46933
Telefony w Urzędzie 30254
Struktura organizacyjna 14719
Regulamin Organizacyjny Starostwa 3185
Kierownictwo Urzędu 14081
Kompetencje wydziałów i stanowisk 10029
Wydział Budownictwa 5791
Wydział Finansowy 3655
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 6540
Wydział Komunikacji 5580
Wydział Organizacyjny 4747
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum 1212
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki 1695
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 7486
Wydział Spraw Obywatelskich 3827
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4372
Sprawozdania z działalności Rzecznika 2931
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej 3672
Biuro Rady Powiatu 2193
Zdobyte certyfikaty 4133
Efektywność energetyczna 2574
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU 40836
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 5363
Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 3942
Dom Pomocy Społecznej 3146
I Liceum Ogólnokształcące 2252
II Liceum Ogólnokształcące 2942
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych pn.Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych 2461
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji 3335
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 5602
Powiatowy Urząd Pracy 3291
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych 4935
"Szpital Giżycki" Spółka z o.o. 3248
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 2719
Zakład Aktywności Zawodowej 3159
Zarząd Dróg Powiatowych 11635
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 2974
Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 3076
Zespół Szkół Zawodowych 3602
Placówka Rodzinna w Zelkach 2840
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej 1934
SŁUŻBY, STRAŻE I INSPEKCJE 10374
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 2797
Komenda Powiatowa Policji 3279
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 23053
PRAWO MIEJSCOWE 90421
FORMULARZE I ZAŁATWIANIE SPRAW 27124
Formularze 20765
Wydanie prawa jazdy 1784
Załatw sprawę 253548
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 10366
PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 1089
REJESTRY I EWIDENCJE 16744
Stacje Kontroli Pojazdów 4079
Ośrodki Szkolenia Kierowców 6777
Ewidencja umów cywilno-prawnych 1499
MIENIE POWIATU, BUDŻET, FINANSE 10421
Mienie Powiatu 3189
Budżet Powiatu 47582
Sprawozdania budżetowe 21753
PROGRAMY I STRATEGIE ROZWOJU 8415
Wykaz uchwał dot. programów i strategii rozwoju 4162
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich 2014-2022 945
Program zrównoważonego rozwoju powiatu 2003-2014 3331
Stowarzyszenie "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020" 743
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA), KONKURSY 33386
INFORMACJE OGÓLNE 3456
OTWARTE KONKURSY OFERT 20372
WNIOSKI ART. 19A 8555
PROGRAM WSPÓŁPRACY 4997
Komisja Konkursowa 4551
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 4059
OCHRONA ŚRODOWISKA 39766
Rejestr decyzji (pozwolenia zintegrowane) 1341
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 23791
Rok 2011 3139
Radni 2860
Pozostali pracownicy 5497
Rok 2012 2420
Radni 1765
Pozostali pracownicy 4003
Rok 2013 2698
Radni 974
Pozostali pracownicy 3726
Rok 2014 2308
Radni - koniec kadencji 2014 884
Członkowie Zarządu - koniec kadencji 2014 700
Radni - początek kadencji 2014 r. 1119
Członkowie Zarządu - początek kadencji 2014 878
Pozostali pracownicy 1691
Pozostali pracownicy - roczne 2441
Radni - ośw. roczne 861
Rok 2015 1972
Radni 741
Pozostali pracownicy 3961
Rok 2016 1504
Pozostali pracownicy 3216
Radni 1583
Rok 2017 869
Pozostali pracownicy 1399
KONTROLE 9395
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 13799
Przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne 19428
kontrole głównego specjalisty ds. kontroli zarządczej 28395
Schemat procedury kontrolnej 597
ELEKTRONICZNY DZIENNIK WOJEWÓDZTWA WARMINSKO - MAZURSKIEGO 6617
Monitor Polski, Dziennik Ustaw, Dzienniki Urzędowe 3725
PRZYDATNE LINKI DO STRON 7327

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1603
Statystyka 4770
Strona główna 14090
Instrukcja korzystania z BIP 4922
O Biuletynie 4248
Rejestr zmian 421369
Redakcja Biuletynu 4441
Instrukcja obsługi 3250
Pliki do pobrania 12236
Mapa serwisu 3436
Prawo miejscowe 70038

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona internetowa Starostwa 0
Nabór na wolne stanowiska 335211
Zamówienia publiczne 565452
Obligacje 847
Plan postępowań na podst. ustawy PZP 5584
OGŁOSZENIA 49643
Ważne komunikaty 71194
Wszczęte postępowania administracyjne 37311
SPRZEDAŻ, ZBYCIE, DZIERŻAWA 182341
Konkursy - zlecanie zadań publicznych 2381
ZGŁOSZENIA BUDOWY 16736
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 6982
Działania edukacyjne zwiększające świadomość prawną społeczeństwa 713
Porady prawne (edukacja prawna) 480
Konsultacje społeczne 11481
Petycje 3136
Rzeczy Znalezione 24629
Ogłoszenia - rok 2011 2407
Ogłoszenia - rok 2012 7876
Ogłoszenia - rok 2013 2479
Ogłoszenia - rok 2014 4942
Ogłoszenia - rok 2015 5167
Ogłoszenia - rok 2016 1018
Ogłoszenia - rok 2017 2312
Ogłoszenia - rok 2018 127
Wybory Samorządowe 2018 413
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 7799
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (składanie wniosków) 9835

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej