ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: WO.210.11.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko urzędnicze do Biura Rady

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Rady

Data udostępnienia: 2018-10-03

Ogłoszono dnia: 2018-10-03 przez Katarzyna Maciejczuk

Termin składania dokumentów: 2018-10-15 11:00:00

Nr ogłoszenia: WO.210.11.2018

Zlecający: Starosta Giżycki

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, administracyjne,
 4. doświadczenie – co najmniej 6 miesięcy stażu pracy w administracji publicznej;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność formułowania treści pisanych w sposób jasny, zwięzły i poprawny,
 2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz sprzętu biurowego (fax, ksero itp.)
 3. komunikatywność i otwartość,
 4. rzetelność, sumienność, skrupulatność,
 5. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 6. znajomość m.in. przepisów:
  - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  - ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady i Komisji.
 2. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i Komisji.
 3. Sporządzanie protokołów posiedzeń Komisji.
 4. Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał rady, wniosków Komisji, interpelacji i zapytań radnych Zarządowi Powiatu, Naczelnikom Wydziałów i kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem.
 5. Prowadzenie rejestru:
  a.    uchwał Rady
  b.    wniosków i opinii Komisji
  c.    interpelacji i wniosków radnych.
 6. Prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Powiatu.
 7. Protokółowanie posiedzeń Zarządu.
 8. Przekazywanie wyciągów z protokołu Zarządu do wykonania zobowiązanym podmiotom.
 9. Obsługa wyborów do Rady Powiatu w zakresie zadań Starosty.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na parterze. Pokój przeznaczony do pracy na 2 stanowiska pracy, posiada powierzchnię 26,37 m2. Obiekt posiada windę.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym niniejsza umowa będzie poprzedzona zawarciem umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i będzie podlegać służbie przygotowawczej. Po upływie wskazanego terminu warunkiem dalszego zatrudnienia będzie pozytywny wynik egzaminu w trybie służby przygotowawczej.
 3. Pracownikowi samorządowemu przysługuje w szczególności:
  a)    wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji,
  b)    dodatek za wieloletnią pracę,
  c)    dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. ”trzynastka”
  d)    uprawnienia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  e)    możliwość awansowania.
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
 

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej i przebiegiem nauki,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych *),
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe *),
 6. klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych(…)-„ RODO”.
*) Zaleca się złożenie wszystkich oświadczeń na jednej karcie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-10-15 11:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1-go Maja 14, pokój 13 do 15 października 2018 r. do godziny 11.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Biura Rady w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.
 
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, Al.1-go Maja 14, pokój 13 do 15 października 2018 r. do godziny 11.00 z dopiskiem „nabór na stanowisko urzędnicze do Biura Rady w Starostwie Powiatowym w Giżycku”.
 

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do tut. Urzędu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.spgizycko.warmia.mazury.pl).
O dalszym toku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
Dokumenty złożone przez kandydatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jaki jest związany z niniejszym postępowaniem, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po ogłoszeniu wyników naboru.
Po tym terminie dokumenty będą do odebrania w Starostwie Powiatowym – pokój 208. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
Na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych(…), zwanej dalej „ RODO” informuje się co następuje:
 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych(ADO) jest Starosta Giżycki, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;
 2. Inspektorem danych osobowych jest: Andrzej Milczarski, biuro@elitpartner.pl;
 3. Dane kandydatów zbierane będą wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacji;
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. a RODO;
 5. Dane kandydatów nie będą dalej udostępniane;
 6. Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 7. Kandydaci mają prawo dostępu do danych, ich prostowania, ograniczenia zakresu, usunięcia zakresu, w którym są przetwarzane;
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla potrzeb rekrutacji(spełnienie warunków)  w związku z art. 6, art.13 ustawy o pracownikach samorządowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Maciejczuk Data wytworzenia informacji: 2018-10-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gudel Data wprowadzenia do BIP 2018-10-03 14:58:01
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Maciejczuk Data udostępnienia informacji: 2018-10-03 14:58:16
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-10-29 17:58:50
Artykuł był wyświetlony: 607 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu