ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: WINB.1100.01.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Miejsce pracy: Giżycko

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: ˙

Data udostępnienia: 2017-07-18

Ogłoszono dnia: 2017-07-18 przez Sławomir Maculewicz

Termin składania dokumentów: 2017-09-15 15:00:00

Nr ogłoszenia: WINB.1100.01.2017

Zlecający: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • minimum 5-letni staż pracy
 • nieprowadzenie działalności gospodarczej
b. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej (wskazane na stanowiskach kierowniczych),
 • znajomość przepisów prawa administracyjnego, prawa budowlanego, prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i o finansach publicznych.
 • dyspozycyjność i komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Kierowanie pracą Inspektoratu w celu realizacji, na terenie powiatu giżyckiego obowiązków ciążących na organie nadzoru budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
 • Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Inspektoracie

V. Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia uprawnień budowlanych
 • oświadczenia kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz na przedstawienie Staroście Giżyckiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Giżycku

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-09-15 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty w kopercie zaklejonej z dopiskiem: „Kandydat na PINB w Giżycku” należy składać lub przesyłać (liczy się data stempla pocztowego)
do: 15 września 2017r. na adres :
 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
ul. Piłsudskiego 7/9  10 - 575 Olsztyn pok. 217 (IIp.)
c. Miejsce:
Dokumenty w kopercie zaklejonej z dopiskiem: „Kandydat na PINB w Giżycku” należy składać lub przesyłać (liczy się data stempla pocztowego)
do: 15 września 2017r. na adres :
 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
ul. Piłsudskiego 7/9  10 - 575 Olsztyn pok. 217 (IIp.)

VII. Informacje dodatkowe:

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, cv i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych. Oferty nie spełniające wymogów formalnych i przesłanie po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane.
Nadesłanie aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do wskazania Staroście Giżyckiemu nie będą zwracane kandydatom i pozostaną, dla celów dowodowych, w dokumentacji WINB w Olsztynie nie dłużej niż do czasu zakończenia procesu naboru na PINB w Giżycku, wówczas zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Powołanie na stanowisko odbędzie się w trybie art. 86 ustawy Prawo Budowlane, spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2017-07-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Kotarski Data wprowadzenia do BIP 2017-07-18 14:31:32
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2017-07-18 14:33:29
Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Maculewicz Data ostatniej zmiany: 2018-01-16 10:36:51
Artykuł był wyświetlony: 1190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu