ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w Starostwie Powiatowym w GiżyckuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w Starostwie Powiatowym w Giżycku

Szczegóły informacji

Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych w Starostwie Powiatowym w Giżycku

Status: unieważniony

Tryb: na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Giżycku

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: WO.272.3.19.2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-06-26 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2018-06-12 przez Sławomir Maculewicz

Treść:

WO.272.3.19.2018                                                                                      
Zapytanie ofertowe
z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie dostawy i montażu drzwi przeciwpożarowych w Starostwie Powiatowym w Giżycku
 
Na podstawie art. 66  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) wszczyna się postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego w sprawie dostawy i montażu drzwi przeciwpożarowych w Starostwie Powiatowym w Giżycku.
 
 1. Zamawiający:
  Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 59 58, fax. 87 428 55 06, e-mail: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl
 2. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
  1. dostawa i montaż 2 szt. drzwi stalowych przeciwpożarowych w budynku Powiatu Giżyckiego, przy ul. Gen. J. Zajączka 2 w Giżycku na parterze, o poniższych parametrach:
   1. drzwi antywłamaniowe, z samozamykaczem;
   2. o odporności ogniowej EI30;
   3. wymiar w świetle ościeżnicy (wewnątrz): min. 90 cm;
   4. zamek wpuszczany zasuwkowo-zapadkowy;
   5. jedne drzwi powinny mieć dwa zamki (drzwi do archiwum);
   6. kolor drzwi: RAL7035 (szary).
  2. zakres prac obejmuje:
   1. demontaż starych skrzydeł drzwiowych i ościeżnic wraz z wywozem i utylizacją;
   2. montaż nowych drzwi  i ościeżnic – osadzenie powinno być zgodne z przepisami przeciwpożarowymi;
   3. regulację zamontowanych drzwi;
   4. wykonanie prac naprawczych po montażu, tj. m.in. uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, pomalowanie części obrabianych w istniejącej kolorystyce.
  3. drzwi powinny posiadać atest i certyfikat dopuszczający do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej.
 3. Termin wykonania:
  Termin realizacji zamówienia – do końca września 2018 r. (dostawa i montaż drzwi).
 4. Wykaz oświadczeń i dokumentów do dostarczenia przez wykonawcę: formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 5. Kryteria oceny ofert:
  Cena brutto – 100%.
 6. Termin i miejsce składania ofert:
  Do 26 czerwca 2018 r. (wtorek) do godz. 1000:
  1. osobiście lub przez operatora pocztowego w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat pokój nr 13;
  2. drogą elektroniczną na adres: archiwum@gizycko.starostwo.gov.pl (skany dokumentów). W przypadku wybrania oferty przesłanej drogą elektroniczną Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginały dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu.
 7. Termin i miejsce rozpatrywania ofert:
  26 czerwca 2018 r. godz. 1015 w Starostwie Powiatowym w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 208.
 8. Warunki finansowania:
  1. wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego z uwzględnieniem należnego podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;
  2. zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o fakturę płatną w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru;
  3. faktura powinna być wystawiona w następujący sposób:
   NABYWCA: Powiat Giżycki, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14, NIP: 845-18-62-251
   ODBIORCA/PŁATNIK: Starostwo Powiatowe w Giżycku, 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14
 9. Warunki rozpatrzenia oferty:
  1. Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie:
   1. złożenie oferty w terminie i formie wskazanej w ogłoszeniu;
   2. zaoferowanie wykonania zamówienia spełniającego wymogi niniejszego postępowania;
   3. złożenie wszystkich wymaganych, kompletnych dokumentów podpisanych przez upoważnioną osobę z zastrzeżeniem pkt. 6 ppkt.2;
  2. w przypadku wątpliwości co do złożonych dokumentów, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o wyjaśnienie bądź uzupełnienie dokumentów;
  3. oferty nie spełniające warunków zamówienia zostaną odrzucone.
 10. Dodatkowe informacje:
  1. złożenie oferty nie powoduje powstania wzajemnych zobowiązań pomiędzy stronami do czasu ostatecznej decyzji podjętej przez Zamawiającego;
  2. Zamawiający może zaniechać dalszego prowadzenia postępowania w ramach niniejszego zapytania w przypadku nie wpłynięcia żadnej oferty lub złożenia ofert nie spełniających warunków zapytania lub zaproponowania ceny przekraczającej możliwości finansowe Zamawiającego.
 
Załączniki:
 1. załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Giżycku
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Maculewicz Data wytworzenia informacji: 2018-06-12
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Bykowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 08:13:30
Wprowadził informację do BIP: Sławomir Maculewicz Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 08:20:55
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Maciejczuk Data ostatniej zmiany: 2018-06-28 14:38:55
Artykuł był wyświetlony: 173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu